Single Daily
af

Thomas Schumann

Tyskland er Europas største eksportland

De sidste 50 år er det kun gået en vej for tysk eksport – op. Selvom finanskrisen i 2008 fik tallene til at dykke i en kort overgang, så fortsætter tyske varer med at strømme ud på verdensmarkedet.

Så sent som i løbet af sidste år oplevede tysk eksport en voldsom stigning. I januar 2016 solgte Tyskland varer til udlandet for 84 milliarder euro – i januar 2017 lå det tal på 98,9 milliarder; en stigning på 11,8 procent.

– Tyskland er eksportverdensmester, fortæller professor i økonomi på Aarhus Universitet, Phillip Schröder. Han peger på to elementer, der gør Tyskland til den førende eksportnation.

– For det første handler det om at tyskerne specialiserer sig i at fremstille industrimaskiner. Det har øget eksporten til Asien, som de seneste år har udbygget og efterspurgt industrimaskiner og samtidig er Tyskland ikke blevet ramt lige så hårdt af outsourcing, forklarer Phillip Schröder. Industrimaskiner er den vare som Tyskland eksporterer næstmest af, lige efter biler og bilkomponenter.

– Det andet element har at gøre med virksomhedernes størrelse. Det viser sig, at jo større en virksomhed er, desto lettere har den ved at eksportere sine varer. De virksomheder som i Tyskland anses for mellemstore, er til sammenligning med danske virksomheder meget store og det bidrager til eksporten, siger Phillip Schröder.

Derudover påpeger Phillip Schröder at tyske virksomheder ofte opererer på et højere teknisk plan end deres udenlandske konkurrenter, fordi industri og erhvervsuddannelse i Tyskland er tæt forbundet gennem lærlingeordninger. En sådan uddannelse tager typisk tre år, hvor lærlingen bruger tre til fire dage hos en virksomhed og to dage på erhvervsskolen.

Tyske varer fylder mest i de fleste EU-landes import i 2016. Kun 10 ud af de 28 EU-lande har et andet land, som deres største importpartner. For samtlige lande – undtagen Irland og Malta – er Tyskland på top-tre listen over de vigtigste importpartnere. (Grafik: Eyla Boysen) (Kilde: Eurostat)

Historisk har Tyskland længe været dygtige til at afsætte deres varer på verdensmarkedet. Tysk erhvervsliv fik en god start efter Anden Verdenskrig med Marshall-hjælpen og gode handelsforbindelser med Storbritannien og Frankrig. Også Korea-krigen forhøjede efterspørgslen på tyske industrivarer og det gav anledning til at De Allierede ophævede de produktionsbegrænsninger som var pålagt den tyske storindustri efter krigen.

Tyskland sørgede også for at specialisere sig på områder, som viste sig at have stor efterspørgsel. Således var tysk industri med på forbrugsbølgen i 50’erne og 60’erne da eksempelvis biler blev allemandseje. Siden 1952 har der været overskud på den tyske betalingsbalance.

»Made in Germany« scorer højest blandt forbrugerne

Derfor var det også i 1950’erne at brandet »Made in Germany« for alvor slog igennem og det er stadig et brand, som er velanset blandt forbrugerne. En undersøgelse som Statista offentliggjorde i sidste uge viser, at tyske varer anses for at have den højeste kvalitet blandt 43.000 forbrugere i 52 lande.

Sådan har det ikke altid været. Ved udgangen af 1800-tallet oplevede engelske producenter konkurrence fra billige tyske kopi-varer, som prøvede at efterligne den engelske kvalitet. Det fik det britiske parlament til i 1887 at indføre en lov, som skulle sørge for, at forbrugerne kunne aflæse hvor varerne kommer fra, så de kunne undgå de billige kopier. Dermed var »Made in Germany« født.

Loven virkede ikke efter hensigten – tyske varer blev stadig mere og mere efterspurgte og snart kom brandet til at stå for kvalitet til en god pris.

En rundspørge fra Statista med 43.000 forbrugere fra 52 lande viser, at »Made in German« betragtes som det førende kvalitetssignal. Hver anden forbruger tilskriver tysk produktion en høj kvalitet og næsten hver tredje anser produktionen for særligt sikker. (Grafik: Welt) (Kilde: Statista)

Danmark kan ikke længere følge med

Omkring årtusindskiftet lå den danske import og eksport med Tyskland cirka lige højt ifølge tal fra Danmarks Statistik. I 1997, 1999 og fra 2000 til 2002 eksporterede Danmark endda en smule mere end man importerede fra nabolandet i syd. Men efter 2003 har Danmark ikke kunnet følge med. Sidste år købte danskerne for 122,7 millioner kroner tyske varer og solgte for blot 101 millioner kroner.

USA, Frankrig og Storbritannien ligger – i den rækkefølge – i top-tre over de lande, som importerer mest fra Tyskland.

De ti største eksportlande i verden

Den Europæiske Union

Kina

USA

Tyskland

Japan

Sydkorea

Frankrig

Hong Kong

Holland

Italien

(Kilde: www.cia.gov)

 

 

 

 

 

 

kommentar
deling del

Skriv et svar