Single Daily
af

Kasper Skovse

Udo Jessen: Vi vil opleve en permanent slankeeffekt

Skoleforeningens regnskab gik fra et budgetteret overskud på 100.000 euro til et projekteret underskud tæt på en million. Vi kan lige så godt vænne os til at besparelser er den nye normalitet, siger Skoleforeningens formand.
Skoleforeningens regnskab gik fra et budgetteret overskud på 100.000 euro til et projekteret underskud tæt på en million. Vi kan lige så godt vænne os til at besparelser er den nye normalitet, siger Skoleforeningens formand.

Flensborg. Skoleforeningens regnskab for 2019 gik fra et budgetteret overskud på 100.000 euro til et projekteret underskud tæt på en million. Og hvis ikke Skoleforeningen foretager nye besparelser vil underskuddet også være på en million euro i 2020.

– Ingen er lykkelige, og vi er ikke tilfredse med resultatet, men jeg kan godt acceptere og forstå, hvorfor det er gået, som det er gået, siger formand for Skoleforeningen Udo Jessen.

– Der er ting, vi ikke kan beregne, når man har et budget på 125 millioner euro, og underskuddet er trods alt under en procent af budgettet.

Mange små bække

Millionunderskuddet har tre primære årsager. Skoleforeningen budgetterede med at modtage 37,6 millioner i tilskud fra delstaten, men modtog kun 37,3 millioner euro. Lønsummen til skolelærerne var 350.000 euro mere end projekteret i 2019, mens gymnasielærernes lønninger var 80.000 euro højere end budgetteret. Og så valgte flere af Skoleforeningens ansatte end forventet at gå på pension i 2019, hvilket betød en merudgift på 288.000 euro på pensionsbudgettet.

– Det at gætte en million euro forkert i absolutte tal er en stor fejl, men der er tale om mange små afvigelser, der hver især er under en procent, men som samlet løber op. Og det er alt sammen ting, vi ikke har haft mulighed for at påvirke, siger direktør for Skoleforeningen Lars Kofoed-Jensen.

Dertil kom en række mindre udgiftsposter til nødvendige personaleudvidelser på IT-området, til teknisk afdeling og sekretærer til dagtilbudsområdet.

– Der er en ny Kita-reform på vej, og enten kunne lederne selv klare den større administrative byrde, men så skulle vi ansætte flere pædagoger, eller vi kunne ansætte sekretærer til det administrative. Vi valgte det sidste, siger skoledirektøren.

– Det er ikke en udgift, der slog igennem i 2019, men den vil slå igennem på 2020-budgettet.

Spareforslag

Underskuddet var forudsagt af Moos-Bjerres analyserapport fra 2019, og det har nødvendiggjort en række spareforslag, der nu skal forhandles med fællesrådet og flere personalegrupper.

– Vi kan lige så godt vænne os til, at besparelser er den nye normalitet. Vi vil have år med ro på, men vi vil få det som danske kommuner og institutioner, der har en permanent slankeeffekt, siger Skoleforeningens formand Udo Jessen.

– Og desværre starter vi med negative tal. Det skal vi have rettet op på, men det er svært.

Skoleforeningens styrelse har lagt op til en række besparelser, herunder at lukke tre skoler og reducere Skoleforeningens direktion. Der er også indledt forhandlinger om nye overenskomster med lærere, pædagoger og gymnasielærer.

kommentar
deling del

Skriv et svar