Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Tyske kvinder tjener mindst

Flere kvinder får job. Antallet af pladser i vuggestuer er eksploderet. Alligevel er Tyskland det land indenfor OECD, hvor kvinderne bidrager mindst til husstandens indtægt.
Flere kvinder får job. Antallet af pladser i vuggestuer er eksploderet. Alligevel er Tyskland det land indenfor OECD, hvor kvinderne bidrager mindst til husstandens indtægt.

Danske kvinder bidrager i gennemsnit med næsten halvdelen af husstandenes indkomst (42 procent). Tyske kvinder med blot godt en femtedel (22,6 procent). Det fremgår af en OECD-rapport fra sidste år. Organisationen til økonomisk samarbejde mellem 35 lande kloden over kunne også berette, at rekordmange kvinder i Tyskland nu er på arbejdsmarkedet.

På 15 år er antallet steget med over 10 procentpoint fra 58,1 til 69,5 procent. Det er indenfor OECD kun overgået af de nordiske lande og Schweiz. Organisationen oplyser også, at Tyskland har en kedelig rekord i og med, at 37,5 procent af kvinderne med job udenfor hjemmet er på deltid.

Det sker ikke frivilligt, men fordi skolers, børnehavers og vuggestuers åbningstider ikke matcher arbejdsgivernes krav om arbejdstid, fremgår det af en Spiegel-artikel.

Ingen ligeløn

Staten har ganske vist investeret meget i institutioner og uddannelse de seneste år. I mellemtiden ligger republikken over OECD’s gennemsnit, men det ændrer ikke på, at mænd fortsat tjener mere end kvinder. Mere præcist tjente kvinder i fuld beskæftigelse i 2013 13,4 procent mindre end deres mandlige kolleger. Forskellene er størst i lavtlønsgrupper.

OECD’s forskere peger på, at det vil gavne familie- og privatlivet, hvis der kom større lighed mellem mænd og kvinder, både når det gælder løn og arbejdstid. Fædre, der tilbringer mere tid med deres børn, skilles sjældnere fra deres partner.

Anden fremtid

Kvinder i job er på lang sigt med til at ændre samfundet. Rapporten slår fast, at børn af kvinder med et arbejdsliv udenfor hjemmet, forventer af samfundet, at det giver kønnene de samme muligheder i arbejdslivet.

Døtre af kvinder med job klarer sig bedre på arbejdsmarkedet. OECD’s undersøgelser viser, at de får bedre betalte arbejdspladser med et bedre arbejdsmiljø, og at de tilbringer flere timer på jobbet, end deres mødre gjorde.

kommentar
deling del

Skriv et svar