Single Daily
af

Thomas Schumann

Tysk miljøministerie kritiserer dansk grænsehegn

Vildsvinehegnet vil afskære naturområder og vandringsmønstre for dyrene i det fredede naturområde Frøslev-Jardelunder Moor. Slesvig-Holstens miljøminister, Robert Habeck, kritiserer hegnet for at være ude af proportioner.
Vildsvinehegnet vil afskære naturområder og vandringsmønstre for dyrene i det fredede naturområde Frøslev-Jardelunder Moor. Slesvig-Holstens miljøminister, Robert Habeck, kritiserer hegnet for at være ude af proportioner.

Slesvig-Holstens miljøministerium oplyser, at den danske regerings og Dansk Folkepartis planlagte vildsvinehegn vil forstyrre det fredede naturområde Frøslev-Jardelunder Moor, som ligger lige ved grænsen til Danmark.

– Af hensyn til naturbeskyttelse er det fagligt set kritisk med et hegn på dette sted, da hegnet vil afskære de sammenhængende naturområder og de nødvendige vandringsmønstre for dyrene, oplyser miljøministeriet.

Om det får nogen konsekvenser, vil ministeriet endnu ikke kommentere på, og den foreløbige melding lyder, at man vil følge forløbet i Danmark.

Robert Habeck: Hegn er ude af proportioner

Slesvig-Holsteins miljøminister, Robert Habeck (De Grønne), har tidligere betvivlet fornuften i og nødvendigheden af det danske vildsvinehegn.

– Virussen spreder sig først og fremmest gennem mennesker: via dyretransporter, jægere på rejse, inficerede levnedsmidler, og på den måde vil den stadig kunne inficere de danske vildsvin. Hegnet og den planlagte udryddelse af størstedelen af vildsvinebestanden i Danmark som forebyggelse mod svinepest er efter vores opfattelse ude af proportioner, skrev Robert Habeck tidligere i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at han har luftet sine forbehold overfor den danske miljø – og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V).

Borgermøde i Tønder

Allerede ved indgangen til april bliver der taget hul på forberedelserne til det 70 kilometer vildsvinehegn. Esben Lunde Larsen har i en pressemeddelelse fredag inviteret lodsejere og andre interesserede til et borgermøde i Ecco Center i Tønder den 3. april klokken 19.00-20.00. Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugstyrelsen deltager også, og de vil fortælle om afrikansk svinepest samt den kommende proces for hegnet.

Borgere syd for grænsen også velkomne

Det danske miljø – og fødevareministerium oplyser, at borgere på den tyske side af grænsen også er velkomne til at deltage i mødet den 3. april, skønt der ikke er planer om, at der skal være en tolk til stede. Efterfølgende vil naturstyrelsen afholde to møder, og landbrugsstyrelsen vil senere kontakte lodsejere på begge sider af grænsen, som har jord der, hvor vildsvinehegnet skal opføres.

Der er afsat godt 124 millioner kroner til blandt andet vildsvinehegnet og andre initiativer, som skal sikre, at den afrikanske svinepest ikke når til Danmark. Heraf vil Landbrug og Fødevarer bidrage med 30 millioner kroner.

Afrikansk svinepest

  • Det tyske forskningsinstitut for dyresundhed – Friedrich-LoefflerInstitut
    – vurderer, at det først og fremmest er mennesker, som
    spreder afrikansk svinepest. Menneskelig spredning kan et vildsvinehegn
    ikke modvirke.
  • I år er der registreret 1777 tilfælde af afrikansk svinepest i de baltiske lande, Tjekkiet, Ukraine, Polen og Rumænien. Alene i Polen var der 817 tilfælde. Der er endnu ikke registreret svinepest i hverken Tyskland eller Danmark.
  • I Slesvig-Holsten har man lempet reglerne for jagt på vildsvin, for at komme truslen om svinepest til livs. Der blev i jagtsæsonen 2016/2017 skudt 15.000 vildsvin. Tallet ændrer sig meget fra år til år.
  • Slesvig-Holsten skærpede i 2016 reglerne for indhegning af svinebestande. Frilandsgrise skal eksempelvis være dobbelt og vildtsikkert indhegnet. Svinene må ikke komme i kontakt med andre svin eller vildsvin.

kommentar
deling del

Skriv et svar