Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Bogudgivelse: Tysk kultur – en gave

Sydslesvigeren Mikael Witte udsender 40 års artikler om Tyskland og tysk kultur i en ny bog. Hans far interesserede sig ikke en døjt for fodbold. Men en bestemt kamp talte han meget om.
Sydslesvigeren Mikael Witte udsender 40 års artikler om Tyskland og tysk kultur i en ny bog. Hans far interesserede sig ikke en døjt for fodbold. Men en bestemt kamp talte han meget om.

Tyskland er Danmarks store nabo og Danmarks største samhandelspartner. Tyskland har et rigt kulturliv, der har præget dansk kultur, og Tyskland har spillet og spiller en helt fundamental rolle i Europa.

Alligevel fravælger mange danskere at lære at tale tysk med argumenter som, at tysk er svært, engelsk er verdenssproget, men fransk er smukkere – og så er der sjovere i spansktalende lande.

– Alle argumenterne er gode, og langt bedre end dem jeg kunne høre i min ungdom: Tyskerne er nazister, de besatte Danmark, og de skal aldrig komme op igen. Det var efter Anden Verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark 1940-45, siger sydslesvigeren Mikael Witte.

Han har netop udsendt bogen »Tysk kultur – En vennegave«. Bogen er udgivet af »Selskabet for smukkere Byfornyelse«, og den indeholder 51 tekster, som Mikael Witte over en 40-årig periode har skrevet om tysk kultur.

Puslingelandet

Han mener, at de aktuelle argumenter for ikke at lære tysk sprog og kultur er bedre end dem man havde hørt en generation tidligere: »Tyskerne stjal fyrre procent af Danmark!«

Det var efter Slaget på Dybbøl i 1864 og tabet af de kongelige hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg.

– Jo, det var en ordentlig luns, selvom Nordslesvig blev dansk efter afstemningen i 1920, og grænsen blev lagt hvor den ligger i dag. Der har siden spillet op til Den første Slesvigske Krig fra 1848 til 1851) blandt danskere været en modvilje mod tyskere at spore. Treårskrigen endte med en såkaldt dansk militær sejr, men førte også til Den anden Slesvigske Krig (1863-64), det store nederlag og tab, som man sagde skulle vindes indad. Dansk økonomi blev omorganiseret, og den lille danske nationalstat fik nogle modermærker. Resultatet blev det landbrugsindustrielle Danmark, puslingelandet, siger Mikael Witte.

Student fra Duborg

Han er født i 1952, voksede op i det danske mindretal i Sydslesvig og tog en dansk-tysk anerkendt studentereksamen på Duborg-Skolen i Flensborg i 1971. Han valgte at studere i Danmark, men hørte i Danmark, hvad han kalder »dumsmarte bemærkninger om tyskere«.

– Jeg blev spurgt, om jeg var dansk eller tysk,og svarede, at jeg var internationalist med dansk pas. Selv syntes jeg, at det var en fordel, at jeg også kendte til tysk kultur. Jeg syntes, at vi havde meget at lære, og ville gerne bidrage til en forbrødring. For mig var tysk kultur lige så vigtig en inspirationskilde som så megen anden kultur, og andres afvisning, syntes jeg, var tåbelig. Hånord mod mig som værende prøjser eller tysker forekom mig at sige mest om den der forsøgte at håne, siger han.

– Min far hævdede, at danskeres nederlagsstemning over for tyskere først blev ændret med den danske fodboldsejr over det tyske hold i EM den 26. juni 1992 på Nya Ullevi Stadion i Sverige. Den sejr talte han – der ikke interesserede sig en døjt for fodbold, men som havde været lærer i Dansk Skoleforening i Sydslesvig i hele sit arbejdsliv – med begejstring om, husker Mikael Witte.

Fra kejsertid til DDR

Gennem årene har han i aviser skrevet om forhold i kejsertyskland, Weimarrepublikken, Nazityskland, DDR og Forbundsrepublikken Tyskland – statsbetegnelser, der mest dækker magthavernes organisering og ikke nødvendigvis kulturen.

– Noget skrev jeg, før internettet gjorde det tilgængeligt, når avisen var smidt ud. Med mellemrum har lærere bedt om en kopi af noget, de mente at kunne huske, jeg havde skrevet, og som de ønskede at bruge i undervisningen: Altså alligevel mennesker, der ønsker at lære tysk, fortæller Mikael Witte.

»Tysk kultur – En vennegave« indeholder 282 sider og koster 300 kroner plus forsendelse.

Bogen kan rekvireres på mailadressen selskabetfor@outlook.dk

I 2012 præsenterede Mikael Witte (til venstre) et nyt oplag af sin bog om fornyeren af den politiske plakat, tyskeren Klaus Staeck – 34 år efter at førsteoplaget udkom. Præsentationen foregik på
Klaus Staecks retrospektive udstilling på Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By i Aarhus.
(Foto fra bogomslaget)

kommentar
deling del

Skriv et svar