af
NK
Niels Ole Krogh

Redaktion

Medicin mod smerterne

I årevis er alvorligt syge med kroniske smerter blevet kriminaliseret, hvis de ønskede at dulme smerterne med cannabis. Både Danmark og Tyskland afkriminaliserer nu brugen. Det kommer også Heinz Willy Callsen fra Fartorp til gode.
I årevis er alvorligt syge med kroniske smerter blevet kriminaliseret, hvis de ønskede at dulme smerterne med cannabis. Både Danmark og Tyskland afkriminaliserer nu brugen. Det kommer også Heinz Willy Callsen fra Fartorp til gode.

Fra den 1. marts behøver Heinz Willy Callsen fra Fartorp (Fahr-dorf) ved Slesvig ikke længere ty til ulovligheder for at få dækket sit behov for cannabis. Siden han var seks år, har han lidt af Tourette syndrom. Som 16-årig forsvandt hans tics fra dag til dag, da hans søster delte en joint med ham. Han har som en af få hundrede tilladelse til at købe cannabis på apoteket, men som førtidspensionist har han ikke råd til at betale de over 1000 euro, hans forbrug koster.

Derfor er han som mange andre sendt ud i ulovligheder for at få den nødvendige, dulmende cannabis.

Nu lempes der

Men mange steder i verden lempes love i de år, så adgangen til medicinsk cannabis lettes. I Danmark er der vedtaget en fireårige forsøgsordning fra 2018, og i Tyskland har Forbundsdagen gjort det muligt for alvorligt syge at få en recept hos lægen og hente cannabissen på apoteket. Sygekasserne giver tilskud til medicinen.

Heinz Willy Callsen vil dog næppe høre op med selv at dyrke til eget forbrug. Han har udviklet sig til lidt af en ekspert efter godt 40 års daglig brug af cannabis.

– Kvaliteten på cannabis er meget forskellig. Der findes mange arter og udtræk. Desuden er mennesker og sygdomme forskellige. Jeg har ikke meget tiltro til, at de få produkter, staten vil gøre det muligt at hente på apoteket, hjælper lige netop mig, siger Heinz Willy Callsen.

Forbundssundhedsministeriet oplyser på sin hjemmeside, at der kun vil blive tale om få produkter.

Heinz Werner Callsen har i retten bedyret, at han kun dyrker hamp til eget forbrug. Men lige meget hjalp det. Han skal otte måneder i fængsel med mindre landsretten omstøder dommen.
Foto: Lars Salomonsen

Staten styrer

En af de store udfordringer for staten bliver at styre et nyt system, der skal bygges op fra bunden. Det vil indebære oprettelsen af et statsligt cannabisagentur. Gartnerier vil få licens til at dyrke bestemte arter, og firmaerne vil være underlagt omfattende statskontrol.
I Danmark har flere forskere undsagt regeringens initiativ.

De mener, at der for lidt forskning om virkningen af cannabis på en række alvorlige sygdomme såsom kræft, sklerose og kroniske smerter.
Holland, Canada og en række forbundsstater i USA har allerede lovgivning, der tillader alvorligt syge at bruge cannabis.

Det skønnes, at flere hundrede tusinde tyskere kan få gavn af lovliggørelsen. Cannabis er et rusmiddel udvundet af blomst og topskud af hampplanten.

I fængsel

På væggen hænger Statue of Liberty med en glødende joint i hånden og teksten »Legalise it«, og på sofaen i skrædderstilling sidder Heinz Willy Callsen med dagens ration af cannabis foran sig. Odin, den sorte kat med den hvide pelsrand om øjnene, har krøllet sig sammen på samme sofa i den lille lejlighed på Waldemarsweg i Slesvig. Lugten af tobak kildrer i næsen for den uvante.

