Vision – mission – værdier

 

Vision

Vi vil være den kritiske, analyserende og konstruktive stemme for hele det danske mindretal i Sydslesvig og grænselandet i øvrigt, på en måde der er vedkommende for alle, uanset om man har et kort- eller langvarigt forhold til mindretallet.

 

Mission

Vores hovedformål er at tjene mindretallet i hele Sydslesvig og det grænsenære Sønderjylland. Vi vil tjene mindretallet i hele Sydslesvig med journalistik, oplysning, læring og servicestof i samarbejde med relevante samarbejdspartnere i eller uden for mindretallet, for på tværs af generationer at udvikle og sikre sammenhængskraften i mindretallet. Det gør os stolte, når læser betegner Flensborg Avis som ”vores avis”.

Værdier

Mindretallet

Flensborg Avis er først og fremmest til for det danske mindretal i Sydslesvig og er en integreret del af det danske mindretal, men er journalistisk og politisk-organisatorisk uafhængig af de øvrige foreninger og organisationer i Sydslesvig.

Journalistik

Vi vil imødekomme vore læseres forventninger om konstruktiv og kritisk journalistik, som altid er fair, fortæller de væsentlige nyheder og samtidig beskriver det nære liv i mindretallet i hele Sydslesvig.

Læsere

Vi ønsker et tæt forhold til vore læsere og inddrager dem på flere måder, bl.a. med jævnlige debatmøder og fokusgruppe-møder. Vi vil bruge relevante platforme og varierede fortælleformer for i tekst, foto, grafik og levende billeder at nå ud til hele mindretallet uanset alder. Vi tror på vigtigheden af en fysisk papiravis og ønsker at fastholde den.

Medarbejdere

Vi ønsker at være en lærende arbejdsplads med mod på forandring. Vi har respekt for hinanden og hjælper hinanden. Vi er uhøjtidelige og har det rart sammen.

Sprog og læring

Vi vil sikre et flydende og let læseligt dansk og tysk på et så læseværdigt niveau som muligt. Og vi inddrager aktivt relevant brug af tysk bl.a. med det formål at styrke nye læseres forståelse for og viden om mindretallet og Danmark.

Brobygger

Vi vil være brobygger til Danmark med viden om mindretallet og Tyskland. Og vi samarbejder gerne med mediepartnere om at dele indhold og deltager i generel folkeoplysning i Danmark i øvrigt. Vidtgående projekter kræver separat finansiering, der ikke går ud over drift og udvikling af avisens primære opgave med at dække mindretallet tæt og grænselandet i øvrigt.