Single Daily
af

Bianca Kirkeby

Unge fraflyttere fra mindretallet: Opdater betydningen af at være dansk

Flensborg Avis har snakket med to unge fra mindretallet om, hvorfor de er flyttet fra Sydslesvig, og hvilken fornyelse, de synes, der er brug for blandt mindretallet.
Flensborg Avis har snakket med to unge fra mindretallet om, hvorfor de er flyttet fra Sydslesvig, og hvilken fornyelse, de synes, der er brug for blandt mindretallet.

”Fornyelse skal der til.” Sådan lyder mottoet til årsmødet 2017. Men hvilken fornyelse skal der til for at unge fra mindretallet bliver boende?

Flensborg Avis har snakket med to unge fra mindretallet om, hvorfor de er flyttet fra Sydslesvig, og hvilken fornyelse de synes, der er brug for.

Man er ikke dansker, som man var det for 100 år siden.
Lars Heidtmann

22-årige Lars Heidtmann og 21-årige Katharina Petersen er flyttet til København inden for det sidste år for at studere. Begge to bor på Arveprins Knuds Kollegium på Frederiksberg – et kollegie for mindretallet.

Katharina Petersen fremhæver, at det danske mindretal er under forandring med mange tilflyttere til Sydslesvig, som ikke har en familiemæssig baggrund i mindretallet. Den udvikling genkender Lars Heidtmann.

– Der er kommet en fornyelse med de nye tilflyttere, men der burde også komme en fornyelse, så man både får den nutidige tyske og danske kultur og ikke sidder fast i den kultur, som mindretallet havde for mange år siden, siger Lars Heidtmann.

– Fornyelse kræver at opdatere, hvad det betyder, at man er dansk og identificeringen som dansker i Tyskland. Man er ikke dansker, som man var det for 100 år siden, fortsætter han.

Lars Heidtmann. Privatfoto.

Derfor er de flyttet fra mindretallet

Lars Heidtmann studerer statskundskab i København. Han er flyttet for at komme ud i verden og opleve noget, der er større end Sydslesvig. Imens er årsagen til fraflytningen en anden for Katharina Petersen.

Læs mere: De danske årsmøder i Sydslesvig

Katharina Petersen studerer fransk for at blive lærer. Hun gør det i Danmark, fordi hun er mere enig med det danske end det tyske uddannelsessystem.

– Man ser eleven som en person i Danmark og ikke som en maskine som i Tyskland. Jeg tror på, at man lærer bedst, når man har det bedst, siger Katharina Petersen.

Opfattelsen af de to systemer har hun dannet på baggrund af sine egne oplevelser, sin mors og sine venners erfaringer. Katharina Petersen har kun gået i skole i Danmark. Hendes mor er lærer i Tyskland, og hun har venner, der går i skole i Tyskland.

Ifølge Katharina Petersen er den tyske undervisning baseret på mere paratviden og udenadslæring i forhold til i det danske uddannelsessystem.

Hun fremhæver også det tættere bånd mellem elev og lærer, der er i Danmark i forhold til i Tyskland, hvor der er mere anonymitet.

Katharina Petersen. Privatfoto.

Blanding af tysk og dansk er en hjemlig følelse

Katharina Petersen kunne forestille sig at vende hjem til Sydslesvig eller et andet sted i Tyskland. Formålet ville være at prøve at undervise i et tysk uddannelsessystem og afprøve sin danske læringsstil i en tysk kontekst.

Der er forskel på at være dansk i mindretallet og dansk i Danmark.
Lars Heidtmann

Lars Heidtmann kunne til gengæld forestille sig at flytte fast tilbage til Sydslesvig, når han bliver ældre. Han fremhæver den hjemlige følelse i Sydslesvig, som han i Danmark kun finder på Mindretalskollegiet.

– Der er forskel på at være dansk i mindretallet og dansk i Danmark. Det er en hjemlig følelse at kunne snakke dansk og tysk og blande det på kryds og tværs. Jeg identificerer mig med den dobbelte kultur, der ligger bundet i Sydslesvig, siger han.

Læs mere: Test dig selv: Hvor godt er dit kendskab til det danske mindretal?

Selvom han har intentioner om at flytte tilbage, kan han se, hvor der er brug for fornyelse i mindretallet. Ifølge Lars Heidtmann bør projektet om at skabe kontakt mellem unge i Sydslesvig og Danmark fremmes.

– Det er lettere at komme i kontakt med tyske unge end danske unge. Det er noget, som har sat et præg på ungdommen af den nye generation af sydslesvigere, siger han.

kommentar
deling del

Skriv et svar