Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Udstilling: Natur bliver til kultur

Naturen er kommet ned i reagensglas på den udstilling, som Sydslesvigs Danske Kunstforening i november viser på Dansk Centralbibliotek i Flensborg.
Naturen er kommet ned i reagensglas på den udstilling, som Sydslesvigs Danske Kunstforening i november viser på Dansk Centralbibliotek i Flensborg.

Dyr, træ, planter og sten er de kommende uger rykket ind i udstillingssalen på Dansk Centralbibliotek i Flensborg.

To kunstnere tager på hver deres måde afsæt i den natur, der her klokken fem minutter i tolv er ved at blive noget, som flere mennesker tænker over. Ikke blot på grund af klimakrisen, mens også på grund af artsmangfoldigheden, der er alvorligt truet.

Gæsterne får ikke ikke proppet noget budskab ned i halsen, når de bevæger sig rundt mellem Birgitte Thorlacius’ grafikker og Lars Waldemars skulpturer. Men som Lars Waldemar siger, da vi møder ham på udstillingen: Man må gerne tænke over tingene.

De to kunstnere udstillede for første gang på KunstCentret Silkeborg Bad i 2017. »Det som næsten ikke er« hed udstillingen dengang, og det gør den også i Flensborg – selv om den ikke er 100 procent identisk med Silkeborg-udstillingen. Kunstnerne bor begge i vest for Storebælt tæt på naturen: Birgitte Thorlacius ved Asperup lidt uden for Middelfart, Lars Waldemar i Esbjerg tæt på Vadehavet og Vestkysten.

Lars Waldemar arbejder med de former og strukturer, han finder i naturen, og forvandler dem til sine egne skabninger i kalk, marmor og træ. Skabninger man ikke kender, men som alligevel på en eller anden måde virker genkendelige. Of- te putter han sine værker i glas eller æsker.

Lars Waldemar arbejder med de former og strukturer, han finder i naturen, og forvandler dem til sine egne skabninger i kalk, marmor og træ. Skabninger man ikke kender, men som alligevel på en eller anden måde virker genkendelige. Of- te putter han sine værker i glas eller æsker.

Skrøbelige væsner

Fynboen Thorlacius er fascineret af skrøbelige væsner som stankelben og guldsmede og mælkebøtter, der er et eksempel på, at fænomener i naturen kan skifte fra en tilstand til en anden: Først er mælkebøtten gul, og så bliver den grå for at vinden kan sprede dens frø. Og svampe transformerer sig til flyvende tallerkener på store formater, mens fugleflokke folder sig ud på en sommerfugls vinger.

Birgitte Thorlacius arbejder med dybtryk – enten ætsninger eller koldnålsraderinger hvor der i modsætning til radering ikke ætses i trykpladen, men ridses streger direkte i fladen med en nål. Udgangspunktet er dog tegninger.

Kunstnere tegner for at få øje på og for detaljer, og Birgitte Thorlacius bruger ofte flere tegninger af enkeltdele for at se, hvor hun skal placere dem i det endelige grafiske motiv.

Hun bruger fine og spinkle streger og får både naturens elegance og forgængelighed frem i sine raderinger. Til sine studier bruger hun for eksempel døde fugle, som hun opbevarer i en dybfryser for at undgå forrådnelsen.

Birgitte Thorlacius arbejder især med enkle naturalistiske motiver. Fotos: Hans Christian Davidsen

Birgitte Thorlacius arbejder især med enkle naturalistiske motiver. Fotos: Hans Christian Davidsen

Æsker og glas

Mens Birgitte Thorlacius gengiver naturen, går Lars Waldemar et skridt videre i sine værker. Man kan ikke direkte genkende noget naturtro i hans skulpturer, men går alligevel hjem med en følelse af, at man har set det før. Man ved bare ikke hvor.

Lars Waldemar bruger materialer fra naturen, tager dem ud af deres oprindelige miljø, redesigner materialet og putter det i æsker eller glas. det minder nogle steder om et biologilokale. Hans franske kalksten er forvandlet til små skulpturer med mønstre og former fra naturen og putter ned i reagensglas – et sted har han føjet hestehår til almindelig dansk kalk fra kalkbruddet ved Fakse.

Waldemar, der er selvlært kunstner, arbejder med former og strukturer, som de forekommer i naturen, kalk, marmor eller træ, og laver dem til sine egne skabninger. For tiden er han i øvrigt ved at forberede sig til udstillingen »Møder i grænselandet«, der i 2020 skal vises nord og syd for den dansk-tyske grænse i anledning af 100-året for grænsedragningen mellem Syd og Nordslesvig.

Han vil udtage jordprøver hos tyskere, danskere, dansksindede i Sydslesvig og tysksindede i Sønderjylland og undersøge, om nationalt tilhørsforhold kan ses på jorden. Waldemar opfordrer beboere i grænselandet til at tage en jordprøve og sende den til ham. Hver enkelt jordprøve vil så indgå som en del af hans værk.

Sydslesvigs Danske Kunstforening: »Det som næsten ikke er« – udstilling med Birgitte Thorlacius og Lars Waldemar på Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Varer til den 26. november.

kommentar
deling del

Skriv et svar