Single Daily
af

Jens Nygaard

Tyske partier: Dansk skal udbydes i tyske skoler ved grænsen

Tyske partier fra landdagen i Kiel går ind for, at tyske skoler i grænseregionen skal have gode tilbud til eleverne om at lære dansk. Hvis det ikke fungerer godt nok som valgfag, vil SPD have obligatorisk danskundervisning.
Tyske partier fra landdagen i Kiel går ind for, at tyske skoler i grænseregionen skal have gode tilbud til eleverne om at lære dansk. Hvis det ikke fungerer godt nok som valgfag, vil SPD have obligatorisk danskundervisning.

I næste uge får den slesvig-holstenske undervisningsminister, Karin Prien (CDU), besøg af formanden og næstformanden fra Region Sønderjylland/Schleswig. Simone Lange (SPD) og Preben Jensen (V) vil især gerne tale med ministeren om den manglende danskundervisning i de offentlige tyske skoler lige syd for grænsen.

Som Flensborg Avis skrev i mandags, bliver dansk sprog kun udbudt i en enkelt folkeskole i Flensborg. I det hele taget er faget dansk i de tyske offentlige skoler lige syd for grænsen kun et valgfag for nogle i de ældste klasser – og langt fra alle skoler udbyder faget.

– Det er vigtigt, at dansk udbydes i de tyske skoler ved grænsen. Det vil være godt for det fælles dansk-tyske samarbejde – og også for eleverne. Vi lavede, mens SPD var en del af den forrige regering, en Handlungsplan Sprache, som trækker i denne retning, siger Birthe Pauls, der sidder i landdagen for SPD.

Hun kan se, at der nu uddannes flere dansklærere fra universitetet i Flensborg. Manglende lærere har hidtil været en hindring for at udbyde dansk. Men hun ser kun handlingsplanen som et første skridt.

– Hvis det af en eller anden grund ikke fungerer godt nok som et frivilligt tilbud, er vi også parate til at gøre dansk til et obligatorisk fag. Men selvfølgelig kun i grænseregionen, siger Birthe Pauls.

Inden for regeringspartiet CDU var man med pressetalsmand Kai Pörksens ord »ikke klar over, at det står så ringe til« med danskundervisningen i de offentlige tyske skoler.

– Det ville være ønskværdigt med mere dansk i de tyske skoler. Det er på sigt faktisk en forudsætning for et godt dansk-tysk samarbejde, siger Kai Pörksen, der tilføjer, at tyskere i grænseregionen ofte har været forkælet, fordi så mange danskere kan tale tysk.

Han regner ikke med, at det vil kunne lade sig gøre at lave dansk til et obligatorisk fag i de tyske skoler. I stedet satser han på at gå frivillighedens vej.

– Det betyder også, at skolerne skal motiveres til at tilbyde dette fag, siger han.

FDP ligger på linje med CDU i dette spørgsmål:

– I den nordlige del af Slesvig-Holsten kan kundskaber i dansk sprog på den tyske side bidrage til, at samarbejdet med Danmark bliver endnu bedre, siger Kay Richert, der har sæde i landdagen for det borgerlige parti.

– Derfor er vi klart for, at der skal være flere muligheder for at lære dansk i de tyske skoler, tilføjer han.

De Grønne satser i lighed med CDU på, at det skal være frivilligt, om elever i grænseregionen vælger dansk i de offentlige skoler.

– Der er 60 skoler, der udbyder dansk, der er 369 lærere, der kan undervise faget, og der er studiepladser nok i Kiel og Flensborg. Så grundlaget er egentlig i orden Vi går ind for, at eleverne selv skal have mulighed for at vælge dette fag, hvis de ønsker det, siger Ines Strehlow, der er partiets uddannelses-ordfører.

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) går ind for, at der skal være et langt bedre tilbud om dansk i de tyske offentlige skoler.

Mødet i Kiel afvikles i begyndelsen af næste uge.

kommentar
deling del

Skriv et svar