Single Daily
af

Thomas Schumann

Udo Jessen: Skolelukninger var varslet i marts

Skoleforeningens formand oplever ikke, at faktuel viden om skolelukninger og strukturdebatten trænger igennem til de andre sydslesvigske foreninger.
Skoleforeningens formand oplever ikke, at faktuel viden om skolelukninger og strukturdebatten trænger igennem til de andre sydslesvigske foreninger.

Fra både Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) kommer der kritik af Skoleforeningens forslag om at lukke fire skoler og en daginstitution.

Kritikken går i store træk på, at der skulle være informeret tidligere, og at Skoleforeningen burde have alternativer til skolelukninger.

Skoleforeningens formand, Udo Jessen, ærger sig over den retning, debatten har taget.

– Alle samrådsorganisationer har fået informationen lige efter, den røg ud til Skoleforeningens delegerede. Så SSW og SSF har fået det dagen efter. Jeg har ikke et problem med at påtage mig ansvar, men med hensyn til at informere lokalpolitikere, ser jeg ansvaret placeret hos deres hovedorganisation. Jeg kan ikke se, at Skoleforeningen skal henvende sig til alle. Det har vi slet ikke forvaltningen til, siger Udo Jessen.

Du har tidligere sagt, at det ville skabfve rygtedannelse at informere tidligere i processen?

– Det er ikke korrekt, at vi ikke har varslet det her – det har været behandlet siden marts. Hvis man havde læst Flensborg Avis og Fokus, ville man allerede i marts og april have vidst, hvad der ventede efter sommerferien. Så ville man fra Kobbermølle til Vestermølle have vidst, at man var omfattet af det.

Samler op på forslag på regionale møder

Har du modtaget nogen lovende forslag til, hvordan man kan undgå at lukke skoler?

– Der er kommet forslag om, at forældrebidraget kan hæves, man kunne nedprioritere vores pædagogiske ambitioner og udbygning af vuggestuer, samt at lærerne kunne gå ned i løn. Vi samler op på det, og behandler forslagene på de regionale møder.

Hvad synes du om den respons, der har været fra mindretallets øvrige foreninger?

– Hvis SSF, som også er igang med foreningsudvikling, pegede på at lukke forsamlingshuse ud fra en strukturplan, så ville jeg have respekt for det. Det er nemt at lave resolutioner og sige, at man skal finde andre muligheder og kræve solidaritet.

– Når jeg har en skole med 19 elever, må jeg have lov til at diskutere, om det er noget, vi kan fortsætte med vores økonomiske og pædagogiske udfordringer.

– Jeg er lidt ked af, at vi står med faktuel viden og bliver ved med at gentage det, uden at jeg oplever, at det trænger igennem.

kommentar
deling del

Skriv et svar