Single Daily
af

Peter Gram

Verdi optrapper lønkamp markant

Hidtil har blandt andet transport af handicappede børn været undtaget fra punktstrejkerne i den verserende lønkamp. Mandag meddelte fagforeningen Verdi til Nordfrisland Amt, at disse undtagelser ikke længere gælder, når chauffører nedlægger arbejdet i fire dage i denne uge.
Hidtil har blandt andet transport af handicappede børn været undtaget fra punktstrejkerne i den verserende lønkamp. Mandag meddelte fagforeningen Verdi til Nordfrisland Amt, at disse undtagelser ikke længere gælder, når chauffører nedlægger arbejdet i fire dage i denne uge.

Husum. Fagforeningen Verdi har besluttet at øge presset i den aktuelle lønkamp for chaufførerne i den kollektive trafik i Slesvig-Holsten. Hidtil har flere tjenester været fritaget for strejke. Det gjaldt for eksempel befordringen af handicappede børn.
Men mandag blev Nordfrisland Amt orienteret om, at disse undtagelser ikke gælder længere. Derfor bliver også denne trafik lammet, når chaufførerne i amtet nedlægger arbejdet mellem tirsdag den 25. februar og fredag den 28. februar. Det skriver amtet i en pressemeddelelse.
Strejken skyldes en lønkamp. Verdi har i den forløbne tid gennemført chauffør-strejker rettet mod såvel de offentlige som de private arbejdsgivere. I det aktuelle tilfælde er det de private selskaber, der bliver ramt, når fagforeningen opfordrer medarbejderne hos Rohde Verkehrsbetriebe og Autokraft til at slippe rattet i fire dage.
Strejken omfatter også busserne i Husum und Sankt Peter-Ording.
Heller ikke tilkaldebusserne i Nordfrisland kører.
Endnu er det konkrete omfang af arbejdsnedlæggelserne i amtet ukendt. Trafikselskaberne oplyser til amtet, at chauffører er hjertelig velkomne til at køre, hvis de ikke ønsker at deltage i strejken. I givet fald får de pågældende naturligvis også løn.
Også i Slesvig-Flensborg Amt har Verdi anmeldt en fire dage lang punktstrejke. Her er de nøjagtige konsekvenser ligeledes ikke kendt. Men amtets pressekontor oplyser, at der må påregnes betydelige indskrænkninger i den kollektive trafik alle fire dage.

Flensborg rammes også
Selvom busdriften i Flensborg bliver varetaget af den kommunale virksomhed Aktiv Bus, kommer byens borgere også til at mærke den fire dage lange strejke i den private sektor. Flere ruter bliver nemlig betjent af private underleverandører, hvis ansatte Verdi opfordrer til at nedlægge arbejdet.

Autokraft er et af de private busselskaber, hvor chaufførerne bliver opfordret til at nedlægge arbejdet. Arkivfoto: Marcel Nass.

kommentar
deling del

Skriv et svar