Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Ungdom i Grønland

Unge grønlændere har fotograferet deres hverdag. Nogle af resultaterne kan ses på en udstilling i Flensborg.
Unge grønlændere har fotograferet deres hverdag. Nogle af resultaterne kan ses på en udstilling i Flensborg.

Frem til den 4. maj viser Nordisk Info udstillingen »Råstof – ung i Grønland« (»Nukissat – Inuusuttut«) på Dansk Centralbibliotek i Flensborg.

Udstillingen består af tekster og kæmpe fotografier, der blev skabt af unge i Grønland som del af et kunstnerisk kreativt projekt. Projektet blev gennemført i byerne, Paamiut, Tasiilaq og Nuuk i 2010-2012. Formålet med projektet var at bruge kunst og kultur til lade de unge skabe et øjebliksbillede og en kommentar til, hvordan det er for dem at være ung i Grønland, fortæller Eva Ritter, der er leder af Nordisk Info i Sønderjylland og Sydslesvig.

Under den kunstneriske proces er der sket en udvikling med de unge i Grønland. Foto fra udstillingen.

Projektet blev gennemført af fotograf og billedkunstner Tina Enghoff og projektleder Anette Molbech. De har begge oplevet, hvordan de unge under den kunstneriske, kreative proces har åbnet op for en dialog. En dialog om identitet og kultur, om håb, drømme og en stor menneskelig styrke, som Grønland har brug for i arbejdet med at udvikle landet dynamisk og bæredygtigt.

Under aktiviteterne blev de unges kræfter – vreden, sorgen og smerten – overført til noget konkret fysisk, kunstnerisk og synligt.

– Det gav de unge en styrke, som kunne bruges til at genopbygge og arbejde fremad snarere end at fastlåse dem i roller som samfundets tabere. De unge har fået redskaber til at styrke deres selvværd ved at fuldføre noget, som er synligt for andre og meningsfuldt for dem selv, siger Eva Ritter.

Resultaterne er kendt i Grønland under navnet »Youth for Future«, der blandt andet blev støttet af Bikuben Fonden og Sermeq Fonden. Projektet fik navnet »Nukissat – Råstof« i forbindelse med en bogudgivelse, en udstilling og en kulturevent på Nordatlantens Brygge ved Københavns Kulturnat i 2014.

For Nordisk Info har udstillingen »Nukissat – Råstof« været inspiration til at lave et lignende projekt med unge fra nordiske lande. Dette resulterede i projektet »Nordspor – på sporet af Nordens ungdomsliv«, som Nordisk Infos leder, Eva Ritter, sammen med Tina Enghoff og Anette Molbech har gennemført i Danmark og Nordnorge i 2017-2019. Mens resultaterne fra Danmark tidligere blev vist på Dansk Centralbibliotek, præsenteres nu billeder og tekster både fra produktionshøjskolen Meritten i Rødekro og Alta Videregående Skole i forbindelse med udstillingen »Nukissat – Råstof«. Projektet »Nordspor« er blevet støttet af Nordisk Ministerråd.

kommentar
deling del

Skriv et svar