af

Jørgen Møllekær

Fælles fodslag hurtigt, tak

De ledende herrer og damer i toppen af det danske mindretal i Sydslesvig må tage sig sammen. Og det skal ske hurtigt.

Det står lysende klart efter de ret divergerende udmeldinger omkring muligheden for at sikre dansk pas til sydslesvigere bosiddende syd for grænsen, som vi har beskrevet i Flensborg Avis onsdag.

For at sige det helt klart: Denne unikke chance for, at en række sydslesvigere kan få dansk statsborgerskab, må ikke forspildes på grund af internt ævl og kævl.

Sydslesvigsk Forening (SSF) – for at gentage budskabet fra sidste uges leder om samme emne – skal have ubetinget ros for at have sat sig i spidsen for at overtale regering, Sydslesvigudvalget og dermed også alle partierne i Folketinget til at se velvilligt på, om der efter bestemte kriterier kan laves en særlig »lex Sydslesvig« til den ret nye lov om dobbelt statsborgerskab. Nogle er ligeglade, for andre vil et dansk pas ved siden af det tyske være en uvurderlig stor anerkendelse af, at man yder eller har ydet en betydelig indsats til gavn for det danske mindretal.

Der er mange følelser i det her, og det er måske også forklaringen på, at der nu er kommet ret klare udmeldinger fra både høj og lav i vores sydslesvigske samfund. Så langt så godt.
Men det, der nu er opgaven, er at finde fælles fodslag. Og det skal gå hurtigt.

Der er ingen tvivl om, at oplevelsen af et dybt splittet mindretal i denne sag uundgåeligt vil medføre, at både regeringen og de forskellige partiers indfødsretsordførere ikke vil bruge flere kræfter på denne for ethvert land ikke helt ukomplicerede sag. Så, kære venner i toppen af de enkelte sydslesvigske foreninger: Er I enige om, at der skal arbejdes videre på, at et dansk pas bliver en mulighed? For hvis ikke, så er der ikke så meget mere at tale om. Hvis markante spillere som Skoleforeningen og SSW er skeptiske, så er det hele faldet til jorden.


“Der er mange følelser i det her, og det er måske også forklaringen på, at der nu er kommet klare udmeldinger fra både høj og lav i vores sydslesvigske samfund”


Problemet opstår – igen, igen – fordi der ikke står et entydigt mandat bag et tiltag, som kun kan lykkes, hvis alle bakker op. Af onsdagsavisen fremgår det, at SSFs top mener at have informeret fuldt tiltrækkeligt bl.a. ved at have nævnt emnet på et samrådsmøde. Men det fremstår lige så klart, at eksempelvis SSW og Skoleforeningen ikke føler sig taget tilstrækkeligt med på råd. Det her handler om den evindelige tvist, hvor SSF har en selvforståelse af på vegne af hele mindretallet at måtte agere som politisk lobbyist overfor systemet i København. Sådan har det været næsten historisk længe. Og lige så længe har det givet gnidninger, når andre dele af vores mindretal har været uenige i SSFs fremfærd. Men det ér nu engang prisen, så længe vi har en flad struktur, hvor alle kan handle på egen hånd. Ingen skal formelt bede om et mandat, før man går i byen.

Det er just præcis derfor, at SSF endnu engang løber ind i en øretæve, fordi man i andre organisationer føler, at SSF har kørt sololøb i denne sag.

Vi har – heldigvis – en fri debat om det her pas-spørgsmål. For dem, der lige akkurat ikke kan opfylde tre ud af de fem kriterier, er skuffelsen stor. Det er meget forståeligt. Især hvis vi i fælleskab kan pege på oplagte skævheder. Og én af dem har bidt sig fast. At begrænse indsatsen for det danske i Sydslesvig til en bestyrelsespost, er ikke fyldestgørende. Der er mange andre måder, hvorpå sydslesvigere igennem mange år frivilligt og aktivt har arbejdet for vores minisamfund. Så kære Samråd, nu skal I vise handlekraft og komme med få målrettede ændringsforslag i et samlet høringssvar. Men lad nu være med at tro, at kriterierne ikke vedbliver med at være strikse. Det har intet med at opdele mindretallet at gøre. Det er nødvendigt, hvis et Folketingsflertal skal stå bag.

kommentar
deling del

Skriv et svar