Single Daily
af
AS
Anker Simonsen

Unge kom tæt på Martin Luthers tid

Foran indgangen til domkirken i Slesvig forsøgte Lucas Cranach (pastor Preben Kortnum Mogensen) at tale en gruppe borgere (et hold elever fra 5. til 7. klasse fra danske skoler) fra at betale aflad. Det var spild af penge, forsøgte Martin Luthers nære ven at overbevise dem om.

– I kan ikke købe lykken, venner eller gode kammerater. Brug i stedet pengene på noget fornuftigt som at hjælpe fattige eller syge i stedet for at smide pengene ud på at købe aflad. I kan tro mig, for jeg er en af byens rigeste borgere og bor i det største hus, råbte Lucas Cranach for at understrege sin troværdighed.

Ret mange penge havde »folket« ikke at give af. Inden de nåede frem til Cranach, var de først stødt på afladsælgerne Henriette Knudsen, Randi Korsgaard og Steen Nicolaisen, der havde ribbet dem for de fleste af de »pengestykker«, som de ved starten af Luther-vandringen var blevet udstyret med til køb af boller og juice inden den afsluttende gudstjeneste i domkirken.

– Du er en synder! Undgå helvedes flammer! Skænk penge til bygning af Peterskirken i Rom, eller du fortaber din sjæl! var nogle af de argumenter, som de aggressive sælgere højlydte trængte sig ind på folk med. Og pengene kom frem, selv om det skete ret tøvende.

– Vi gik hårdt til dem, og håbet er, at de har fået en ide om det pres, som folk blev udsat for for at undgå fortabelsen, vurderede Henriette Knudsen.

Nicolai Steen var enig. Interaktionen med de unge var med til at skabe et billede af situationen, som et foredrag næppe ville skabe.

– Vi gik hårdt til dem, men det var et teater, og unge i den alder kan godt skelne mellem virkelighed og spil, er han overbevist om.

Salget blev fra sidelinjen fulgt af Lars Petersen og Lara Germer fra 12. årgang på A. P. Møller Skolen. De fungerede som holdledere og førte eleverne fra en station til den næste. Forberedt til jobbet var de blevet ved flere møder med præsterne Bo Nicolaisen og Jacob Ørsted, der havde fortalt om baggrunden for projektet, inden de var blevet indrulleret som frivillige hjælpere.

– Det er sjovt at følge børnenes reaktioner på posterne. Meget kender vi allerede fra religionsundervisningen, men vi lærer også meget nyt, der de to unge enige om.

Pastor Jacob Ørsted er en kender af Luther og kunnebesvare mange spørgsmål fra Luther-vandrene. (Foto: Tim Riediger)

Luther-vandring bliver måske gentaget

Nu afdøde biskop Niels Henrik Arendt blev begejstret for ideen om at arrangere en Luther-vandring omkring domkirken i Slesvig for elever fra 5. til 7. klasse på de danske skoler i Sydslesvig. Så begejstret var han, at han anbefalede og fik gennemført et tilskud på 100.000 kroner fra det danske undervisningsministerium til projektet.

Inspirationen til projektet fik pastor Thomas Hougesen fra erfaringerne med Jesus-spillene ved Flensborghus. Med den økonomiske støtte i ryggen kontaktede han John Rydahl, formand for Religionslærerforeningen i Danmark, der har udarbejdet informationsmateriale til religionsundervisningen.

– Sammen med konsulenterne Kirsten la Cour og Henry Bohm kunne vi med materialet og økonomien i orden gå i gang med at forberede vandringen, hvor mere end 500 elever kom rundt til 13 stationer. Det har ikke været helt nemt, idet holdene var på mellem 40 og 50 deltagere, men ud fra de unges reaktioner fungerede det ganske godt, var Thomas Hougesens umiddelbare reaktion, mens de unge styrkede sig med juice og boller inden afslutningen med en gudstjeneste i domkirken.

Han var også meget glad for den store støtte, som han og kollegaen som ungdomspræst, Bo Nicolaisen, har mødt fra både nuværende og tidligere præstekolleger samt fra en række lærere og menighedsrådsmedlemmer.

– De fik tildelt roller ved de forskellige poster, og de fik ret frie hænder til selv at udfylde dem. Nogle gjorde det til en fortællerstund, mens andre genskabte scener fra Martin Luthers liv og virke for at gøre budskabet om reformationen og den tid, den opstod, levende for de unge, forklarer Thomas Hougesen.

Han er også glad for den imødekommenhed og støtte, som projektet har fået fra præsterne ved domkirken og fra ledelsen af Johannesklostret med det tilknyttede Bibelcenter.

– En af de tyske kolleger er begyndt at snakke om at gennemføre et lignende projekt til oktober og vil gerne trække på vore erfaringer. Dem skal vi have bearbejdet på et evalueringsmøde, men jeg kan godt forestille mig, at vi gentager det om et par år eller tre. 2021 ville i den sammenhæng være et oplagt valg, idet det vil være 500-året for rigsdagen i Worms og for Luthers oversættelse af Biblen under hans ophold som Junker Jürgen på Wartburg, vurderer Thomas Hougesen.

For byen Slesvig er 1521 også et vigtigt år, idet den daværende hertug Frederik (to år senere kong Frederik den Første) støttede reformationen i byen.

kommentar
deling del

Skriv et svar