Single Daily
af

Thomas Schumann

Yderligere syv små 
skoler var i farezonen

Men af forskellige årsager anbefaler Skoleforeningen alligevel at bevare de syv skoler. 
Det hænger sammen med geografi og stigende elevtal.
Men af forskellige årsager anbefaler Skoleforeningen alligevel at bevare de syv skoler. 
Det hænger sammen med geografi og stigende elevtal.

Skoleforeningens styrelse havde yderligere syv skoler med i deres overvejelser i den rapport, hvor det bliver anbefalet at lukke skolerne i Vestermølle, Risby, Kobbermølle og Bøl-Strukstrup.

Det drejer sig om Nibøl Danske Skole, Medelby Danske Skole, Treja Danske Skole, Husby Danske Skole, Satrup og Sørup Danske Skoler samt Hatlund-Langballe Danske Skole.

Skolerne hører også til blandt de mindre og har mellem 28 elever fordelt på to klasser og 50 elever fordelt på tre.

Kan blive for små

Institutionerne bliver fremhævet i rapporten på baggrund af de pædagogiske ledetråde, som skal vise, hvilke skoler bør lukkes, og hvilke der bør bevares.

»Af ledetrådene fremgår, at vi mener, at pædagogiske miljøer kan blive for små til at levere den pædagogiske kvalitet, vi gerne vil have i fremtiden. Der er kommet nye dagsordener til – inklusion, øget faglighed – som gør det stadigt sværere for helt små pædagogiske miljøer at leve op til dagens pædagogiske krav og standarder«, står der i rapporten.

Men af forskellige årsager har Skoleforeningens styrelse ikke anbefalet, at de syv skoler lukkes.

– Nibøl ligger eksempelvis inden for vores parametre, men vi har lige åbnet en daginstitution derude, så det ville være hul i hovedet at lukke skolen, forklarer Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

Husby på vippen

I Medelby, Hatlund og Treja er det manglen på alternative skoler i nærheden, som gør, at styrelsen anbefaler, at skolerne videreføres. Desuden anbefales det i rapporten, at børnehaven i Bramstedlund flyttes til Medelby, og at Ørsted Børnehave flyttes til Treja. I begge tilfælde skal de eksisterende børnehavebygninger sælges.

Husby ligger mere på vippen.

– Styrelsen anbefaler, at driften fortsættes indtil videre. Skolen har med sin placering forholdsvis let adgang til at indgå i samarbejde med nogle af skolerne i Flensborg for pædagogisk og faglig udvikling.

Sidste ord ikke sagt

Styrelsens opbakning til Satrup og Sørup er imidlertid klar, og det har at gøre med positive elevtal og gode dagtilbud.

I sidste ende er det op til Skoleforeningens fællesråd den 22. november at afgøre skolernes endelige skæbne.

– Vi har fremlagt vores argumenter for, hvorfor syv skoler ikke bør lukkes, og jeg kan ikke rigtig se gode argumenter for at lukke dem. Men man ved aldrig. Fællesrådet har det sidste ord, siger Udo Jessen.

I øvrigt er der ikke kun tilbagegang for de danske institutioner.

kommentar
deling del

Skriv et svar