Single Daily
af

Kasper Skovse

Udlændingeminister vil af med tossede krav

Sydslesvigere skal ikke længere oplyse alle besøg hos familien, hvis de ønsker dansk pas og statsborgerskab. Dansk regering lemper på oplysningskrav om udlandsophold.
Sydslesvigere skal ikke længere oplyse alle besøg hos familien, hvis de ønsker dansk pas og statsborgerskab. Dansk regering lemper på oplysningskrav om udlandsophold.

Nu er det blevet lidt nemmere for sydslesvigere at få dansk pas.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har på foranledning af artiklen »Thomas vil ikke lyve sig til dansk pas« i Flensborg Avis fra den 3. august og efter forespørgsel fra medlem af sydslesvigudvalget Karina Lorenzen Dehnhardt (SF), taget initiativ til at lempe ansøgningsspørgsmålene i sager om indfødsret.

– Jeg er optaget af, at vores regler om erhvervelse af indfødsret ikke er rigide, og at administrationen heraf foregår på en hensigtsmæssig og fornuftig måde, skriver Mattias Tesfaye (S) i et svar til Karina Lorenzen Dehnhardt, da hun spurgte, om han ville lempe på kravene for sydslesvigere.

– Men administrationen skal også give mening.

Tidligere har sydslesvigere og andre ansøgere til dansk statsborgerskab skulle registrere alle familiebesøg, ferierejser og weekendeophold, hvis de vil have dansk statsborgerskab. Det betød, at sydslesvigere bosat i Danmark skulle huske og registrere alle familiebesøg syd for grænsen de seneste 12 år. Noget de færreste kan huske, og noget der holdt Thomas Feddersen fra overhovedet at ansøge, som beskrevet i Flensborg Avis.

Nu ændres reglerne.

Ansøgere om dansk statsborgerskab skal stadig oplyse om ophold i udlandet, men kun hvis ophold i udlandet, herunder Sydslesvig, sammenlagt overstiger seks uger årligt, hvis udlandsopholdet gentages hver eller hver anden uge eller hvis det er kortere fritidsophold, hvor ansøgere rejser ti eller flere gange om året til samme destination.

Det betyder, at en sydslesviger med ønske om dansk pas stadig skal oplyse, hvis vedkommende sover hos familien i Flensborg en gang om ugen, men ikke behøver at nævne det, hvis vedkommende besøger familien under ti gange om året som eksempelvis jul, påske og et par weekender indimellem.

Et skridt på vejen

– Det er selvfølgelig vigtigt, at ministeriet får de oplysninger, der skal til, for at ministeriet kan vurdere, om opholdskravet kan anses som opfyldt, skriver udlændinge- og integrationsministeren.

– Men jeg er meget optaget af, at borgerne ikke bliver mødt med helt tossede krav, som for eksempel at skulle huske, om de for ti år siden var på et enkelt weekendophold.

Karina Lorenzen Dehnhardt fra sydslesvigudvalget er glad for, at hendes henvendelse til ministeren har gjort det lidt nemmere for sydslesvigere at få dansk statsborgerskab, selv om oplysningskravene ikke blev helt fjernet.

– Men det er da i hvert fald et første skridt, siger Karina Lorenzen Dehnhardt.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar