Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Vaskebjørnen æder sig op over grænsen

Er vaskebjørnen en invasiv art, eller er den i mellemtiden så hyppig og veltilpasset i Slesvig-Holsten, at den kan betegnes som hjemmehørende? Naturorganisationen Nabu mener sidstnævnte og er uenig med både sydslesvigsk og dansk ekspert.
Er vaskebjørnen en invasiv art, eller er den i mellemtiden så hyppig og veltilpasset i Slesvig-Holsten, at den kan betegnes som hjemmehørende? Naturorganisationen Nabu mener sidstnævnte og er uenig med både sydslesvigsk og dansk ekspert.

Naturelskere får nervøse trækninger, når de hører om vaskebjørnen. Den findes i titusindvis i Niedersachsen, er stigende i antal i Slesvig-Holsten og smutter endda af og til en tur over grænsen.

Den er set en snes gange i det fredede naturområde Geltinger Birk i Angel og også i det fredede Stiftungsland Schäferhaus ved Flensborg, oplyser Slesvig-Flensborg Amts naturkonsulent (Naturschutzbeauftragter) Gerd Kämmer.

Sønderjyllandsredaktør Hans Kristensen, Danmark Jægerforbunds blad, Jægeren, konstaterer, at den er trukket over grænsen – ganske vist i et meget lille antal.

160 nedlagt

Det slesvig-holstenske jægerforbund melder om et stigende antal nedlagte vaskebjørne, nemlig 160 i jagtåret 2016/2017.

– Vi meget lidt glade for, at den omend langsomt indvandrer til hele Slesvig-Holsten. Den slutter sig til det markant stigende antal mårhunde, og sammen med ræven går de efter mange arter, der i forvejen er for få i antal, eksempelvis engfugle, der ruger på jorden. Her tager den både æg og unger. Men den æder kort og godt alt, siger Gerd Kämmer.

Naturschutzbund Schleswig-Holstein, nabu, har derimod ingen problemer med vaskebjørnen.

– Vaskebjørnen har boet her i delstaten i 50 år. Den er velintegreret i naturen og skader ikke andre arter alvorligt. Den kan betragtes som hjemmehørende, hedder det på organisationens hjemmeside.

Vaskebjørnen er noget mere nuttet end mårhunden, der stort set går efter samme føde. Men den er en trussel mod mange fuglearter og smådyr, der i forvejen er trængt tilbage i det nordtyske og danske kulturlandskab. I modsætning til mårhunden er vaskebjørnen i stand til at kravle op alle steder. Den kan finde på at bo i skorstene, kommer let ind i alle slags stalde og udhuse og får hurtigt åbnet en skraldespand. Arkivfoto: Peter Steffen, dpa

Vaskebjørnen er noget mere nuttet end mårhunden, der stort set går efter samme føde. Men den er en trussel mod mange fuglearter og smådyr, der i forvejen er trængt tilbage i det nordtyske og danske kulturlandskab. I modsætning til mårhunden er vaskebjørnen i stand til at kravle op alle steder. Den kan finde på at bo i skorstene, kommer let ind i alle slags stalde og udhuse og får hurtigt åbnet en skraldespand. Arkivfoto: Peter Steffen, dpa

Dyr at bekæmpe

EU har i 2015 sat vaskebjørnen på en liste over 37 invasive arter, der gør stor skade på Europas oprindelige natur og gør stor økonomisk skade.

I forbindelse med listen har EU vurderet, at der bliver brugt 12 milliarder euro årligt på at bekæmpe invasive arter i EU.

Naturstyrelsen skriver om vaskebjørnen:

Den vil sandsynligvis være en konkurrent til hjemmehørende mårdyr som ilder, lækat og skovmår. Derudover kan vaskebjørnen true biodiversiteten lokalt, for eksempel fordi den plyndrer fuglereder for æg. Vaskebjørnen udviser en stor fingerfærdighed og er i stand til at bryde ind i hønsehuse og åbne skraldespande, hvorved den kan være til gene for borgerne. Vaskebjørne kan endvidere overføre rabies til ræve, hunde og mennesker.

Selvom der jævnligt ses vaskebjørne i Danmark, tyder det ikke på, at der er etableret en fast bestand. Så længe der ikke er etableret en bestand kan arten bekæmpes ved jagt. Hvis arten først etableres, kan den være vanskelig måske umulig at udrydde.

Et ekstra gear

Hans Kristensen kalder vaskebjørnen for »en mårhund med et ekstra indbygget gear«.

– Den er i stand til at komme alle steder og rykker om på balancen i naturen. I Danmark vil den klart være en invasiv art, der kan gøre stor skade. Heldigvis ved vi gennem de mange vildtkameraer, der er sat op for at bekæmpe mårhund, at den sjældent er her. For nylig blev der set to ved Rejsby mellem Skærbæk og Ribe, siger Hans Kristensen, der erkender, at en ny art ofte resulterer i en ny balance.

– Men den vil helt klart udgøre en fare for de i forvejen svagt repræsenterede arter, fastslår fagmanden.

Hullet hegn

Og vildsvinehegnet – vil det ikke kunne holde den nuttede bamse ude af Danmark?

– Slet ikke. Den vil kunne kravle gennem hegnets huller og med lethed forcere det. Den er en agil klatrer, siger Hans Kristensen.

kommentar
deling del

Skriv et svar