af

Raning Krueger

Der bør fortsat holdes godt øje med Scientologys aktiviteter

Især i medierne mister emner hurtig betydning, når der ikke er nyt at fortælle. Men der findes også emner og organisationer, som der bør holdes øje med. Det gør bl.a. Flensborg Avis, lige som der var reportager på tv-stationer som ntv eller Phoenix. Det gælder for eksempel Scientologys virke. »Europa skal erobres«, lyder sloganet.

Nej, der er ikke tale om ekstreme islamister eller om reklame fra Europabevægelsen, men om et typisk fænomen i turbo­kapitalistiske lande i den vest­lige verden: Scientology. Den amerikanske organisation kalder sig selv for en kirke, og den rummer bl.a. skuespillere som Tom Cruise og John Travolta i sine rækker.

Scientology prøver bl.a. at få fodfæste på skolerne ved at tilbyde lektiehjælp og foredragsholdere i undervisningen såvel i Hamborg som i Slesvig-Holsten. Men i Slesvig-Holsten følger man ikke læn­gere med i scientologernes virke, ­siden CDUs Frauke Tengler stoppede i landdagen i 2009. Men vi vil fortsat håbe, at andre ansvarlige holder øje med sekten.

Vi har ofte advaret mod scientologerne og deres totalitære menneskesyn, som bl.a. taler om at »slå modstanderne itu«. Det er en aggressiv, verdensomspændende organisation med målsætninger, som strider imod grundloven, og som hæmningsløst stræber efter millionindtægter og samfundsindflydelse.

Der findes alt for mange mennesker i vore demokratiske og kristne samfund, som tror på guden »mammon« – på penge og magt.

Med dens muldvarpearbejde prøver den at infiltrere det offentlige, politiske partier, dele af erhvervslivet og andre samfundsorganisationer. Med kun 5000 medlemmer i Tyskland har scientologerne dog set bedre dage. Eksperter i Forbundsdagen fastslog i en betænkning om »såkaldte sekter og psyko-grupper«, at ­Scientology ikke kan sidestilles med de traditionelle sekter eller religiøse fællesskaber.

Organisationen kan næppe forbydes, men i Tyskland fik den da frataget sin status som almennyttig, og den mistede dermed økonomiske fordele. Mens de slesvig-holstenske myndigheder lukkede afvænnings-centret Narconon i Itzehoe ved at inddrage lægegodkendelsen, sendte flere danske amter narkomaner til afvænning hos Narconon på Vestsjælland efter mottoet »hellere scientolog end narkoman«.

I Danmark omtales organisationen af Ritzaus Bureau som den »religiøse bevægelse Scientology«. Så er det en ringe trøst, at organisationen flere gange af kirkeministeriet har fået afslag på at blive optaget som trossamfund. Der bør ikke dyrkes en fejlplaceret liberalitet over for sekten og dens udspekulerede metoder samt psykiske og økonomiske pres på medmennesker. Alle, som vil forsvare vestlige demokratiske værdier (bl.a. mod islamister), bør vel også konsekvent modvirke scientologernes og andre sjælefangeres undergravende og kyniske virksomhed. Det ville være underligt at henvise til data- og personbeskyttelse netop ved Scientology, når man især i Danmark ellers vælger happy-go-lucky-princippet om, at tingene ikke bør tages for alvorligt – og at Gud altid er med Danmark.

Til gengæld kan det hilses velkommen, at Danmark Radio endelig har taget fat om emnet med nogle kritiske indslag, hvor tidligere medlemmer i Scientology taler om hjernevask og andre hændelser i den »psykomonetære bevægelse«, som man vel også kan kalde Scientology. Der findes alt for mange mennesker i vore demokratiske og kristne samfund, som tror på guden »mammon« – på penge og magt. Men mennesket er næppe til for at blive fremmedgjort – hverken af politisk centralisme og fjernstyring, af autoritære regimer, af kapitalens magt eller af pseudoreligiøse organisationer som Scientology.

kommentar
deling del

Skriv et svar