Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: En vigtig bog for alle skolefolk og forældre

Dansk Skoleforening for Sydslesvig bør straks investere i nogle hundrede eksemplarer og sende dem til samtlige medlemmer af skolernes samarbejdsråd.

Da der forleden var skiftedag i Undervisningsministeriet i København, indtog en sydslesviger nærmest upåagtet en særlig ærefuld rolle. For afgående minister Merete Riisager (LA) forærede den ny minister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), bogen »Pissedårlig undervisning«.

Den er forfattet af Alexander von Oettingen, sydslesviger, dr. pæd. og prorektor på UC Syd. Bogen er angiveligt den mest omtalte netop nu i den danske lærerstand godt hjulpet frem af en dygtigt udtænkt pr-strategi, der blandt andet indebærer en alliance med en anden provokatør og skarp samfundsrevser, Knud Romer.

Der er tale om en særdeles klart tænkt og velargumenteret bog, der på logisk vis udfolder og giver svar på nogle af de største udfordringer, skoleverdenen står i for tid og evighed, og som hver generation af pædagoger skal gentænke.

Der er i grunden ikke så meget hokuspokus i bogen, der på godt 90 sider går videnskabeligt til værks og med afsæt i Kant, Sokrates, Luhmann og Balslev italesætter det tabuiserede: Hvor og hvorfor går det galt, når elev møder lærer? En af hovedpointerne er, at det skal gå galt. Det er simpelthen en forudsætning for, at eleven kommer ud af skolen med et minimum af kundskaber, at hun fejler, og at læreren fejler.

Von Oettingen kalder det nega­tionens logik. Erkendelsen er nødvendig i en tid, da politikerne strør om sig med floskler om »verdens bedste folkeskole«, »verdens bedste dit og dat«, og hvor de på papiret gode teoretiske intentioner vælter ud over lærerkorpset og de sagesløse elever.

I en tid, da skolens ind- og udsatte hver andet år skal lægge ryg til nok en reform. Senest digitale overgreb, hvor forskningen ifølge forfatteren hidtil ikke klart har kunnet påvise, at iPads, smartboards og -phones og lige så dumsmarte computere har udmøntet sig i klogere elever.

»Vi fylder ikke verden ud med begrænsede (digitale) tal, men verden fylder os med indtryk. Vi lærer gennem negationer, fejl og irritationer, fordi vi i verden kan eksperimentere os frem til noget«, skriver Alexander von Oettingen.

Det er en bog, som kan læses på nogle timer, men hvor indholdet er så fortættet og velbeskrevet, at det kan diskuteres i dagevis. Og det bør gøres. Ikke kun i lærerkredse, for pointer og konklusioner kan overføres til alle steder, hvor mennesker lærer.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig bør investere i nogle hundrede eksemplarer og sende dem til samtlige medlemmer af skolernes samarbejdsråd, styrelsen og fællesrådet. Det vil kvalificere forældrene til langt bedre at varetage deres opgave i de skolepolitiske organer.

kommentar
deling del

Skriv et svar