– Du kan ikke forhindre folk i at dyrke en plante. Nok forbyde det, men ikke forhindre det. Og hvorfor skulle jeg holde mig til loven, når loven vil ødelægge mit liv, siger 58-årige Heinz Willy Callsen, der som en af ganske få i Tyskland har en skriftlig tilladelse fra Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte til at købe cannabis på apoteket.

Legalise it, står der på plakaten i Callsens lille lejlighed. Den 58-årige ved meget om hamp. Så meget, at han ikke tror, at han fra næste måned vil kunne gøre brug af muligheden for at få hamp på apoteket med tilskud fra sygekasserne. Jeg skal have den rette kvalitet, så jeg fortsætter med at dyrke, siger han. Foto: Lars Salomonsen

Siden han lå med skarlagensfeber i Færgehuset i Fartorp (Fahrdorf) som seksårig har, han lidt af den sjældne sygdom Tourette syndrom. Den gav ham voldsomme tics. Et forbrug på en håndfuld joints dagligt holder den i ave.

Invalid som seksårig

– Jeg kunne ikke gå skole, kunne ikke hjælpe til derhjemme på min mors kro. Blev indlagt på en række universitetshospitaler. Lægerne kunne ikke finde på andet end at give mig medicin. Jeg var sløvet og i perioder blind af medikamenterne. Det var først, da jeg som 16-årig fik stukket en joint i hånden af min søster, at der skete noget godt. Det var, som blev der løftet et 150 kilo tungt åg af mine skuldre. Fra dag til dag forsvandt mine tics, siger førtidspensionisten, der lige siden har holdt sygdommen i ave med cannabis.

Bagsiden er, at han i de 40 år, der er fulgt, har været i karambolage med politiet mange gange.

8 måneder ubetinget

Senest – for to måneder siden – blev han ved retten i Slesvig idømt otte måneders ubetinget fængsel for »ulovlig dyrkning af bedøvende midler og besiddelse af en ikke uvæsentlig mængde«. En dom, som Callsen og hans forsvarer, advokat Holger Ley, Slesvig, mener er helt ude i hampen. De har anket den til landsretten i Flensborg. Callsen erkender, at hans synderegister som cannabisdyrker og forbruger er langt. Fem gange er han dømt i den anledning.

En gang tidligere er han blevet varetægtsfængslet. Men politiet måtte løslade ham efter tre dage overbevist om, at fængsel, cannabis og Tourette er en umulig kombination.

– Jeg var fuldkommen rystet efter dommen i Slesvig. Den var overraskende hård og vildt uretfærdig. Jeg har som en af ganske få tilladelse til at købe cannabis på apoteket. De lægelige myndigheder har erkendt, at rusmidlet hjælper mig. Men jeg kan umuligt betale de op til 1500 euro om måneden, som prisen er på apoteket. Som førtidspensionist har jeg 400 euro at leve for om måneden, når de faste udgifter er betalt. Derfor dyrker jeg til eget forbrug, og kun til eget forbrug, som jeg altid har gjort. Jeg er ellers fuldkommen lovlydig, siger Heinz Willy Callsen.

Vennerne hjælper

Når det lykkes ham at overleve på 400 euro om måneden, skyldes det ikke mindst, at han med sin skæve indgang til narkomiljøet er blevet ekspert i alt, hvad der handler om cannabis.

– Jeg havde i 90erne i tre år butikken Albazar i Slesvig. Vi importerede cannabisfrø fra Holland, indtil det blev forbudt. Cannabis er blomsten af hampeplanten og findes i et hav af kvaliteter og styrker. Det at dyrke planten med udbytte skal også læres. Jeg kan det og har lært fra mig, så folk i min vennekreds forsyner mig i et vist omfang. Resten dyrker jeg selv, fortæller Callsen.

Heinz Werner Callsen har siden han var seks år lidt under sygdommen Tourette syndrom. Da han var 16 fandt han ud af, at cannabis fjernede hans hyppige tics. Det har gjort ham til lidt af en ekspert i hampplanten. Mit liv med cannabis har sorteret i vennekredsen, fortæller han.
Foto: Lars Salomonsen

Han er ved at gøre klar til at udvide produktionen. I et lille rum i lejligheden står remedierne.

– Der er en lille åbning for tilladelse til at dyrke til eget forbrug. Jeg har sendt en ansøgning. Jeg har ikke den store tiltro til den ny lovgivning, der gør det muligt for langt syge flere at hente cannabis på apoteket. Politikerne overser, at patienterne har brug for doser, kvaliteter og sorter, der tager højde for netop deres behov. Som jeg har forstået det, vil de standardisere det til ganske få arter. Det kommer ikke til at fungere tilfredsstillende, pointerer førtidspensionisten.

Høj taxichauffør

Hvordan har du det med din sygdom, din afhængighed af hash og med dine fremtidsudsigter?

– Ret fint. Jeg har altid klaret mig selv. Jeg har – næsten – taget tre uddannelser. To gange som teknisk tegner og en gang som industrimekaniker. Og alle tre gange var jeg nået til de afsluttende prøver, da politiet fik forpurret, at jeg kunne blive færdig. Jeg har kørt taxi i 17 år. 14 år i Slesvig og tre år på Sild.

Jeg kørte hver dag, selv om jeg havde røget. I alt kørte jeg mere end en million kilometer uden at få et eneste klip i kørekortet. En læge førte tilsyn med mig, indtil der en dag kom nye regler, og han ikke længere var i stand til at blåstemple min kørsel. Så blev mit kørekort inddraget.

– Lægerne sagde, at jeg højst ville leve til jeg var 40 år. Det er nu 18 år siden, siger Heinz Willy Callsen og fortsætter:

– Jeg lever og har det ok, fordi jeg selv fandt en udvej. Der er ikke noget alternativ til den måde, jeg lever på i dag.

Danmark: Slut med ulovligt køb af cannabis

Folketinget vedtog sidste år en forsøgsordning, der tillader køb af medicinsk cannabis på recept på apoteket.

Lægemiddelstyrelsen har oplistet en række sygdomme, hvor medicinsk cannabis kan komme på tale som lindrende medicin. Det forventes, at cirka 1500 syge kan få gavn af forsøgsordningen.

Grafik: Eyla Boysen

Ordningen træder i kraft i 2018, men vedtagelsen har udløst en heftig debat i Danmark, for eksperter mener ikke, at det er tilstrækkeligt bevist, at cannabis virker på en række af de sygdomme, der nævnes. Det er ikke mindst indenfor sundhedsmyndighederne, at der ses med skepsis på ordningen.

Prøveklude?

– Det er meget farligt, når politikerne på den måde går ind og overhaler forskningen og lægerne indenom. Der er ikke forskningsmæssigt belæg for at sige, at det virker. Patienter bliver gidsler og prøveklude i det her, har forskningsoverlæge for Vestdansk Center for Rygmarvsskade Helge Kasch sagt til Videnskab.dk.

Det er en kendt sag, at mange med kroniske smerter eller sygdomme i udbrud selv anskaffer sig rusmidler, der kan dulme.

Der er kommet stort fokus på problemet i offentligheden, efter at den folkekære skuespiller Søs Egelind i en tv-serie på DR undersøgte markedet for ulovlig cannabis og opsøgte de syge, der har taget sagen i egen hånd. Søs Egelind blev selv for 10 år siden ramt af en alvorlig kræftsygdom. Ved siden af den ordinære medicin anskaffede hun cannabis for at slippe for smerter og bivirkninger. Effekten var stor, og det er ligeledes den gennemslagskraft hendes historie har i medierne.

I Danmark vil man importere cannabisprodukter fra Holland. Her har cannabis til medicinsk brug været lovligt længe. Planten dyrkes under statens kontrol, og der udvikles medikamenter.

kommentar
deling del

Skriv et svar