af
AM
Annelise Mølvig

Dansk-tysk institution midt i København

Tyske Sophia Gravenhorst har åbnet en kombineret vuggestue og børnehave på Frederiksberg i hovedstaden. Sprogligt er princippet, at både pædagoger, medhjælpere og børn taler det sprog, de er bedst. Pædagogisk arbejder de intensivt med et bestemt tema i seks uger i træk.
Tyske Sophia Gravenhorst har åbnet en kombineret vuggestue og børnehave på Frederiksberg i hovedstaden. Sprogligt er princippet, at både pædagoger, medhjælpere og børn taler det sprog, de er bedst. Pædagogisk arbejder de intensivt med et bestemt tema i seks uger i træk.

På hver stue er der en pædagog, der har tysk som modersmål, og en pædagogmedhjælper, der har dansk som modersmål. Eller omvendt. Alle taler det sprog, de er bedst til, men alle skal også kunne tale det andet sprog.

– Det er princippet verden over, at man ved at prioritere sit modersmål samtidigt bliver bedre til de andre sprog. Det siger Sophia Gravenhorst, der stiftet Dansk Tysk Børnehus. Hun er uddannet Cand.merc. og er opvokset i Heidelberg, men har boet mange steder. Sammen med sin mand, der også er tysk og lektor i økonomi på Københavns Universitet, flyttede hun i 2008 til København. I dag har parret to børn på tre og fem år, men de går indtil videre begge i en dansk børnehave.

– Jeg skal kunne arbejde professionelt her og ikke være en blanding af mor og børnehave, forklarer hun på flydende dansk.

Planen er, at de skal på den dansk-tyske privatskole, Sankt Petri Skole i det indre København. Hvis der er plads. Der er mange flere elever på venteliste, end der er pladser.

Fordi Sophia Gravenhorst ikke selv har en pædagogisk uddannelse, er hun nødt til at have en pædagogisk leder.

Børnehusets pædagogiske leder, Carina Løngaa, står for dagens morgensamling. På sin venstre side har hun Magnus, og på sin højre side Karl, Ella og yderst Oskar. (Foto: Annelise Mølvig)

Morgensamlingen er et godt eksempel på børnehuset sprogprincip.

– Hvis den person, der står for morgenkredsen, har tysk som modersmål, er dagens begyndelse på tysk. Har vedkommende dansk som modersmål, er den på dansk, siger Sophia Gravenhorst og fortsætter:

– På den måde får børnene begge sprog. Ifølge Gravenhorst kommer de fleste børn fra blandede ægteskaber. Og rigtigt mange fra forskere, der arbejder i København.

– Fælles for dem er, at alle børnene har en tilknytning til Tyskland, siger hun.

Denne morgen er det børnehusets pædagogiske leder, Carina Løngaa, der står for morgensamlingen. Hun taler med børnene om at danse om juletræet, og de taler om, at i Danmark danser man om juletræet, men det gør man ikke i Tyskland. Ligesom de også synger et vers af »Oh Tannenbaum«.

– Ud over at arbejde med sproget og dermed kulturen, arbejder vi også meget med struktur, forklarer Sophia Gravenhorst.

Det indebærer, at børnene ved morgensamlingen får at vide, hvad de små, de mellemste og de store børn skal lave, ligesom der også er planer for, hvornår de leger ude, og hvornår de er inde.

– Vi har en god blanding af voksenstyrede aktiviteter og fri leg, siger Sophia.

Tvillingerne Thora og Selma bliver hentet i vuggestuen af deres far, Mikkel. (Foto: Annelise Mølvig)

Tema-projekter i fokus

Seks uger ad gangen arbejder børn og voksne intenst med et bestemt tema. Senest var emnet træ. Og store plancher i børnehusets lange forbindelsesgang viser, at børnene er i skoven og også ude på Naturcenter Vestamager naturlegeplads på Amager, hvor legepladsen er bygget op om et stort – nybygget – træskib, der er gravet solidt ned i sandet. De besøgte også parken ved Landbohøjskolen og så på de mange forskellige træ-arter.

– Ude på vores egen legeplads har vi to store træer, og dem fik vi til at fortælle om gamle dage. Det er så heldigt, at begge træer kan tale. Det ene taler dansk, og det andet taler tysk, siger Sophia Gravenhorst og viser de to træer frem.

Når det gælder højtider og traditioner, tager Dansk Tysk Børnehus det fleste med. Både de danske og de tyske.

– Vi holder Nicolausfest og går Lucia-optog og meget mere. Vi blander de ting, vi synes, der er sjovest, siger Sophia Gravenhorst.

Sydslesviger valgte tysk børnehave

Hjemmesproget er dansk, men Karl på fem år og Nils på to år skal nok også blive gode til tysk. Deres far, Chris Lykkegaard, gik på Jes Kruse-Skolen i Egernførde, men i hans hjem blev der talt tysk.

