Single Daily
af

Rasmus Meyer

Visionen om Mindretallenes Hus lever endnu

Uden for mindretallets rækker er der fortsat ambitioner om at realisere projektet Mindretallenes Hus. Det fremgår af tilbagemeldingerne fra Kiel og Flensborg.
Uden for mindretallets rækker er der fortsat ambitioner om at realisere projektet Mindretallenes Hus. Det fremgår af tilbagemeldingerne fra Kiel og Flensborg.

Slesvig-Holstens mindretalsrådgiver, Johannes Callsen, har ikke opgivet håbet om et projekt Mindretallenes Hus.

Dagen efter at hovedstyrelsen i Sydslesvigsk Forening (SSF) besluttede at trække sig ud af projektet, åbner Callsen op for et møde omkring en fortsættelse af projektet.

– Vi respekterer selvfølgelig SSFs beslutning, men vi synes, den er beklagelig. Vi mener fortsat, at Mindretallenes Hus er et godt projekt, der ville passe godt til delstaten Slesvig-Holsten med dens forbilledlige mindretalspolitik, forklarer han og tilføjer, at det er for tidligt at udtale sig om de tilskud, som delstatsregeringen i Kiel har reserveret til projektet.

– Jeg har foreslået, at dem, der ønsker projektet, sætter sig sammen og ser på, om projektet alligevel kan realiseres på den ene eller den anden måde, siger Johannes Callsen.

Dermed er han på linje med Stephan Kleinschmidt, rådmand i Flensborg By.

– Vi beklager forløbet omkring projektet, der nu kulminerer i, at SSF trækker sig fra projektet. Men der er fortsat et håb om, at projektet kan realiseres, fordi ideen stadig er god. Mindretallenes Hus ville styrke Flensborg som center for mindretalsarbejdet, siger Stephan Kleinschmidt.

Han understreger, at projektets realisering bliver vanskeligere nu, hvor SSF har trukket sig, men dermed er projektet ikke fra bordet.

– Vi skal nu have undersøgt, om vi kan få omsat ideen på en anden måde.

Han åbner ligeledes op for, at der snart inviteres til samtaler med dem, der er interesseret i et projekt Mindretallenes Hus.

– Vi må se på, om der er samarbejdspartnere, og så vil vi arbejde på, at vi denne gang kommer godt fra start.

En af dem, der kunne få en plads ved bordet, er Hinrich Jürgensen, formand for Bund Deutscher Nordschles­wiger (BDN). Han er nemlig ligeledes interesseret i en fortsættelse af projektet.

– Vi respekterer SSFs beslutning, og den er for sin vis forståelig efter den uro, der har været. Men vi mener fortsat, at projekt er godt, siger han og tilføjer, at det er for tidligt at sige noget om, hvordan projektet fortsætter.

– Vi skal nu sætte os sammen og overveje, om det er muligt at finde nye partnere til projektet.

Foruden BDN kunne mindretalsunionen FUEN være et godt bud på en samarbejdspartner. Formanden for Friisk Foriining, Bahne Bahnsen, synes at SSFs beslutning er ærgerlig, og han vil opfordre FUEN til at samle projektet op.

– I vores frisiske mindretalsarbejde i Tyskland og i Europa er det en skuffelse, at SSF nu har besluttet at smide førertrøjen. For mig, som formand for Friisk Foriining, er det vigtigt at realisere projektet Mindretallenes Hus, og synd hvis det ikke bliver i Flensborg. Vi må tage emnet op på FUEN-kongressen i Leeurwarden i juni og prøve at skabe en ny konstellation af partnere, siger Bahne Bahnsen.

Projektet Mindretallenes Hus har været et samarbejdsprojekt mellem SSF, BDN og FUEN.

kommentar
deling del

Skriv et svar