af

Raning Krueger

AfD mere nyliberal 
end for almindelige folk


Det lykkedes de delegerede for det tyske højrefløjsparti, Alternative für Deutschland (AfD), på deres landsmøde i Slesvig-Holsten at holde masken. Vi har tidligere oplevet, at repræsentanter af partiet med den stærkt borgerlige fremtoning hurtigt kan glemme deres opdragelse, når det gælder magten og personlige interesser.

Man kan godt savne et kritisk blik på AfDs program, politiske krav og bebudede politik. Det virker lidt for plat hele tiden blot at konfrontere AfD-folk i panel- og tv-debatter samt i talk-shows med deres tvivlsomme menneskesyn om flygtninge, som AfD får vendt på hovedet ved at indtage en martyr-rolle som offer og som nærmest »forfulgt parti«.

Men okay: Formanden Frauke Petry synes, det er rimeligt at bruge skydevåben mod grænseoverløbere. Partifællen Beatrix von Storch svarede endda klart ja på spørgsmålet, om det også burde gælde for kvinder med børn. Det siger den samme AfD-politiker, som forinden kaldte abort for mord, og som selv opfatter sig som stærkt kristen. Skal vi kalde det hykleri, dobbeltmoral, overskridelse af en civilisatorisk grænse eller endnu et eksempel på brutaliseringen af en del af samfundet.

Menneskeforagten udgår dog ikke fra folk, som ikke har råd til at kunne vide det bedre. De fleste aktive i AfD synes at komme fra det – mere eller mindre – pæne borgerskab. Mange har en politisk fortid i CDU, CSU eller FDP. Dertil kommer fænomenet, at det lykkedes AfD lige som højrepopulistiske partier i andre lande at trække stemmer fra Socialdemokratiet. Bl.a. fordi glatte S-folk i mange lande og senest efter Schröder-Blair tiden er begyndt at tale et politisk sprog, som er svært at forstå for almindelige mennesker. Dertil kommer, at det kan være svært at forstå, hvad der er socialdemokratisk ved SPD – eller S i Danmark -, som svigter småkårsfolk.

Det er værd at se nærmere på AfDs program, som er fyldt med modsigelser, og som kan forvirre såvel tilhængere af AfD som iagttagere. AfDs holdninger til flygtninge, islam, klimaskifte og atomkraft er kendt. Tre gange nej og én gang ja.

Gartnere elsker kuldioxid, fordi det får planter til at gro, lyder forklaringen fra AfD.

Når det gælder erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, står AfD for en stram nyliberal politik, der som bekendt ikke begrænses til borgerlige kræfter i samfundet. Skønt den nyliberale erhvervsfløj er blevet svækket ved Bernd Luckes afgang, kræves der fortsat en afskaffelse af erhvervs-, arve- og formueskatten, lige som loftet på husleje skal sløjfes.

Derimod har AfD en enkelt bolsje til de vælgere, som ikke lever i AfD-ledelsens samfundslag: Mindstelønnen skal der ikke pilles ved. Til gengæld pilles der en del ved moralen i og hos AfD.

I et tidligere udkast til partiprogrammet var der et forslag om at genindføre »skyldprincippet« ved skilsmisser, som gjaldt indtil 1970erne. Dette krav mangler dog i det aktuelle program. Det ellers oplagte værdikonservative emne separation og skilsmisse er »no go area« i AfD, siden landsformand Frauke Petry har forladt ægtefællen, der er præst, og parrets fire børn til fordel for en partifælle.

Det er godt med moral. Men vi vil gerne betakke os for dobbeltmoral inden for og uden for politik. Derfor bør alle og her især de utilfredse borgere se godt efter, hvilke »alternativer for Tyskland« AfD i virkeligheden byder på.

Der er næppe brug for endnu en gang anløben borgerskab og nyliberale ulve i fåreklæ’r.

kommentar
deling del

Skriv et svar