Single Daily
af

Kasper Skovse

Tysk regering vil lære af Danmark

Tre store slesvig-holstenske byggeprojekter, udbygning af marskbanen, uddybning af Kielerkanalen og Rader Hochbrücke ved Rendsborg skal være testprojekter, når forbundsregeringen tester dansk lovgivning på planlægningsområdet.
Tre store slesvig-holstenske byggeprojekter, udbygning af marskbanen, uddybning af Kielerkanalen og Rader Hochbrücke ved Rendsborg skal være testprojekter, når forbundsregeringen tester dansk lovgivning på planlægningsområdet.

Tyskland bør lære af dansk lovgivning, når der skal laves store infrastrukturprojekter. Det mener forbundsregeringens transportminister Andreas Scheuer (CSU), der vil revolutionere de tyske byggelove på transportområdet efter dansk forbillede.

Udmeldingen kom tirsdag aften ved et arrangement på Slesvig-Holstens Industri- og Handelskammer i Berlin, hvor Scheuers viceminister Enak Ferlemann (CDU) fortalte, at forbundsregeringen vil teste den danske model på seks større tyske transportprojekter, heriblandt udbygningen af marskbanen til Sild og uddybning af Kielerkanalen.

Transportministeren håber, at planlægning ved lov vil øge hastigheden af byggeprojekterne, fordi det dermed ikke vil være muligt at gennemføre lange retssager ved flere instanser mod en byggetilladelse. Ændres loven, vil store infrastrukturprojekter kun kunne hindres ved retssager mod loven ved forfatningsdomstolen. Det er blandt andet projekteringen af Femern Bælt-tunnelen, der har inspireret de tyske politikere, da processen i Danmark har været meget hurtigere end i Tyskland, hvor den stadig ikke er godkendt.

– Vi vil se, om den danske model går hurtigere, sagde Enak Ferlemann.

Transportminister Andreas Scheuer vil bringe lovforslaget om testprojektet op i Forbundsdagen i december.

Transportordfører for CDUs landdagsgruppe i Slesvig-Holsten, Hans-Jörn Arp, støtter den føderale transportminister.

– Vi støtter Andreas Scheuer og Enak Ferlemann i planen om at ændre lovgivningen, så større infrastrukturprojekter vedtages ved lov, med alt hvad vi kan gøre for at hjælpe. Vores transportminister Bernd Buchholz har også argumenteret for, at den danske model skulle gælde i Tyskland, siger Arp.

Dansk lovgivnings store styrke er, ifølge Scheuer, Ferlemann og Arp, at alle interessenter i projektet bringes i spil på et tidligt tidspunkt.

– Alle bekymringer og forslag indarbejdes tidligere i projektet, og det giver god mening både kosmopolitisk, økonomisk, miljømæssigt og menneskeligt, siger Hans-Jörn Arp, som mener, at det er præcis det, som Jamaica-regeringen har som et mål i koalitionsaftalen.

– Det er kosmopolitisk at lære af Danmark, det er økonomisk, fordi retssagerne koster en masse tid og penge, det er bedre for miljøet, fordi interesser fra miljøforeninger indarbejdes tidligt, og det er menneskeligt, fordi bygningsprojekter kan realiseres sammen og ikke imod hinanden. Så jeg forestiller mig en fremtidsorienteret politik, hvor projekterne implementeres og ikke går i hårdknude.

Hans-Jörn Arp fortæller, at der udover marskbanen og uddybningen af Kielerkanalen også skulle være tale om at gøre konstruktionen af Rader Hochbrücke ved Rendsborg til en del af testfasen.

kommentar
deling del

Skriv et svar