Single Daily
af

Kasper Skovse

Vindmøllebranchen bløder arbejdspladser

Slesvig-Holstens ministerpræsident og energiminister deltog i Wind Husum branchedagene i Husum for at sende et signal til Berlin. Hjælp os, så vi kan hjælpe energibranchen, lød det.
Slesvig-Holstens ministerpræsident og energiminister deltog i Wind Husum branchedagene i Husum for at sende et signal til Berlin. Hjælp os, så vi kan hjælpe energibranchen, lød det.

 

Slesvig-Holstens vindindustrier er stadig i krise, og det samme gælder alle brancher inden for bæredygtige energier i hele Tyskland. Det var det centrale tema på onsdagens branchedag Husum Wind for vindenergibranchen, der denne uge finder sted i Husum.

– Det er et stort krisesignal for branchen, når der sidste år kun blev taget 208 MW nye vindmøller i brug, mens der samme år blev afskrevet 650 MW vindmøller på forbundsniveau. Vi satte under en tredjedel op af det, som vi tog ned, sagde Herman Albers, præsident for Bundesverband Windenergie.

Krisetegnene er tydelige. Hvad der startede i 2017 og accelererede i 2018 er blevet en negativ trend i 2019, hvor firmaer inden for bæredygtig energi forlader Tyskland, mens der tabes arbejdspladser.

– Vi anslår, at der arbejder 160.000 mennesker inden for sol, vind og bæredygtige energier. Af disse vil 35.000-40.000 forlade brancherne i år, og halvdelen vil komme fra vindbranchen, sagde Herman Albers.

 

Berlin lytter ikke

Det rammer Slesvig-Holsten, der har masser af vind. Bæredygtig energi er skrevet ind i regeringsgrundlaget, og regeringen i Kiel var repræsenteret i Husum med både ministerpræsident Daniel Günther (CDU) og miljø- og energiminister Jan Phillip Albrecht (Grønne) som bannerførere for bedre forhold for vindenergibranchen. Ifølge de to toppolitikere har Slesvig-Holsten med 35 års erfaring inden for vindenergi og det største antal vindmøller pr. kvadratkilometer i Tyskland et enormt, men desværre stadig uudnyttet potentiale.

Vindmøllebyggere, virksomheder og forskere vil de kommende dage under Wind Husum branchedagene komme med en række ideer til, hvordan man kan op- og udbygge industrier, der kan bruge eller gemme overskudsstrøm fra vindmøllerne. For behovet er der, og det samme gælder teknologierne.

– Industrien vil have bæredygtig energi. Befolkningen vil have bæredygtighed. Alligevel kan vi ikke råbe forbundsregeringen op og få udbygget infrastrukturen, så vi kan sende strømmen fra Slesvig-Holsten til andre delstater, sagde ministerpræsident Daniel Günther.

 

Rammerne skal ændres

Ifølge de to ministre er manglende støtteordninger, manglende prioritering og for bureaukratiske, ineffektive rammebetingelser de største problemer.

– Når vi ikke kan få strømmen væk, vil vi bruge det lokalt, men det kræver, at Forbundsdagen ændrer rammebetingelserne, sagde energiminister Jan Phillip Albrecht.

Eksempelvis kunne man samtænke el og varme, så kommuner eksempelvis får lov at benytte overskudsvarme fra industrierne. Ministrene ville også værdsætte klare strategier på forbundsniveau og nye love, der inddrager bæredygtig energi bedre i forsyningsnettet.

– Bundesregeringen har jo truffet beslutning om at fjerne kul og atomkraft, så de er nødt til at finde alternativer, og der har vi sol og vind, siger Herman Albers fra Bundeswerband Windenergie.

– Næste uge har vi et energimøde i Berlin, hvor industrien og flere delstater vil forsøge at påvirke forbundsregeringen til at støtte vindmølleindustrien og de andre bæredygtige energier. Vi håber, at det lykkes.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar