Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Undren over manglende dansk- tysk samarbejde om marsvin

Flensborg Fjord har en dansk og en tysk side, ligesom Østersøen både er dansk og tysk. Men det er så som så med samarbejdet om den truede hval marsvinet.
Flensborg Fjord har en dansk og en tysk side, ligesom Østersøen både er dansk og tysk. Men det er så som så med samarbejdet om den truede hval marsvinet.

Mens der foregår en lang række aktiviteter på den tyske side af Flensborg Fjord for at forbedre forholdene for Østersøens eneste hjemmehørende hvalart, marsvinet, så er der nærmest stilstand på den danske side.

Det undrer naturorganisationen Nabu, der for kort tid siden har fået sat informationstavler op mange steder langs fjorde og kyster i Slesvig-Holsten.

Her er der informationer om det truede pattedyr, og folk opfordres til via en app at indmelde deres observationer til Deutsches Meeresmuseum i Stralsund.

– Danskere, der vil bidrage til videnskaben med samme informationer om steder for observation, antal og eventuelt også døde marsvin, må gøre det til museet i Stralsund. Da det er de færreste, der kan tysk, begrænser det mængden af informationer, siger informationsmedarbejder ved Nabu, Dagmar Struß.

Hun pointerer, at der er et godt samarbejde mellem danske og tyske institutioner, men at hun savner en indsats på nationalt plan.

Nabu samarbejder med zoologen Carl Kinze, der står bag hjemmesiden hvaler.dk og gennem årtier har registreret blandt andet marsvins forhold i danske farvande.

– Tyskerne er langt fremme i skoene, når det gælder borgerforskning. Her tøver danskerne. Det skorter på formelle samarbejdsrelationer. Det giver eksempelvis ikke megen mening at have to måder at gøre tingene på, når det gælder et fælles farvand som Flensborg Fjord. Det ideelle ville være en fælles platform for begge lande, siger Carl Kinze, der mener, at den danske holdning er styret af økonomiske i stedet for økologiske hensyn.

– Der tænkes mest i besparelser. Tyskerne er bedre til at indfange det frivillige engagement, der ligger hos borgerne, siger Carl Kinze.

Kontorchef i Miljøstyrelsen Helle Pilsgaard kan ikke følge kritikken.

– Jeg kan ikke genkende, at vi ikke samarbejder med Tyskland om at beskytte marsvin. Det er Aarhus Universitet, der står for indsatsen. Hverken herfra eller fra tysk side har vi tidligere hørt kritik, siger Helle Pilsgaard.

I Tyskland er der mange aktiviteter, der skal forbedre forholdene for marsvinene i Østersøen. Her er man længere fremme i skoene end i Danmark.

I Tyskland er der mange aktiviteter, der skal forbedre forholdene for marsvinene i Østersøen. Her er man længere fremme i skoene end i Danmark. (Privatfoto)

kommentar
deling del

Skriv et svar