Single Daily
af

Dorthe Wolff

Tysk skole fører an med danskundervisning

På Alexander Behm Schule i Tarp har man i over tyve år undervist i dansk blandt skolens ældste elever. Nu forstærker man indsatsen og tilbyder som den ene ud af to tyske grundskoler i Slesvig-Holsten danskundervisning til alle skolens elever.
På Alexander Behm Schule i Tarp har man i over tyve år undervist i dansk blandt skolens ældste elever. Nu forstærker man indsatsen og tilbyder som den ene ud af to tyske grundskoler i Slesvig-Holsten danskundervisning til alle skolens elever.

På Alexander Behm Schule i Tarp har man undervist elever i det danske sprog i årtier. Hidtil dog kun fra 7. klasse, men i nuværende skoleår er man gået all-in og er begyndt at tilbyde eleverne undervisning allerede fra 1. klasse. Og det er blevet taget godt imod, fortæller Kristina Gödecke, der har tyve års erfaring med at undervise i dansk i fællesskolen:

– Det er blevet taget rigtig godt imod, og eleverne synes, at det er sjovt, fortæller Kristina Gödecke, der tilføjer, at sprogundervisningen altid bliver udført på en legende måde gennem aktiviteter som spil og sang. Selv er Kristina Gödecke egentlig af litauisk oprindelse og fandt det danske sprog eksotisk, da hun selv valgte at lære dansk:

– Da jeg skulle vælge et fremmedsprog at specialisere mig i under min uddannelse, var der mange medstuderende, der ville læse engelsk, men jeg tænkte nej, jeg vil lære dansk, fordi vi bor så tæt på Danmark. Hvilket andet sprog end dansk er vigtigere at lære her i grænseområdet? spørger Kristina Gödecke retorisk. Hun mener, at danskundervisning bør høre til den almene dannelse, når man bor her i grænseområdet:

– Når man som tysker kommer til Danmark, oplever man tit, at der kommer vidunderligt, rent tysk ud af munden på danskerne. Det omvendte burde også gøre sig gældende på den her side af grænsen.

Underviser i grundskolen, Lisa Decker, underviser i fællesskolen Kristina Gödecke og rektor Gerhard Kirschstein arbejder med danskundervisning på Alexander Behm Schule i Tarp. Foto: Martin Ziemer.

Underviser i grundskolen, Lisa Decker, underviser i fællesskolen Kristina Gödecke og rektor Gerhard Kirschstein arbejder med danskundervisning på Alexander Behm Schule i Tarp. Foto: Martin Ziemer.

Profitering

Rektor på Alexander Behm Schule, Gerhard Kirschstein, er enig i vigtigheden af danskundervisningen:

– Grundlæggende synes jeg, at som en skole så tæt på den danske grænse skal vi tilbyde dansk undervisning. Sproget hører til vores kulturelle baggrund, og vi kan ikke betragte os selv som uafhængige eller afkoblet fra Danmark. Vi bliver hver især konfronteret med det danske sprog og den danske kultur, og der er jo også en erhvervsmæssig side af det at lære sproget. Sproglæringen gør også, at man kan lægge kulturelle forskelle i baggrunden og fokusere på, hvad man har til fælles og hvor man kan profitere på hinanden, og det er vores mål.

Alexander Behm Schule

På Alexander Behm Schule i Tarp tilbyder man i grundskolen (1.-4. klasse) en undervisningstime i dansk om ugen.

I 5.-6. klasse tilbydes der to timer, og fra 7.-10. klasse tilbydes der fire timer.

Undervisningen fra 1.-3. klasse er frivillig, i 4. klasse er undervisningen obligatorisk for alle.

Fra 5. klasse og op er undervisningen igen frivillig, men har man først tilmeldt sig danskundervisningen i 7. klasse, har man bundet sig til at følge danskundervisningen resten af skolegangen ud (til og med 10. klasse).

