af

Jørgen Møllekær

Dansk pres efterlyses

Motorvejen A7 ned gennem Slesvig-Holsten er af afgørende betydning for den danske eksport. Derfor er der al mulig grund til, at man fra dansk side nu går aktivt ind i kampen for at sikre en fremtidssikret løsning, når motorvejsbroen over Kielerkanalen, den såkaldte Rader Hochbrücke, skal være erstattet af en helt ny bro om bare ni år.

Det må siges at være en temmelig overraskende melding, der onsdag kom frem om, at den overordnede trafikminister i Berlin, Alexander Dobrindt (CSU) fra Bayern, kun vil bygge en firesporet motorvej som erstatning for den nuværende firesporede motorvej. Blot 25 kilometer syd for Kielerkanalen er de tyske myndigheder allerede i fuld gang med at udvide motorvejen til seks spor hele vejen til Hamborg i erkendelse af de stigende trafikmængder.

Da vi alle sammen ved, at højbroer hen over vand er afsindigt dyre og derfor skal holde i mange år, forekommer det mildest talt ikke særligt visionært ikke at tænke den nye Rader Hochbrücke ind i fremtidens trafikudvikling. Allerede nu viser de nyeste tal, at trafikmængden på motorvejen henover Kielerkanalen er steget med mere end 10.000 biler pr. døgn til nu 54.000 køretøjer. Den slags trafikmålinger laves kun hvert femte år i Tyskland af Dobrindts egen myndighed “Bundesanstalt für Straßenwesen”.


“Alle, der interesser sig for dansk eksport, bør nu lægge pres på forbundsregeringen i Berlin.”


I den trafikpolitiske diskussion om, hvordan man skulle erstatte den snart nedslidte Rader Hochbrücke, er man gået ud fra de gamle tal, hvor “kun” 43.000 biler passerer motorvejsbroen hvert døgn. Derfor skal der angribes på flere fronter. Slesvig-Holstens trafikminister Reinhard Meyer (SPD) gør det helt rigtige, når han nu går i brechen for, at Berlin fremtidssikrer den kommende motorvejsbro. Vi har jo kun denne ene nord-sydgående motorvejsforbindelse.

Alle, der interesser sig for dansk eksport, bør derfor nu lægge pres på forbundsregeringen i Berlin. Omtrent 60 procent af den danske eksport sker via Jyllands-korridoren, fordi de fleste industriproducerende erhverv ligger i Jylland og på Fyn. Og da det i Nordtyskland har særdeles lange udsigter for nye parallel-motorveje til en bedre fordeling af fremtidens trafik, så er og forbliver A7 den eneste mulighed. Der vil komme flere lastbiler fra nord mod syd og vice versa med tyske varer “op til” Skandinavien.

Når man nu i forvejen er ved at udbygge hele den cirka 70 kilometer lange strækning fra Bordesholm til Hamborg til seks spor, ville det være politisk uansvarligt ikke at tænke 20-30 år frem. Det er ikke realistisk på hverken den korte eller mellemlange bane at forvente nye motorveje i Sydslesvig. Derfor er det eneste fornuftige alternativ at udvide den eksisterende A7. Så nu må ikke kun speditører i grænselandet, men hele Danmark komme på banen i forhold til Berlin.


“Muligvis er det ikke engang nok med en trafikminister, der, med al respekt, stadig er grøn og sidder overfor en tysk kollega, der har mange flere store trafikprojekter at tage hensyn til.”


Dansk industri må via de trafikpolitiske ordførere og den nye trafikminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance trække i arbejdstøjet og bede om et møde eller to i Berlin. Det her er ikke blot en lille sag om at forbedre noget lokalt i et grænseland. Da lastbilerne for et par siden pludselig skulle køre uden om Rader Hochbrücke, fordi statikerne blev usikre på, hvor meget belastning den egentlig kunne holde til, blev alle klar over, hvor kritisk et trafikalt nåleøje vi har at gøre med her.

Muligvis er det ikke engang nok med en trafikminister, der, med al respekt, stadig er grøn og sidder overfor en tysk kollega, der har mange flere store trafikprojekter at tage hensyn til. Muligvis burde statsminister Lars Løkke Rasmussen ved nærmeste lejlighed lade et par velmente ord falde til Angela Merkel. Udformingen af den kommende Rader Hochbrücke er vital for danske interesser.

kommentar
deling del

Skriv et svar