Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Udfordringen med det frie ord

Så hvad vil I, kære læsere? Skal vi fastholde den friest mulige debat efter dansk forbillede med den konsekvens, at nogle af vore læsere føler deres ære trådt for nær fra tid til anden? Eller skal vi censurere samtlige læserbreve, der bare antydningsvist indikerer, at man er uenig med en anden person på et for personligt plan?

Journalistik er en underlig størrelse. Journalister forsøger at være så tilstræbt objektive som muligt, når de interviewer kilder eller laver reportager og baggrundsartikler. Sådan er dagligdagen også på Flensborg Avis – og vi har heldigvis en broget læserskare, der fluks lader os det vide, hvis de føler, at journalisterne har været for subjektive. Kun ét sted i avisen er vi ikke objektive – nemlig i lederen på debatsiden, hvor avisens holdning kommer til udtryk i klare vendinger.

Man behøver bestemt ikke være enig, men avisens leder kan næppe beskyldes for at gå efter manden og ikke bolden. Når vi kritiserer enkeltpersoner, gør vi det på baggrund af deres handlinger.

Men desværre har vi set en tendens til, at det ikke altid er frugtbart, når meningerne brydes på resten af debatsiden. Sprogdebatter, politiske emner og et så håndgribeligt emne som grænsekontrol er eksempler på, hvordan en vigtig og relevant debat i Flensborg Avis løber af sporet, fordi læserbrevsskribenterne går efter manden og ikke efter bolden.

Indrømmet – grænsen er hårfin, og når den ene læserbrevsskribent bruger grovfilen, uden at Flensborg Avis har fanget den i starten, er der en tendens til, at tonen bliver værre og værre.

Flensborg Avis har – det vil vi gerne gentage – fortsat en ambition om, netop fordi vi både er danske og er en mindretalsavis, at have en så åben talerstol som muligt. Fordi der er så mange emner, som læsere i Sydslesvig og resten af Danmark ser meget forskelligt på. Men virkeligheden er, at vi jævnligt må redigere og fjerne passager i læserbreve, bede folk skrive deres indlæg om eller stoppe debatter, fordi temaet drukner i personfnidder.

Flensborg Avis forsøger på bedste vis at sikre en åben debat, som forhåbentlig tjener til bedre forståelse af hinandens modsatrettede holdninger. Men det forudsætter, at vi taler til og ikke om hinanden.
Jørgen Møllekær

Det er synd for debatten – det klæder ingen af parterne, og det er bestemt ikke den debatkultur, vi ønsker i spalterne eller på avisens onlineportal.

Og jo, vi har forstået, at mange sydslesvigere er chokeret over Dansk Folkepartis styrke i Sønderjylland, og at de fleste syd for grænsen er trætte af den danske grænsekontrol. Og jo, vi har også forstået, at mange nord for grænsen jævnligt sætter spørgsmålstegn ved den danske statsstøtte til Sydslesvig og SSWs rolle i landdagen i Kiel – for blot at nævne nogle af de emner, der går igen og igen på debatsiden. Men alle disse emner kan man godt diskutere uden at nedgøre modparten.

Flensborg Avis forsøger på bedste vis at sikre en åben debat, som forhåbentlig tjener til bedre forståelse af hinandens modsatrettede holdninger. Men det forudsætter, at vi taler til og ikke om hinanden.

Udfordringen for det redigerings-ansvar, som vi fortsat tager på os, består i at definere, hvornår noget er for meget, og hvornår det er lige til kanten. Vi kender skam de presseetiske og juridiske regler for ytringsfriheden contra ærekrænkelser, både de danske og de tyske.

Det kan vel være, at vi nogle gange lader for meget slippe igennem. Fordi vi er dybt optaget af, at læserne skal have lov til at fremkomme med deres helt personlige meninger og dermed også kritik af andres holdninger.

Det kan ALDRIG blive avisens rolle at frasortere læserbreve, fordi de udtrykker en holdning, der eventuelt ikke flugter med avisens holdning,
Jørgen Møllekær

Det er altid tankevækkende at notere sig, at selvom nogen kræver, at et bestemt indlæg ikke burde have været bragt, så gælder det som regel ikke, hvis man selv har skrevet nedsættende om andre. Er man ude på venstrefløjen, er ens afstandtagen til det yderste højre til at få øje på. Og fuldstændig identisk, når det foregår omvendt.

Det kan ALDRIG blive avisens rolle at frasortere læserbreve, fordi de udtrykker en holdning, der eventuelt ikke flugter med avisens holdning. I den aktuelle læserbrevsdebat, som nogle debattører vælger at føre i en lukket gruppe på Facebook, fremfor at fægte med åben pande her i avisen, vil vi gerne give Thede Boysen ret. Han skriver i den pågældende lukkede gruppe på internettet: »Pas nu på ikke at råbe for højt efter »oplyst« censur, das kann schnell­ zweischneidig sein. Friheden kan også trues af gode intentioner.«

Vi er helt enige. På den anden side er vi oprigtigt talt dødtrætte af, at bestemte læserbrevsskribenter (om de så er helt ude til venstre eller højre) tydeligvis hele tiden skriver »lige til kanten«.

Så hvad vil I, kære læsere? Skal vi fastholde den friest mulige debat efter dansk forbillede med den konsekvens, at nogle af vore læsere føler deres ære trådt for nær fra tid til anden? Eller skal vi stramme, for ikke at sige censurere samtlige læserbreve, der bare antydningsvist indikerer, at man er uenig med en anden person på et for personligt plan?

For der findes ingen objektiv definerbar linje for, hvornår noget er mere efter manden end bolden.

Vi vil gerne have jeres bud. Og vi foretrækker at få nogle gode bud lige her på Flensborg Avis´ debatside. I fuld offentlighed og ikke i en lukket gruppe på Facebook, der kalder sig »Debatforum for det danske mindretal i Sydslesvig.« Et underligt navn, når man på den måde signalerer, at man er for alle i det danske mindretal.

Lukkethed har intet med dansk kultur at gøre. Det har derimod det frie ord i fuld offentlighed. Den frie debat vil vi fortsat gerne opfordre til foregår her på avisens debatside, om det så er i print eller på web eller avisens åbne Facebook-side. Vores 6500 følgere kunne måske også nuancere debatten, fremfor de knap 1000, der har fået adgang til den lukkede klub »Debatforum for det danske mindretal i Sydslesvig«. For slet ikke at tale om printavisens formentlig over 10.000 læsere.

Kom nu ud af busken, frem for at debattere avisens gøren og laden i et lukket forum.

kommentar
deling del

Skriv et svar

...vi gør Danmark lidt større.

FLENSBORG AVIS AG

Wittenberger Weg 19

D-24941 Flensburg

om os kontakt impressum Datenschutzerklärung
© Flensborg Avis 2019