I dag har han boet i København i 20 år, er gift med Lene fra Sønderborg, og dansk er hans første-sprog.

Chris Lykkegaard henter børnene Karl på fem og Nils på to på vej hjem fra arbejdet. Ligesom hans forældre valgte det danske for ham i Sydslesvig, har han valgt det tyske for sine børn i København, men det er endnu ikke besluttet, om de skal i dansk eller tysk skole. (Foto: Annelise Mølvig)

– Rent praktisk vil vi gerne have, at vores børn kan begå sig med familien i Sydslesvig, det vil især sige Oma, siger Chris Lykkegaard.

Selv om hans egne forældre talte tysk hjemme, havde de valgt at være en del af mindretallet og sende deres børn i dansk skole.

– Mine forældre valgte for mig, fordi det ville åbne nogle muligheder, og nu vælger vi for vores børn, siger Chris og tilføjer:

– Tysk har ikke længere så store udbredelse i Danmarks, men det åbner verden op, at man kan tale tysk. Hvor dansk gav mig en tilgang til Norden, så åbner tysk op for Tyskland, Østrig og dele af Schweiz.

En anden praktisk ting var beliggenheden. Familien skulle til at flytte ind i en villalejlighed kun 1,5 kilometer fra den nye børnehave og skulle alligevel vælge nye institutioner til børnene. Ud over at institutionen ligger tæt på hjemmet, så ligger den også på vejen til Chris Lykkegaards arbejde som medieredaktør på Aids-Fondet i det indre København – tæt på Christiansborg, hvor hans kone arbejder.

– Jeg mener også, at to sprog og to kulturer er med til at udvide ens horisont. Det at være to-sproget gør, at jeg både kan antage et flertals og et mindretals-synspunkt, siger Chris Lykkegaard.

Den store er skrevet op til Sankt Petri Skole, den tyske skole i København, der ligger meget tæt på forældrenes arbejdspladser, men faren vakler.

– Som barn på Jes Kruse-Skolen savnede jeg, at have mine skolekammerater lige omkring mig, så vi kunne lege sammen, derfor overvejer vi, om vi hellere skal sende dem på den kommunale skole, siger Chris Lykkegaard.

Der manglede noget tysk i København

Stifteren og lederen af Dansk Tysk Børnehus Aps, Sophia Gravenhorst, syntes, der manglede en tysk vuggestue og børnehave i København. Efter at have ledt i halvandet år fandt hun de rigtige lokaler (Foto: Annelise Mølvig)

Titlen er direktør for Dansk Tysk Børnehus Aps på Frederiksberg i København. Men baggrunden er cand. merc. Sophia Gravenhorst har tidligere arbejdet med kundetilfredshed og markedsføring i telebranchen, men er i dag stifter, ejer og administrativ leder af børnehuset.

– Der var ingen tysk børnehave, men vi har rigtigt mange blandede ægteskaber og mange tyske forskere, der arbejder i København, siger Sophia Gravenhorst. En af dem er hendes egen mand, der er lektor i økonomi på Københavns Universitet.

– Sankt Petri Skole (den tyske skole i København, red.) har ikke plads til en børnehave, kirken heller ikke, men jeg synes, det er vigtigt, at vi har en tysk børnehave, fordi det er i perioden op til børnene fylder seks år, at grundstenen til mange ting i børnenes liv bliver lagt, siger Sophia Gravenhorst.

I halvandet år jagtede hun de rigtige lokaler, men det er ikke nok at finde de rigtige lokaler, der skal også være en legeplads med mindst ti kvadratmeter per barn.

Pludselig dukkede det rigtige sted op på Mariendalsvej på Frederiksberg. Her havde kommunen en børnehave, men den skulle lukke. Sophia Gravenhorst bød ind og har nu lejet sig ind.

– Den ligger rigtigt fint, fordi mange af »vores« børn bor i området, siger hun.

Dansk-tysk Institution

• Dansk Tysk Børnehus ApS
, Mariendalsvej 59 a+b,
 2000 Frederiksberg

• Huset åbnede i juni 2016

• Det er normeret til 12 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. I øjeblikket er vuggestuepladserne fyldt op, mens der er 19 børn i børnehaven

• Der er ni ansatte: Tre i vuggestuen, fire i børnehaven, en i køkkenet plus lederen, men ikke alle er på fuld tid. Efter juleferien bliver de ti medarbejdere. Mange er vokset op med både dansk og tysk

• Lederen oplyser, at Børnehuset mangler pædagoger, der har tysk som modersmål. De skal have enten en dansk pædagoguddannelse eller en tysk bachelor

www.dansk-tyskboernehave.dk

 

kommentar
deling del

Skriv et svar