Single Daily
af

Ritzau Nyhedsbureau

Grønt lys til vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse

Flertal i Folketinget har stemt for et lovforslag, så der kan etableres et 70 kilometer langt vildsvinehegn.
Flertal i Folketinget har stemt for et lovforslag, så der kan etableres et 70 kilometer langt vildsvinehegn.

Regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har mandag vedtaget, at der kan laves et 70 kilometer langt og 1,5 meter højt vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse.

Hegnet skal hjælpe i kampen for at holde afrikansk svinepest ude af Danmark og dermed beskytte dansk svineeksport.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet får hegnet ingen indflydelse på vejtrafikken. Der opsættes desuden færiste eller låger ved gangstierne, der krydser grænsen.

Afrikansk svinepest gør ingen skade på mennesker og andre dyr end vild- og tamsvin. Og endnu er sygdommen aldrig set i Danmark eller nabolandene.

Men regeringen ønsker at være på forkant, da det kan få store konsekvenser for eksporten af svinekød, hvis afrikansk svinepest rammer Danmark.

– Hvis afrikansk svinepest når til Danmark, må vi regne med, at en eksport på 11 milliarder kroner årligt lukker øjeblikkeligt.

– Det er noget, der betyder meget for vores velfærdssamfund. Det er noget, der betyder meget for arbejdspladser i Danmark, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

– Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at forhindre det – blandt andet ved at gå efter vildsvin i Danmark, så vi minimerer risikoen for, at de får afrikansk svinepest.

– Vildsvinehegnet er med til at forhindre, at der løbende kommer nye vildsvin til Danmark fra Tyskland, siger ministeren.

Foruden etableringen af et hegn har flertallet også vedtaget højere bøder for handlinger, som fremkalder fare for spredning af afrikansk svinepest. Det gælder eksempelvis ved manglende rengøring af dyretransporter.

Ifølge ministeriet eksporterede den danske svinebranche i 2016 for cirka 30 milliarder kroner. Heraf 19 milliarder kroner til EU-lande og 11 milliarder kroner til lande uden for EU.

– Hegnet står langt fra alene. Vi har også indført nye jagtmuligheder for vildsvin døgnet rundt og bekæmper dem målrettet på statens arealer, samtidig med at vi har en informationskampagne om smitterisiko fra madaffald.

– Regeringen lægger også massivt pres på EU for at få sat gang i en fælleseuropæisk indsats. Så vi bruger hele paletten, siger Ellemann-Jensen.

Der kan gives tilladelse til opførslen af hegnet, når der er gennemført de fornødne undersøgelser af natur-, miljø- og kulturforhold. Tilladelsen forventes at være klar i efteråret 2018. Det oplyser ministeriet.

Hegnet koster knap 80 millioner kroner. DF har foreslået, at der kan lægges et par meter oveni hegnet. Det skal ske for at styrke den midlertidige grænsekontrol rettet mod illegal indvandring.

Det kommer dog ikke på tale, siger ministeren.

Derfor er afrikansk svinepest frygtet i Danmark

Regeringen vil bygge et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse, så vildsvinet på sigt udryddes i Danmark.

Et flertal i Folketinget har mandag vedtaget et lovforslag om at bygge et hegn langs den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin ude.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte for lovforslaget.

Hegnet koster op mod 80 millioner kroner de næste fem år og er del af en pakke af tiltag, der har til formål at udrydde vildsvinet i Danmark helt.

Årsagen er frygt for afrikansk svinepest.

Læs mere om sygdommen her:

* Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, der rammer alle svineracer.

* Den overføres både ved direkte kontakt mellem dyr, via foder og vand samt af insekter, for eksempel fluer og flåter.

* Der findes ingen vaccine, og sygdommen medfører høj dødelighed blandt svin.

* Til gengæld gør svinepesten ingen skade på mennesker eller andre dyr end vild- og tamsvin.

* I Europa har svinepesten de seneste år bredt sig i øst. Sygdommen findes blandt andet i Estland, Letland, Litauen, Polen og Tjekkiet. For nylig er den også konstateret i Ungarn.

* Danmark har til gengæld aldrig været ramt af afrikansk svinepest, og nabolandene Tyskland og Sverige er ligeledes fri for sygdommen trods store bestande af vildsvin.

* Hvis der udbryder afrikanske svinepest i Danmark, vil meget eksport af svinekød stoppe og dermed koste eksportindtægter og arbejdspladser.

Kilde: Fødevarestyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet.

kommentar
deling del

Skriv et svar