Single Daily
af

Olga Öhler

Byggestop for vindmøller i overensstemmelse med forfatning

Det midlertidlige byggestop for vindmøller i Slesvig Holsten er blevet forlænget til den 30 september 2018. Forfatningsdomstolen fandt byggestoppet i overenstemmelse med forfatningen.
Det midlertidlige byggestop for vindmøller i Slesvig Holsten er blevet forlænget til den 30 september 2018. Forfatningsdomstolen fandt byggestoppet i overenstemmelse med forfatningen.

Siden 2015 har der været et midlertidigt byggestop for vindmøller i Slesvig-Holsten. Flere investorer klagede over byggestoppet, der indskrænker dem i deres arbejde. Det midlertidige byggestop var oprindeligt planlagt til den 5. juni 2017, men landdagen forlængrede det i april frem til den 30. september 2018.

I onsdags blev sagen taget op af den slesvig-holstenske forfatningsdomstol i Slesvig.

Centralt i dommen stod spørgsmålet, om forlængelsen af byggestoppet er i overenstemmelse med den slesvig-holstenske forfatning og hvorvidt det er et berettiget indgreb i vindinvestorenes rettigheder.

Forfatningsdomstolen anerkendte i onsdags, at byggestoppet er et indgreb i investorenes rettigheder, men at disse indgreb trods forlængning af byggestoppet er i overenstemmelse med forfatningen.

Ugyldige planer

I 2015 erklærede forfatningsdomstolen i Slesvig at staetskancelliets vindmølleplan fra 2012 var ugyldig på grund af flere retsfejl. Domstolen erklærede, at det ifølge statskancelliets plan var muligt at opføre nye vindmøller nærmest overalt i Slesvig-Holsten.

Det nuværende byggestop forhinder at vindkraftanlæggene kan bygges alle steder i Slesvig-Holsten og sådan som statskancelliets plan oprindeligt skulle gøre.

Byggestoppet betyder dog ikke, at der ikke opføres nye vindmøller.

Siden byggestoppets start i juni 2015 blev der indtil februar 2017 allerede gjort 343 undtagelser for bygningen af nye vindmøller.

Selvom der er indført midlertidigt byggestop for vindmøller i Slesvig-Holsten, bliver der flere gange gjort undtagelser. (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB)

Selvom der er indført midlertidigt byggestop for vindmøller i Slesvig-Holsten, bliver der flere gange gjort undtagelser. (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB)

Trussel for arbejdspladser og værditilvækst

Bundesverband für Windenergie (Forbundsforening for vindenergi) anser det midlertidlige byggestop for nødvendigt. Dog forholder organisationen sig kritisk til udviklingen af vindindustrien i Slesvig-Holsten efter 2018.

– Aktuelt bliver der kun lavet få undtagelser for byggestoppet i Slesvig-holsten. Dermed finder skiftet til alternative energikilder sted uden Slesvig-Holsten. Denne indskrænkning er en fremtidig trussel for arbejdspladser og værditilvæksten i Slesvig-Holsten, siger Marcus Hrach, der er landsdirektør for Bundesverband für Windenergie Schleswig-Holstein.

Delstaten Slesvig-Holsten pointerer ellers, at de går kraftigt ind for at udbygge vindkraftanlæg.

– Alternative energikilder er Slesvig-Holstens fremtidsprojekt nummer et, siger ministeren for alternative energikilder, landbrug, miljø, natur og digitalisering Dr. Robert Habeck (De Grønne).

kommentar
deling del

Skriv et svar