Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Tysk afvikles og ingen gør noget

Flere unge mennesker skal kunne mere end ét fremmedsprog på højt niveau.
Jørgen Møllekær

Set fra grænselandet kan man ikke sige, at nyheden om, at endnu færre kommer til at læse tysk på universitetsniveau er overraskende. På humaniora 23 i København og 23 i Aarhus. Sølle 46.

Det er godtnok deprimerende lavt. For tyve år siden var det samme tal 116. Også deprimerende lavt. Med andre ord. Der sker ingen udvikling i nye danske generationers lyst til at kunne tysk på et højt niveau. Tværtimod.

Tallene henleder snarere tankerne på et andet ord. Det her er ren afvikling. Både sprogene spansk, russisk, kinesisk og japansk har hver især flere studerende end faget tysk.

Man skal altid prøve at se muligheder fremfor problemer, siger man. Danmark har fået en ny regering og muligvis vil den gøre noget ved det. Men naive er vi ikke.

Godt nok havde den tidligere, dengang ren Venstre-regering, udviklet en dansk Tysklands-strategi, som havde til sigte at øge Danmarks eksportmuligheder i Danmarks suverænt største eksportmarked. I den forbindelse var man også inde på, at det kunne være meget nyttigt, om flere danskere igen ville gide lære sig tysk.

Men heller ikke den forrige regering har gjort noget substantielt ved den store udfordring, der handler om, at det alene af kulturelle årsager ville være godt, hvis flere igen lærte tysk.

For slet ikke at sige, hvilken positiv effekt det ville have for statskassen og det danske velfærdsamfund, hvis danske virksomheder for alvor kom ind på hele det tyske marked.

Det er rigtigt, at der med den seneste folkeskolereform undervises i tysk fra 5. og ikke længere først fra 7. klasse i 94 af de 98 danske kommuner. Kun de fire sønderjyske starter bevidst tidligere. Men selvom resten af landets skoleelever nu møder tysk tidligere, så har de samlet ikke flere timer i tysk frem mod 9. klasse.

Danmark har fortsat brug for en undervisningspolitisk strategi som handler om, at flere unge mennesker skal kunne mere end ét fremmedsprog på højt niveau, når de forlader gymnasiet.

Vi siger ikke, at dette ekstra fremmedsprog ved siden af det obligatoriske engelsk udelukkende skal være tysk. Nu skal den nye regering lige have lov til at lande på sine endnu usikre ben.

Der er mange nye uerfarne ministre og folketingspolitikere. Heri ligger måske en lille chance for at kunne få denne udfordring på agendaen. Igen. Håbet er lysegrønt, som man siger.

kommentar
deling del

Skriv et svar