Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Vildsvinehegn bliver finmasket for dyrenes skyld

Naturstyrelsen vil gøre de øverste 60 centimeter af vildsvinehegnet finmasket på en del af strækningen. Det skal forhindre, at rå- og kronvildt bliver hængende i det.
Naturstyrelsen vil gøre de øverste 60 centimeter af vildsvinehegnet finmasket på en del af strækningen. Det skal forhindre, at rå- og kronvildt bliver hængende i det.

– Det er få dyr, der bliver hængende i hegnet. Det er kedeligt, når det sker. Vi gør, hvad vi kan for at dæmme op for det.

Sådan svarer skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet, i en kommentar til, at der nu igen er fundet et dødt krondyr, der sad fast i vildsvinehegnet på den dansk-tyske grænse.

Fotos og film af dyret er blevet delt på de sociale medier og har udløst kommentarer både fra det slesvig-holstenske jægerforbund, fra lokale og fra folk, der følger udviklingen med det 68 kilometer lange hegn, der netop er blevet gjort færdigt.

Møder de lokale

– Vi holder nu uformelle møder med jægere og lodsejere på begge sider af grænsen. Vi håber, at det kan give os flere praktiske råd om, hvordan vi forhindrer, at dyr kommer til skade ved hegnet, siger skovrideren. Han tilføjer, at det er relativt få dyr, der bliver hængende i hegnet. Formålet med hegnet er at holde den frygtede afrikansk svinepest ude af Danmark.

– Helt konkret arbejder vi nu på, at de øverste 60 centimeter skal forsynes med et trådnet, der forhindrer de springende dyr i at sidde fast med benene. De lokale samtaler skal hjælpe os med at udpege de strækninger, hvor det giver mening at gøre hegnet mere fintmasket.

***

Læs resten af artiklen her.

kommentar
deling del

Skriv et svar