Single Daily
af

Jens Nygaard

– Vi har millionen – og vi har svarene

Mindretalsunionen FUEN diskuterede, hvad der skal ske, efter at der er indsamlet og afleveret over en million underskrifter til borgerinitiativet Minority Safepack. Enighed om, at der er tale om en lang proces.
Mindretalsunionen FUEN diskuterede, hvad der skal ske, efter at der er indsamlet og afleveret over en million underskrifter til borgerinitiativet Minority Safepack. Enighed om, at der er tale om en lang proces.

Hen i begyndelsen af august regner man med, at alle kontrollerede og godkendte underskrifter til mindretallenes borgerinitiativ, Minority Safepack, er blevet afleveret.

Det store spørgsmål er så, hvad der videre vil ske, og det beskæftigede mindretalskongressen i Leeuwarden/Ljouvert sig med torsdag formiddag. Det ligger fast, at der skal laves en høring i EU-Parlamentet, og at EU-Kommissionen skal komme med et udspil.

– Vi har brug for mere end en bureaukratisk gestus, sagde præsidenten for Federal Union of European Nationalities (FUEN), Lorant Vincze.

Han havde adskillige gæster oppe på podiet for dels at evaluere den overståede indsamling af underskrifter og dels komme med et bud på, hvordan man kan komme videre.

– Vi har prøvet at bedømme chancerne for et positivt udspil fra kommissionen – og det var ret nedslående. Den foreløbige konklusion er, at der skal arbejdes hårdt for et positivt resultat for mindretallene. Vi skal have en dialog i gang med kommissionen og have støtte fra mange forskellige sider, sagde Lorant Vincze.

Han blev meget overrasket, da han rejste Europa rundt i forbindelse med kampagnen. Det viste sig nemlig, at de fleste, han mødte, var overbeviste om, at EU allerede har en mindretalsbeskyttelse. Men det er en vildfarelse: Noget sådant findes ikke, men er overladt til medlemsstaterne.

– Der findes nogle stater inden for EU, som er skeptiske i forhold til os. Så vi må satse på at fortælle dem, at vi ikke vil skabe problemer og ikke tage noget væk fra dem, sagde ungareren Hunor Kelemen fra Rumænien.

Han var enig med de fleste andre kongresdeltagere i, at der forestår et stort arbejde.

– Jeg tror heller ikke, at EU-Kommissionen vil være frontløber i denne sag. I stedet vil man sikkert satse på at gemme det hele lidt væk, sagde sydslesvigske Anke Spoorendonk.

Hun mener, at mindretallene skal satse på EU-valget næste år og efter valget arbejde på, at der kommer en kommissær, som vil have mindretallene som sit arbejdsområde. Og så skal man have fat på de politiske partier.

Langt de fleste på kongrespodiet tilsluttede sig dette synspunkt. Og hvis de har ret, har det lange udsigter med at få noget positivt ud af borgerinitiativet. Så vil der sikkert først komme noget på bordet en gang i efteråret næste år.

– Men det er svært at få støtte fra de forskellige lande. De har ofte meget andet at beskæftige sig med, og mindretal står langt nede på dagsordenen, sagde Lorant Vincze.

Selv om der altså ikke synes at være udsigt til en snarlig forbedring for mindretallene som følge af Minority Safepack, så var der dog også fortrøstning under kongressen:

– Hvis det ikke var lykkedes for os at samle de mange underskrifter, ville det have været ekstra svært i fremtiden at gøre noget for mindretallene, sagde Anke Spoorendonk.

Hun fik støtte fra præsidenten:

– Vi har gjort mindretallene til en sag, sagde Lorant Vincze.

Mange var oppe på podiet under FUEN-kongressen for at give deres besyv med om fremtiden for borgerinitiativet. Blandt andet Anke Spoorendonk (t.v.), Lorant Vincze og Humor Kelemen.

Mange var oppe på podiet under FUEN-kongressen for at give deres besyv med om fremtiden for borgerinitiativet. Blandt andet Anke Spoorendonk (t.v.), Lorant Vincze og Humor Kelemen.

kommentar
deling del

Skriv et svar