Single Daily
af

Thomas Schumann

Tyskland satser på brint trods store energitab

Jamaica-regeringen i Kiel og regeringsgrundlaget mellem SPD og CDU/CSU lægger op til store investeringer i brintteknologi. Det er på trods af, at teknologien er forbundet med energitab på op til 70 procent.
Jamaica-regeringen i Kiel og regeringsgrundlaget mellem SPD og CDU/CSU lægger op til store investeringer i brintteknologi. Det er på trods af, at teknologien er forbundet med energitab på op til 70 procent.

Brint er på de tyske politikeres læber, fordi de mener, teknologien kan løse den grønne omstillings udfordring med at lagre energi.

Koalitionsaftalen mellem SPD og CDU/CSU nævner brint otte gange. Partierne planlægger på forbundsplan at investere i brintbiler, styrke brintteknologien i forhold til lagring og udbygge tankstationer til brinttog. Jamaica-regeringen i Slesvig-Holsten har lignende hensigter. I dag fremlægger CDU, De Grønne og FDP i landdagen et forslag om blandt andet at sidestille brint- og elbilteknologien, når der skal deles støttemidler ud.

Der er allerede flere projekter undervejs i Slesvig-Holsten. I Hanved og Haurup er der planer om brinttankstationer, som skal gøre det attraktivt for slesvig-holstenerne at købe brintbiler. I Husum, Niebøl og Bredstedt gør man klar til, at brintbusser også kan fylde tanken. Fælles for projekterne er, at brinten skal komme fra grønne energikilder – hovedsageligt vind.

Men brintteknologien er forbundet med store energitab. Den tyske tænketank Agora Verkehrswende vurderer, at det kræver lidt over dobbelt så meget energi at omstille den tyske transportsektor til brint, end hvis man elektrificerer den. Samtidig vil det være den dyreste løsning af alle, mens elektriske fartøjer ville være billigst.

Energitabet har at gøre med den måde brint fremstilles og bruges på. Ved hjælp af en proces kaldet elektrolyse kan man bruge strømmen fra sol og vind til at spalte vand (H2O) til brint (H2) og oxygen (O).

Her er et energitab på 15-20 procent af den oprindelige strøm. Brintgassen lagres herefter i tanke og distribueres til tankstationerne, som igen er forbundet med et tab på 15-20 procent af energien. Når en brintbillist har tanket sit køretøj og drejer nøglen, omdanner en brændselscelle brinten fra tanken til strøm, som driver en elektrisk motor.

Her er det største energitab – 50-60 procent.

Dermed er der kun mellem 32 og 42 procent tilbage af den oprindelige strøm. Til sammenligning udnytter en elbil 80 til 90 procent af strømmen fra stikkontakten. Det fortæller Qingfeng Li, som er professor ved DTU Energy.

Ti elbiler pr. brintbil

Det regnestykke får folk som Brian Vad Mathiesen, professor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, til fuldstændig at afskrive persontransport med brintbiler.

Her mener han, at elbiler både er mere effektive og billige, og at politikerne hellere skulle satse på den teknologi.

– Det er ikke nogen kunst at spilde strøm eller bruge strøm ved ineffektive teknologier. Kunsten er at bruge strømmen effektivt. Det vi kan se med elbilerne er, at de er enormt omkostningseffektive og kan erstatte en masse olie i vores transportsektor. Man kan få ti eller 20 elbiler for en brintbil, og på den måde kan man komme meget længere, siger Brian Vad Mathiesen.

Men for nogen behøver det ikke være et enten-eller.

– Jeg tror, det kommer til at forløbe parallelt. Elbilerne kan køre de korte afstande, mens brintbiler kan køre de lange strækninger, siger Reinhard Christiansen, som er formand for Bundesverband WindEnergie Schleswig-Holstein og medlem af De Grønne.

Han hilser initiativet fra CDU, FDP og De Grønne velkommen.

– For forbrugeren har brintbiler den fordel, at ladetiden ikke er så lang. Ved en elbil tager det gerne en halv time. Desuden har brintbiler en rækkevidde på mellem 500 og 800 kilometer. Når man i en elbil kommer hjem fra arbejde og kun har meget lidt strøm tilbage, kan det godt give problemer, hvis man også skal hente datteren på banegården. Det problem har man ikke med en brintbil, siger Reinhard Christiansen.

Ingen brintbiler i Slesvig-Holsten

Han påpeger, at der lige nu ikke er nogen, som kører brintbil i Slesvig-Holsten, fordi der endnu ikke er nogen tankstationer. Imidlertid er der sat 56 ladestationer op i 31 kommuner til elbiler, samtidig med at alle i teorien kan lade bilen op med strøm derhjemme. Det kan imidlertid være sværere i praksis for folk, som bor i lejlighed. Ifølge Statista var der 34.022 elbiler i Tyskland i 2017 – det er 8.520 flere end året før.

Selvom batteriteknologien har oplevet store forbedringer på det seneste, tror Brian Vad Mathiesen heller ikke, at elbilen i fremtiden kan opnå samme rækkevidde og ladehastighed som brintbiler.

– Men hvad er egentlig folks transportbehov? De, der har købt en elbil, finder hurtigt ud af, de kan bruge den til meget mere, end de troede. 95 procent af alle de kilometer, folk kører, er på ture under 100 km, siger Brian Vad Mathiesen.

På længere strækninger mener han, at en effektiv forbrændingsmotor kan konkurrere med brintbiler.

Det britiske rådgivningsselskab vurderer, at brintbilerne for alvor skal etablere sig på markedet inden for de næste 20 år. Ellers vil elbilernes stadig bedre rækkevidde og pris henvise brintbilerne til at forblive et nicheprodukt.

Jamaica-regeringen i Kiel og regeringsgrundlaget mellem SPD og CDU/CSU lægger op til store investeringer i brintteknologi. Det på trods af, at teknologien er forbundet med energitab på op til 70 procent. (Foto: Wikimedia Commons)

Jamaica-regeringen i Kiel og regeringsgrundlaget mellem SPD og CDU/CSU lægger op til store investeringer i brintteknologi. Det på trods af, at teknologien er forbundet med energitab på op til 70 procent. (Foto: Wikimedia Commons)

kommentar
deling del

Skriv et svar