Udvidelse

Derfor påbegyndte skolen for tre år siden arbejdet med at udvide danskundervisningen til alle klassetrin:

– Vi har altid tilbudt danskundervisning for fællesskolen fra 7. klasse, men vi oplevede for nogle år siden, at det blev sværere og sværere at begejstre eleverne for faget. Derfor ansøgte vi for tre år siden ministeriet om at kunne tilbyde en times obligatorisk danskundervisning om ugen for skolens 4. klasser, fortæller rektoren og tilføjer, at skolen også tilbyder eleverne fra 1.-3. klasse en times valgfri danskundervisning om ugen. Og netop tilbuddet om danskundervisning i grundskolens 1.-4. klasse er Alexander Behm Schule (næsten) alene om at have:

– Det er kun vores skole og så skolen i Bøglund (Böklund), der tilbyder danskundervisning i grundskolen. Og undervisningsministeriet blev også ganske overrasket over, at vi nu har fået uddannet lærere fra universitetet med kompetence til at undervise i dansk i grundskolen, fordi at man slet ikke har set danskundervisning i grundskolen før, forklarer Gerhard Kirschstein.

Danskundervisningen på Alexander Behm Schule bliver ofte udført på en legende måde gennem spil og sang. Her Lea og Milena i 7. klasse. Foto: Martin Ziemer

Danskundervisningen på Alexander Behm Schule bliver ofte udført på en legende måde gennem spil og sang. Her Lea og Milena i 7. klasse. Foto: Martin Ziemer

Stor interesse

Gerhard Kirschstein forklarer, at udvidelsen til de yngste klassetrin også er sket på baggrund af en stor efterspørgsel fra forældrene:

– Vi har spurgt forældrene til de yngste elever i grundskolen om, hvad de synes om en ekstra undervisningstime om ugen for de små. Normalt har de små 21 undervisningstimer, og det vil mange forældre måske synes er nok, men efter at vi sendte en føler ud, er vi blevet overrendt med interesse fra forældrene, og derfor tilbyder vi altså nu danskundervisning i alle klasser.

Udveksling

Ud over danskundervisningen har Alexander Behm Schule i over tyve år samarbejdet med Haarby Skole på Fyn om en udvekslingsordning for eleverne i 7.-10. klasse. Eleverne udveksler breve med hinanden, og hvert andet år overnatter de tyske elever hjemme hos de danske elever og deres familier og oplever, hvordan en skoledag er på den anden side af grænsen. Året efter er det med omvendt fortegn. En ordning, der er højt elsket blandt eleverne. Også danskundervisningen i sig selv synes mange af eleverne godt om, blandt andet 13-årige Milena Behnk:

– Jeg synes, at det er godt at blive undervist i dansk, og vores lærer (Kristina Gödecke, red.) gør det altid på en sjov måde, fortæller Milena, der går i 7. klasse. Hun har også allerede tænkt over de fordele, som hun får ud af at lære dansk:

– Mine forældre har sagt til mig, at når jeg lærer dansk, så kan jeg få arbejde i Danmark og der kan man tjene flere penge, forklarer Milena Behnk, hvis far arbejder i Danmark og taler dansk.

Danskundervisning på offentlige skoler i Slesvig-Holsten:

I skoleåret 2017/2018 lærte cirka 4.850 elever dansk som fremmedsprog på 64 offentlige skoler.

Heraf er cirka 39 fællesskoler, seks er fællesskoler med gymnasial overbygning, syv er almendannende gymnasier og otte er erhvervsfaglige gymnasier. Derudover er der danskundervisning på nogle få grundskoler, ligesom enkelte erhvervsskoler udbyder dansk inden for andre fuldtidsskoleformer eller som led i det teoretiske forløb på tosporede uddannelser.

Cirka 70 procent af skolerne ligger i Sydslesvig og 30 procent ligger i Holsten.

Politisk mål

Region Sønderjylland-Slesvig har vedtaget en sprogresolution, hvor sproget er et vigtigt middel til gensidig forståelse. Regionen lægger stor vægt på, at nabosprogskompetencerne i grænseregionen skal fremmes, fordi forståelsen og kontakterne hen over grænsen styrkes, hvis vi kan tale og forstå hinandens sprog i grænseregionen. Derfor har Regionskontor & Infocenter koordineret en sprogkampagne for at styrke nabosprogskompetencerne i dansk og tysk.

Netop danskundervisning i offentlige skoler i Sydslesvig er også emnet for et møde i Flensborghus torsdag den 28. februar. Det er SSWs arbejdsgruppe »grænseoverskridende samarbejde«, der sammen med regionens kulturkoordinator inviterer til gå-hjem-mødet, hvor fokus vil være på, hvor langt bestræbelserne på at fremme danskundervisningen i de offentlige skoler i Sydslesvig er kommet. Det er SSWs langsigtede mål, at alle i regionen taler både dansk og tysk. Mødet finder sted fra kl. 17.00-19.00.

kommentar
deling del

Skriv et svar