Single Daily
af

Niels Anton Heilskov

Udenrigsministeren tilfreds med tysklandsstrategi

På trods af, at eksporten ikke er steget og færre studerende vælger at læse tysk, mener udenrigsminsteren, at tysklands-strategien er en succes.
På trods af, at eksporten ikke er steget og færre studerende vælger at læse tysk, mener udenrigsminsteren, at tysklands-strategien er en succes.

Den danske udenrigsminister Anders Samuelsen fra Liberal Alliance er tilfreds med de resultater, som Tysklands strategien har haft siden dens lancering for halvandet år siden. Det er han på trods af, at strategiens primære hovedmål om at eksportere flere danske varer til Tyskland ikke er lykkedes endnu. Faktisk går eksporten tilbage for tiden.

– Vi har lagt ambitiøst ud og er kommet rigtig godt fra start. Jeg er sikker på, at indsatserne under strategien er med til at skabe nye muligheder for danske virksomheder. Og forhåbentlig har vi ikke set den fulde effekt endnu. Strategien indeholder jo både kort- og langsigtede tiltag, skriver Anders Samuelsen i et skriftligt svar til Flensborg Avis.

Udenrigsminister Anders Samuelsen. Foto: Emil Hougaard, Scanpix.

Udenrigsminister Anders Samuelsen. Foto: Emil Hougaard, Scanpix.

Og den positive tilvækst i det dansk-tyske samarbejde, der kan være svært at se i tallene for samhandelen, mener ministeren blandt andet kan ses i øget interesse for Danmark og dansk kultur i Tyskland.

– Det, vi kan konstatere, er, at eksponeringen af Danmark i Tyskland over de seneste to år har fået en større og bredere gennemslagskraft – ikke blot i Berlin, men også i de enkelte delstater. Der er en markant og voksende regional efterspørgsel efter danske løsninger, mener han.

Langsigtet indsats

Tysklandsstrategien lægger i sin formålsbeskrivelse op til at skabe resultater både på kort og lang sigt, men ministeren mener, at mange af de store emner, som strategien tager fat i, skal vurderes på længere sigt. Det gælder blandt andet for indsatsen for at styrke danskernes tyskkompetencer. Flensborg Avis kunne i sidste uge fortælle, at andelen af elever, der vælger tysk på højeste niveau på gymnasiet, falder på trods af, at intentionen er at styrke det tyske sprog.

– Det er klart, at satsningen på at styrke unges tyskkundskaber er langsigtet. Men jeg vil gerne fremhæve en foreløbig, men konkret effekt af satsningen: Vi har med en slagkraftig kampagne på Youtube med over 400.000 visninger sat fokus på tysk i den unge målgruppe, skriver udenrigsministeren som svar på spørgsmålet om, hvor tilfreds han er med indsatsen for at styrke tyskkundskaberne.

Læs mere: Minister vil gøre kultur lige så vigtig som regeringens Tysklandsstrategi

Generelt ser ministeren en lys fremtid for det dansk-tyske samarbejde.

»Fremtidsudsigterne er gode. Tyskland er Danmarks største eksportmarked, og vi skal øge samhandlen endnu mere. Det gør vi blandt andet ved at skabe de bedste muligheder for eksport af danske løsninger, produkter og teknologier«, skriver Anders Samuelsen.

kommentar
deling del

Skriv et svar