Single Daily
af

Thomas Schumann

Tyske politikere vil have Islam-lov

I tirsdags udkom en bog, som har fået tyske politikere op af stolene. Bogen hedder “Inside Islam – was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird” (dansk, Inside Islam – hvad der prædikes i Tysklands moskeer). Bogens forfatter Constantin Schreiber beskriver blandt andet, hvordan der i tyske moskeer uddeles antidemokratiske brochurer.

Som reaktion på de forhold bogen beskriver, kræver regeringspartiet CDU/CSU en Islam-lov.

CDU: Imamer er stadig større problem for integrationen

Partiets integrationsordfører Cemile Giosouf er især betænkelig over de imamer, som organisationen DITIB – Religionsinstituttet for den tyrkisk-islamiske union (tysk, Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion e.v.) – henter hjem fra Tyrkiet, for at prædike i tyske moskeer. Hun mener, at de tyrkiske moskeer anvendes til at sprede propaganda.

Læs også: Østrig indfører burka-forbud

– Hvad siger de tyrkisk finansierede imamer, når Erdogan tordner imod Europa og kræver, at tyrkere skal forblive tyrkiske? Det er og bliver et grundlæggende problem, at imamer fra særligt Tyrkiet i stadig større grad udgør en udfordring for integrationen, sagde Cemile Giosouf og påpegede samtidig, at ikke alle imamer er en del af problemet. Politikeren kommer med forskellige bud på, hvordan sagen skal gribes an.

Netop blandt unge tyske muslimer er der stadig større frustration over, at moskeerne ansætter udenlandske imamer, som ikke er på bølgelængde med de unges hverdag.
Cemile Giosouf (CDU)

Blandt andet foreslår Cemile Giosouf, at det i fremtiden kun skal være de DITIB-moskeer som har kappet båndene til Tyrkiet, der skal modtage tilskud. Dermed vil hun forhindre at der i moskeerne prædikes antikristen eller antitysk propaganda.

Unge muslimer er de tyske moskeers fremtid

Derudover mener hun også, at den vigtigste indsats bør være, at investere mere i de omkring 2.000 studerende, som læser islamisk teologi.

– De er de tyske moskeers fremtid. Netop blandt unge tyske muslimer er der stadig større frustration over, at moskeerne ansætter udenlandske imamer, som ikke er på bølgelængde med de unges hverdag, udtaler Cemile Giosouf.

Jens Spahn, som er medlem af CDU’s ledelse, mener at der skal være en Islam-lov.

– Overalt i Europa er vores forhold til Islam et af de største samfundsspørgsmål. Derfor skal der ske noget. Vi har brug for regler om uddannelse af tysktalende imamer, for muslimske religionslærere og sjælesørgere, siger Jens Spahn til waz.de.

Han vil hellere at Tyskland finansierer uddannelsen af imamer, end at pengene skal komme fra Tyrkiet eller Saudi-Arabien. Samtidig kræver han, at imamer tager en tyskprøve, for derved at gøre det lettere for resten af samfundet at forstå, hvad der bliver sagt til fredagsbønnen.

Lignende diskussion i Danmark

TV2’s dokumentarserie “Moskeerne bag sløret” udløste i Danmark politisk diskussion om, hvad man skal stille op med imamer, som prædiker værdier, der ikke er på linje med de øvrige samfund. Venstre-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti udarbejdede i maj sidste år et “enighedspapir”, som beskriver initiativer, der skal komme udfordringen til livs.

Blandt andet vil partierne indskærpe, at religiøse foreninger overholder skrappere krav om efterlevelse af demokrati – og frihedsrettigheder, for at de kan opnå skattefordele.

Ligeledes blev det også diskuteret, om der skulle indføres en imam-uddannelse i Danmark. Imidlertid fik forslaget ikke opbakning fra politisk side.

kommentar 1 kommentarer
deling del

1 kommentar

Skriv et svar