Single Daily
af

Trine Flamming

Vejarbejde spærrer B 200 ved Flensborg

Siden oktober har der været vejarbejde på hovedvej B 200 på stykket mellem motorvej A7 til afkørslen Flensborg-Rude. Fornyelsen af midterrabatten blev færdiggjort før jul, og aktuelt er man i gang med at forny autoværnet.

Det arbejde skal være færdigt sidst i februar, og hvis vejret tillader det, begynder umiddelbart derefter et nyt arbejde, nemlig at forny belægningen på vejbanerne i begge retninger samt til-/frakørsel Flensburg-Weiche/Jarplund i nordgående retning. Arbejdet vil finde sted i flere etaper, og især fra den 25. februar og ca. fire måneder frem vil det medføre betydelige gener for trafikken.

Frem til den 10. april vil det for eksempel være nødvendigt at spærre B 200 i nordgående retning, når arbejdet mellem motorvejen og frakørslen ved Flensborg Syd/B 199 udføres. I denne fase kan man stadig køre mod Vanderup/Husum, når man kommer fra motorvejen, lige som man kan komme ad B 200 til Rude, når man kommer kørende fra B 199.

Der er skilte med omkørselsruter.

kommentar
deling del

Skriv et svar