af

Jørgen Møllekær

Odense er røgfri i 2030

De kan noget på Fyn. Først fik de fat i Facebook, der skal bygge et nyt gigantisk server-center lige op ad motorvejen øst for Odense. Cirka 1000 mand i arbejde under byggeprocessen og herefter et par hundrede nye faste arbejdspladser.

Og nu så endnu en overraskende nyhed: Torsdag aften besluttede et enigt sundhedsudvalg i den fynske hovedstad, at kommunen med sine knap 200.000 indbyggere skal være røgfri i år 2030. Ikke blot på offentlige arbejdspladser. Over det hele: Ingen børn eller unge er rygere om tretten år. Og blot to procent af den voksne befolkning hænger fortsat fast i smøgerne.

I dag ryger 17 procent af alle over 16 år i Danmark. Er man ryger, vil man uundgåeligt kalde dette en hetz mod ens helt private præferencer. Det er fortsat lovligt både at købe og forbruge cigaretter og anden form for tobak. På den anden side har Sundhedsudvalgets formand Brian Dybro (SF) så ubetinget ret, når han siger, at tobak ville blive forbudt på stedet, hvis det blev opfundet i dag. For vi ved jo alle, at rygning er en dræber. Hvert fjerde dødsfald kan relateres til rygning.

I en by som Odense svarer det til 421 »dræbte« hvert år. Og blandt dem, der ryger flere end 15 cigaretter dagligt, forkortes levetiden i gennemsnit med otte-ti år. Hver femte kræftsygdom skyldes rygning. Og så er rygning et meget stort socialt problem. For mens der i dag blot er tolv procent af eleverne på gymnasier, der ryger, så er det hele 37 procent blandt de unge på erhvervs-uddannelserne. Så når man som Dybro politisk kæmper for mindre ulighed i det danske samfund, er der da al mulig grund til også af dén årsag at bakke op om ideen fra Fyn.


“Der er slet ingen tvivl om, at Odense her har fat i noget, hvor man kan forbedre den lokale folkesundhed ganske betydeligt.”


Dybro har en pointe, når han siger, at der skal gøres op med den store ulighed i sundhed. En murersvend eller kassedame har vel ligeså meget ret til at kunne leve et sundt liv som alle andre. Det klassiske modsvar er, at ingen jo tvinges til at ryge. Det er fuldstændig korrekt. På den anden side er der heller ikke ret mange andre livsstils-udfordringer, der rammer så hårdt som rygning. Fedme er også et stigende problem. Men både for den enkelte og for samfundet er konsekvenserne ved eksempelvis fedme en brøkdel af det, som rygning medfører.

Derfor er det en særdeles spændende vision, som Odense lokalpolitikere nu sætter i gang. Der skal nu udvikles konkrete indsatser på en lang række måder overfor familier, boligområder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og meget mere. Og som Dybro tilføjer, er projektet en løbende proces, hvor alle svar ikke kendes endnu. For eksempel om forebyggende indsats er nok. Eller om et stort flertal også kan blive enige om tiltag, der kan have karakter af tvang og strikse regler.

Der er slet ingen tvivl om, at Odense her har fat i noget, hvor man kan forbedre den lokale folkesundhed ganske betydeligt. Dertil kan man så lægge den store reklameværdi, der ligger i det, hvis Odense rent faktisk lykkes med at blive den første større røgfri kommune. Vel ikke bare i Danmark, men sammenlignet med forholdene rigtig mange andre steder.Går man en tur på gågaden i Flensborg, registrerer man hurtigt, at vi her syd for grænsen slet ikke er i nærheden af 17 procents rygning.

Man kan endda opleve at blive udsat for røg indendørs flere steder i det offentlige rum i Tyskland. Og til dem, der straks vil replicere, om vi så også skal forbyde alkohol, er svaret nej. For der er den afgørende forskel på alkohol og rygning, at førstnævnte i moderat indtag er sundt. Vi skal ikke gøre os til dommer over det hyggelige i at tage en smøg. Men det ændrer ikke ved, at man hiver umådelige mængder af skadelig kemi ned i lungerne ved hvert sug.

kommentar
deling del

Skriv et svar