Single Daily
af

Rasmus Meyer

Vildsvinehegnets modstandere kæmper fortsat

Indtil den 18. juli er der en offentlig høring om opsætning af vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse, som regeringen og Dansk Folkeparti (DF) ønsker opstillet for at beskytte Danmark mod afrikansk svinepest. Hegnets modstandere kritiserer, at hegnet ingen effekt har.
Indtil den 18. juli er der en offentlig høring om opsætning af vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse, som regeringen og Dansk Folkeparti (DF) ønsker opstillet for at beskytte Danmark mod afrikansk svinepest. Hegnets modstandere kritiserer, at hegnet ingen effekt har.

– Det hegn er et politisk projekt. Det er ikke et fagligt projekt.

Det siger Hans Kristensen. Han er manden bag Facebook-gruppen »Vildsvinehegn – nej tak«, der på nuværende tidspunkt har 1110 medlemmer.

Men ifølge Hans Kristensen vokser gruppen dag for dag, fordi modstanden mod vildsvinehegnet vokser – også selv om loven er vedtaget.

Hegnet, som den danske regering besluttede sammen med Dansk Folkeparti (DF), skal bygges ved den dansk-tyske grænse. Formålet er at holde vildsvin ude af landet, så Danmark er beskyttet mod den afrikanske svinepest.

Og trods modstand fra flere sider, deriblandt højtstående tyske politikere, holder regeringen og DF fast i hegnet. Miljøstyrelsen har offentliggjort et udkast til tilladelse til anlæg af hegnet, og det udkast er nu sat til offentlig høring. Indtil den 18. juli kan man komme med indsigelser.

Hans Kristensen opfordrer sine brugere til at gøre brug af den mulighed.

Og selv om han tvivler på, at regeringen og DF vil droppe planerne, håber han, at mange følger opfordringen.

– Det er svært at gøre noget mod en politisk beslutning, men samtidig er det vigtigt, at vi viser modstanden mod hegnet, forklarer Hans Kristensen.

Gruppen, der samtidig er en arbejdsgruppe, har han grundlagt, fordi han mener, at planerne om et vildsvinehegn manglede faglig dokumentation. Derfor har han og gruppens medlemmer samlet dokumentation, der understreger, at hegnet ikke holder vildsvin fra at komme ind i Danmark. Gruppen har talt med flere eksperter, blandt andet fra Tyskland og fra Tjekkiet.

– Det har alle været eksperter inden for vildsvin, og ingen af dem mener, at hegnet vil stoppe dyrene. Regeringen har derimod stort set kun talt med veterinære. Eksperter inden for bakterier og smitte, men uden faglig viden om vildsvin, siger Hans Kristensen, der kalder regeringen og DFs planer for groteske.

– Vi bevæger os på et niveau, hvor en minister i Folketinget argumenterer for, at hegnet virker, fordi hunden derhjemme i haven stoppes af et hegn. Styrelsen og regeringen har ikke inddraget nogen eksperter i vilddyr. Den fremlagte dokumentation er meget selektiv. Den er mangelfuld eller direkte forkert, siger Hans Kristensen, og tilføjer, at gruppen endda har talt med tyske svineavlere, der kaldte planerne for et vildsvinehegn langs grænsen for ren populisme uden effekt.

Hans Kristensen vurderer, at hegnet er beregnet til at fange politisk velvilje hos de borgere, der frygter indvandring. Det mener han, fordi han ikke har fundet nogen faglig dokumentation for, at hegnet stopper vildsvinene. Heller ikke efter gruppen henvendte sig til miljøministeriet.

Derimod har Hans Kristensen fundet huller i lovteksten.

Han fremhæver blandt andet en del, der tilgodeser ulvenes vandringsveje.

– De er fredet i EU, og derfor skal Danmark tage højde for dem. Derfor står der, at når ulven støder ind i hegnet, kan den dreje til siden for at finde et hul i hegnet. Dem er der mange af på grund af veje, vandløb, bebyggelser. Men de huller kan vildsvinene også gøre brug af. Desuden går hegnet kun til Flensborg Fjord, og der er tilstrækkelig faglig dokumentation for, at vildsvinene i Danmark kommer fra bestanden i Angel. Det vil sige, at de formentligt tager den vej, og derfor stopper hegnet ikke vildsvinene, forklarer Hans Kristensen, der gentager opfordringen til at opretholde og vise modstanden mod vildsvinehegnet.

kommentar
deling del

Skriv et svar