Single Daily
af

Raning Krueger

Ulve gik til angreb 56 gange

Ulvene i Slesvig-Holsten har taget godt for sig af vildtretterne i år. Alligevel fungerer håndteringen af ulvene udmærket, lyder det blandt andre fra jægerne.
Ulvene i Slesvig-Holsten har taget godt for sig af vildtretterne i år. Alligevel fungerer håndteringen af ulvene udmærket, lyder det blandt andre fra jægerne.

Sindene er efterhånden faldet til ro, når det handler om at finde en balancegang mellem at have får i Slesvig-Holsten og de konsekvenser, som det kan få, når der også er ulve, der overfalder husdyrene.

Miljø- og landbrugsministeriet har netop udarbejdet en redegørelse for, hvor mange husdyr der i 2016 blev overfaldet af ulve.

Der er registreret 56 angreb på får, og i 51 tilfælde blev 64 husdyr dræbt. Det er mest får (55), men også fire køer, fjerkræ og fire gæs gik til. På fire angreb blev ti får såret, hvoraf tre dyr måtte aflives, og to blev meldt savnet.

I alle tilfælde blev ulveprogrammet tilkaldt – det er det, som holder øje med udviklingen, og som nøje registrerer hvert enkelt angreb.

Således gik det den 15. august ud over to får i Satrup. Ejeren fik straks og ubureaukratisk udbetalt godtgørelse, men han ønskede ikke offentligt at fortælle om sine oplevelser.

Den 9. februar gik det i Neumünster ud over fire gæs, den 9. maj måtte en okse lade livet i Hanved, og den 17. oktober led en hjort samme skæbne i Hollenbek.

I ni tilfælde undersøges de nærmere omstændigheder stadigvæk.

Ikke alle søger erstatning

I 12 ud af de undersøgte tilfælde, hvor det er sikkert, at det er en ulv, der står bag angrebet, ville fåreejerne have krav på erstatning. Men der er kun blevet søgt om erstatning i fire tilfælde, og de har så alle resulteret i en samlet udbetaling på 2.258,19 euro. Otte fåreavlere har fået et tilskud på cirka 54.000 euro til at sikre deres dyrehold.

– Vi er midt i udviklingen om ulvene, men godt på vej med ulveprogrammet, som alle involverede er godt tilfredse med. For to år siden vidste ingen af os, hvilken vej det vil gå med ulvene, siger jæger og formand for Hegering I i Angel, Horst Bröge fra Bøglund.

– Selvfølgelig er der skader på dyr og tab for ejerne. Til gengæld er man meget generøs med erstatninger, uden at der hver gang skal tages DNA-prøver og udfyldes en masse papirer, siger Horst Bröge.

Han tilføjer, at den største udfordring med ulve er at håndtere de adfærdsvanskelige ulve.

– Der bliver flere ulve, og nogle af dem mister respekten for mennesker og boliger. Her skal det gøres helt klart, at både dyrlæger, politi og jægere må tage affære i konkrete, farlige situationer, siger Horst Bröge.

kommentar
deling del

Skriv et svar