Single Daily
af
AM
Annelise Mølvig

Vær dansk og vær gæstfri

Det er vigtigt, at der bliver talt dansk i de danske foreninger. Det mener kulturminister Mette Bock (LA).

Til Flensborg Avis siger hun:

– Jeg blev overrasket, da avisens undersøgelse viste, at der er danske foreninger, hvor der stort set ikke bliver talt dansk. Det er et problem, hvis man er medlem af en dansk forening uden at møde det danske sprog og den danske kultur. I bliver simpelthen nødt til at stille større krav om et aktivt dansk foreningssprog. Det synspunkt, tror jeg i øvrigt også, at langt de fleste danskere nord for grænsen vil være enige i, sagde kulturministeren i sine taler.

Hun talte om at forny og udvikle sig. Ellers går man i stå, og fremhævede, at det var godt, at mindretallet selv har taget fat på sprogdebatten og diskussionen om mindretallets fremtid. I samme åndedrag sagde hun også, at det er naturligt, at der blev talt tysk hjemme og i skolegården.

– Beherskelsen af sproget er og bliver en af de vigtigste nøgler til tilegnelsen af den danske kultur. Sproget er en afgørende kulturbærer, sagde hun og fortsatte, at det også er en afgørende forudsætning for mindretallet, at børn og unge i de danske skoler får en uddannelse, der kvalificerer dem til evt. at læse videre i Danmark.

Tidligere start

Ifølge kulturministeren vil de mange nye vuggestuepladser gøre, at flere sydslesvigske børn får det danske sprog ind fra begyndelsen, og at det vil give dem bedre forudsætninger for at klare sig i skolerne.

Hun er glad for, at Christianslyst i først omgang er reddet.

– Hvis der fortsat skal være folkelig opbakning i Danmark til at støtte Sydslesvig med en halv milliard skattekroner om året, så kræver det, at der finder et fysisk møde sted. Der skal være plads til at modtage danske skoleklasser og hus og hjerterum til de mange foreninger, der nysgerrigt drager til Sydslesvig, sagde kulturministeren og fortsatte:

– Det er ikke nok, hvis sydslesvigernes opfattelse af dansk sprog og kultur kun er et pensum på skolebænken.

Til Flensborg Avis sagde hun:

– For mig behøver det ikke at være Christianslyst. Jeg er helt med på at tænke nyt. Det vigtigste er, at der er en seng, et mødelokale og de rigtige faciliteter. Det afgørende er ikke hvor.

Kulturministeren holdt årsmødetaler i Kobbermølle, Egernførde og i Tønning, fordi det var hendes ønske at komme rundt i Sydslesvig.

kommentar
deling del

Skriv et svar