Single Daily
af

Marc Reese

Uenighed om forbud mod vilde cirkusdyr i Flensborg fortsætter

Udvalg i Flensborg er enig om, at den ikke vil have underholdning med vilde cirkusdyr i Flensborg længere og at det i det mindste skal sikres, at cirkus opfylder de dyrevelfærdsmæssige forhold. Men vejen derhen er uklar.
Udvalg i Flensborg er enig om, at den ikke vil have underholdning med vilde cirkusdyr i Flensborg længere og at det i det mindste skal sikres, at cirkus opfylder de dyrevelfærdsmæssige forhold. Men vejen derhen er uklar.

– Jeg er virkelig irriteret. Vi har haft alt det her før med eksempler på en følelsesladet diskussion. Netop derfor har vi jo sagt: sæt jer sammen, find en fælles vej sammen. Men denne dialog har ikke fundet sted. Derfor sidder vi her i samme situation som for otte uger siden.

Daniel Dürkop, byrådsmedlem for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), ærgrede sig over, at udvalget for borgerservice, sikkerhed og orden under deres møde i onsdags ikke var kommet videre i bestræbelserne på at forbyde cirkus med vilde dyr i Flensborg. Og at sikre, at cirkus med dyr, der vil optræde i Flensborg, i det mindste overholder dyrevelfærdsmæssige forhold.

Faktisk er udvalgs-politikerne enige. De går ind for, at der ikke længere kommer cirkus med vilde dyr som for eksempel bjørne, ulve, krokodiller og elefanter til Flensborg, og at dyrevelfærdsmæssige forhold bliver overholdt. Alligevel kom udvalget ikke videre, da et forslag fra FDP efter 26 minutters lang diskussion for anden gang i træk blev sendt i høring. Som omtalt i avisen går forslaget ud på, at vilde cirkusdyr ikke længere skal være med i cirkusmanegen på kommunens arealer, og at det skal stå klart, at et cirkus med dyr overholder de dyrevelfærdsmæssige forhold, inden der gives en tilladelse. Forvaltningen svarede på FDPs anliggende med et forslag om, at der ikke skal udstedes et forbud, men at byen tilslutter sig delstatsregeringens initiativ for et generelt forbud for cirkus mod at holde vilde dyr.

Flere lande i Europa har forbud

Problemet er: Politikerne og forvaltningen har ikke fundet frem til, hvordan deres ønske til gavn for dyrene kan og skal føres ud i livet.

Tyskland hører til de efterhånden meget få lande i Europa, hvor der ikke findes et generelt eller delvist (for nogle dyrearter) forbud for cirkus med dyr. I Danmark for eksempel er regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet netop i år indgået en aftale, der forbyder vilde dyr i cirkus. Med den undtagelse dog, at tre elefanter i Cirkus Arena fik lov til at fortsætte.

FDP vil med deres forslag forhindre, at dyr bliver mishandlet på Flensborgs arealer. Problemet eller udfordringen er dog at finde en vej, som gør det muligt også rent juridisk.

– Jeg fornemmer, at der er et helt klart flertal for, at vi er imod, at cirkus med vilde dyr optræder på kommunens arealer. Det ser ud til at være juridisk problematisk. Derfor frygter jeg, at vi kan sende det i høring igen og igen, fordi vi ikke har nogen muligheder for at gøre det juridisk holdbar. På den anden side findes der kommuner, som har klaret det, sagde udvalgsformand Frank Hamann (Die Linke).

Han foreslog i første omgang at tage chancen ved at lægge FDPs og kommunens forslag sammen og stemme for det. I givet fald måtte man så tage konsekvenserne. Det syntes også SPDs Timo Olesen godt om.

Det gjorde forvaltningens afdelingsleder Ulrich Mahler tydeligvis ikke.

– Forvaltningen må ikke være modig. Og også I er del af den kommunale forvaltning. Vi skal holde os til de juridiske regler, som bliver defineret af lovgivningerne. Vi er ikke fri og kan sige nu lad os være modig, understregede Urich Mahler.

Derfor trækker emnet i langdrag, idet der nu i fællesskab mellem politik og forvaltning udarbejdes et forslag, som også er juridisk holdbar og er til gavn for dyrevelfærden i Flensborg.

kommentar
deling del

Skriv et svar