Single Daily
af

Marc Reese

Yderligere havne-bekymring i SSW

Flensborg Kommune må regne med at skulle tilbagebetale over en million euro, når erhvervshavnen flytter i 2023. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) kritiserer, at tilbagebetaling af støttemidler ikke blev taget med ind i finanseringsplanen for Hafen Ost-projektet og er bekymret for den økonomiske risiko.
Flensborg Kommune må regne med at skulle tilbagebetale over en million euro, når erhvervshavnen flytter i 2023. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) kritiserer, at tilbagebetaling af støttemidler ikke blev taget med ind i finanseringsplanen for Hafen Ost-projektet og er bekymret for den økonomiske risiko.

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i Flensborg er ikke kommet sig over byråds-beslutningen omkring Hafen Ost-projektet og den dermed forbundne flytning af erhvervshavnen mod vest.

Som bekendt har partiet svært ved at se en fremtid for industrihavnen ved siden af Stadtwerke. Bekymringen har nu også fået ny næring hos Martin Lorenzen, som er borgerligt medlem af finansudvalget, og hans partifæller, siden det er kommet frem, at kommunen må regne med at skulle tilbagebetale en ordentlig stak penge til erhvervsministeriet i Kiel.

Det drejer sig om støttemidler.

Kommunen fik den 28. november 2011 bevilliget projektmidler (3,6 millioner af i alt 4,8 millioner euro) til udvidelsen og moderniseringen af erhvervshavnen på østsiden for en projektperiode på 15 år. Hvis erhvervshavnen på grund af flytningen lukkes på østsiden som planlagt den 1. januar 2023, sker det på et tidspunkt, hvor der stadig er fem år tilbage af støtteperioden på 15 år.

Og det kommer kommunen efter alt at dømme til at mærke på pengepungen, viser forvaltningens svar på fire spørgsmål fra SSW. Forvaltningen henviser blandt andet til, at to tredjedele af støtteperioden vil være forbi, men at der kan opstå en diskussion omkring, hvorvidt »støtten for den resterende støttetid, og dermed cirka en tredjedel af de 3,6 millioner skal tilbagebetales til tilskudsgiveren«.

Det bekræftes nu af erhvervsministeriet i Kiel.

– Tilskuddet er øremærket til projektet i 15 år. Støtten afskrives lineært. Så derfor har kommunen selvfølgelig ret i deres udtalelse om, at der skal »tilbagebetales en andel«, oplyser Harald Haase, talsmand for erhvervsministeriet i Kiel, over for Flensborg Avis.

Som Flensborg Avis tidligere har fortalt, er erhvervsministeren i Kiel skeptisk over for at lukke erhvervshavnen på østsiden.

– Hvis det bliver besluttet, at erhvervshavnen i Flensborg flyttes over til vestsiden, får den sandsynligvis frataget sit fremtidsperspektiv. På længere sigt kan det betyde, at der ikke længere er nogle havneaktiviteter i byen, forklarede Bernd Buchholz dengang i et skriftligt svar.

SSW så helst, at erhvervshavnen bliver, hvor den er. Det sker dog næppe. Nu er der kommet en ny bekymring, fordi havneflytningen i 2023 højst sandsynligt er forbundet med tilbagebetaling af støttemidler. Og det stod ikke klart, da beslutningen blev truffet, kritiserer SSW.
(Arkivfoto: Lars Salomonsen)

Kritisabelt

Martin Lorenzen fra SSW ærgrer sig nu over, at en tilbagebetaling af støttemidler ikke blev inddraget i finanseringskonceptet, da politikerne i februar skulle beslutte sig for eller imod Hafen Ost-projektet.

– Jeg går ud fra, at byen nu kommer til at skulle tilbagebetale mindst 1,2 millioner euro. Og det er penge, som kommer oven i de tre millioner euro, som er afsat til flytningen af erhvervshavnen, som ifølge flere eksperters vurdering vil komme til at koste 10-15 millioner euro. Det viser igen, at beslutningen Hafen Ost blev truffet alt for hurtigt og på et for uoplyst grundlag. Det er kritisabelt, samtidig med at der ikke blev kommunikeret tilstrækkeligt med erhvervsministeriet, siger Martin Lorenzen til Flensborg Avis.

– Derudover har forvaltningen foreløbig ikke noget bud på, hvordan dette beløb skal finansieres, idet man kun henviser til, at pengene skal findes inden for det til den tid af byrådet besluttede budget, fortsætter Martin Lorenzen.

SSWeren, som helst så, at erhvervshavnen blev, hvor den er, og som frygter et økonomisk selvmål for kommunen, håber fortsat, at der kan justeres i planerne.

– Projektet er besluttet, og processen er i gang. Men netop fordi vi ved, at erhvervsministeriet er skeptisk, bør vi arbejde for at få ændret det. Min fornuft siger mig, at det burde man kunne, hvis der kommer nye oplysninger, som ikke blev medtaget i februar, siger Martin Lorenzen.

SSWs Martin Lorenzen klager over, at ikke alle informationer var på bordet, da havnebeslutningen blev truffet.
(Arkivfoto: Martin Ziemer)

kommentar
deling del

Skriv et svar