Single Daily
af

Thomas Schumann

Tysk afgiftsfinte giver bådejere store besparelser

Siden 2009 har Club Maritim 09 og Württembergische Versicherung tilbudt kaskoforsikringer til danske bådejere, som der ikke bliver betalt dansk forsikringsafgift af. Skatterådet udtalte ellers i 2013, at forsikringer på både, der er forsikret til sejlads i Danmark, og som overvejende er danskejet, er omfattet af den danske forsikringsafgift.
Siden 2009 har Club Maritim 09 og Württembergische Versicherung tilbudt kaskoforsikringer til danske bådejere, som der ikke bliver betalt dansk forsikringsafgift af. Skatterådet udtalte ellers i 2013, at forsikringer på både, der er forsikret til sejlads i Danmark, og som overvejende er danskejet, er omfattet af den danske forsikringsafgift.

I grænselandet kan det være svært at gennemskue, hvad der er dansk, og hvad der er tysk. Det gælder også regler om skatter og afgifter.

Den tyske virksomhed Club Maritim 09 har siden 2009 tilbudt medlemskaber til danske bådejere, hvor virksomheden køber tre procent af medlemmets båd, mens den danske bådejer beholder de resterende 97 procent – og i øvrigt har fuld råderet over lystbåden.

Samtidig får medlemmet blandt andet tilbudt en kaskoforsikring, som Club Maritim 09s danske direktør Gerhard Kristensen mener er mellem 30 og 50 procent billigere end danske kaskoforsikringer. Forsikringen tegnes af det tyske forsikringsselskab Württembergische Versicherung.

Det tilbud er ikke gået ubemærket hen blandt danske lystbådejere, for i Danmark skal bådejere betale en forsikringsafgift, som svarer til 1,34 procent af den værdi, som kaskoforsikringen dækker. Det kan løbe op i flere tusinde kroner årligt, hvis båden er dyr. En lystbåd til eksempelvis 500.000 kr. vil udløse en årlig forsikringsafgift på ca. 6700 kr.

Læs også: Afgift sender danske lystbåde til tyske havne

Afgiften kan bådejerne imidlertid slippe for, hvis de tager imod Club Maritim 09s medlemskab og får tegnet en forsikring hos Württembergische Versicherung. Det fik bådejere øjnene op for i 2012, da forsikringsafgiften blev hævet fra 1,0 til 1,34 procent.

– Det passer mig fint, at staten forhøjer afgiften på de danske bådes kaskoforsikringer, så får jeg nye kunder, sagde Gerhard Kristensen i december 2012 til Fyns Amts Avis.

Dansk krav

Samme entusiasme var ikke at finde hos bådejernes brancheforeninger, Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion. De spurgte i 2013 Skatterådet, om forsikringer på både, som er forsikret til sejlads i Danmark, og som for hovedparten ejes af en dansk statsborger, er fritaget fra forsikringsafgiften. Skatterådets svar: Nej.

– Skat anser lystfartøjet for hjemmehørende i Danmark i afgiftslovens forstand, idet det overvejende vil være danskejet, og idet det skal være forsikret for sejlads i dansk område. Kaskoforsikringen for fartøjet vil derfor være omfattet af lystfartøjsforsikringsafgiftslovens § 1 om afgiftspligtige forsikringer, skrev Skatterådet dengang. Skatterådet gør også opmærksom på, at »afgiftskravet påhviler forsikringsselskabet, der tegner forsikringen«.

Württembergische Versicherung oplyser i en mail til Flensborg Avis, at virksomheden ikke betragter bådene som afgiftspligtige i Danmark, men derimod i Tyskland, da Club Maritim 09s både er registreret der.

Club Maritim 09 køber tre procent af den danske bådejers båd og »sikrer registrering i det tyske skibsregister«.
(Foto: wikimedia.org)

Dansk Sejlunion advarer mod Club Maritim 09

Hvorvidt det er lovligt at slippe uden om den danske forsikringsafgift via medlemskab i Club Maritim 09, er der delte meninger om blandt fritidssejlere og bådforhandlere.

Det burde lyde som sød musik i danske bådejeres ører: Spar op til 50 procent af dine årlige udgifter til bådforsikring ved et medlemskab i tyske Club Maritim 09.

– Det sikrer, at vore medlemmer kun betaler tyske forsikringsafgifter, og at den danske kaskoforsikringsafgift på for tiden 1,34 procent af forsikringsværdien bortfalder, skriver Club Maritim 09 på sin hjemmeside.

Ifølge virksomheden kan det lade sig gøre ved, at Club Maritim 09 køber tre procent af den danske bådejers båd og »sikrer registrering i det tyske skibsregister«.

Læs også: Tyske bådebyggere tjener på dansk afgift

Men for de danske fritidssejleres og sejlklubbers forening, Dansk Sejlunion, er det et tilbud, de fraråder deres medlemmer at tage imod.

– Problemet med Club Maritim 09 er, at de overtager en minimal del af båden, og så påstår de, at den er tysk. Det anser Skatterådet ikke for lovligt. Man skal være meget kreativ for at se det lovlige i det, fortæller Steen Wintlev, sejladschef i Dansk Sejlunion. Han understreger, at Dansk Sejlunion rådgiver sine medlemmer til ikke at tegne medlemskab hos Club Maritim 09, men at foreningen ikke forsøger at gå efter den tyske virksomhed direkte.

»At stikke folk blår i øjnene«

Sammen med Danske Tursejlere har Dansk Sejlunion flere gange gjort de danske myndigheder opmærksom på, at danske både bliver tysk forsikret uden, at der betales forsikringsafgift.

Det var de to organisationer, som i 2013 fik Skatterådet til at tage stilling til, om både, der er forsikret til sejlads i Danmark, og som overvejende er danskejede, er fritaget for forsikringsafgiften.

Efter at Skatterådet svarede nej, har Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere advaret deres medlemmer mod at tage imod Club Maritim 09s tilbud om medlemskab og den kaskoforsikring fra Württembergische Versicherung, som medlemskabet giver mulighed for.

Så sent som i september 2016 gjorde de Skatteministeriet opmærksom på, at danske bådejere omgår den danske forsikringsafgift i Tyskland.

– Det undrer mig meget, at Club Maritim 09 markedsfører deres forsikringer som lovlige og at de stadig kan gøre det. Jeg synes, det er at stikke folk blår i øjnene at sige, det er lovligt, tilføjer Steen Wintlev.

Skatterådet angav i sit svar fra 2013, at det er forsikringsselskabets ansvar – i det her tilfælde Württembergische Versicherung – at betale forsikringsafgiften. Forsikringsselskabet svarer i en mail til Flensborg Avis, at de ikke mener, der er afgiftspligt på de både, som de forsikrer gennem Club Maritim 09.

Bådhandlere kan ikke se det ulovlige

I den danske bådbranche er der også folk, som mener, at Club Maritim 09 har sit på det tørre.

– Vi har haft en snak med Gerhard Kristensen (direktør i Club Maritim 09, red.), og han forsikrede os, at det ikke er ulovligt. Han sagde også, at Told og Skat har været efter dem, men at de ikke kunne finde noget, forklarer bådforhandler Aage Jørgensen, som ejer YachtBasen. På YachtBasens hjemmeside reklameres der for de billige forsikringer hos Club Maritim 09. Efter Aage Jørgensens vurdering er det yderst få danskere, som får deres båd forsikret gennem Club Maritim 09.

En anden bådhandler, Yachtbroker, reklamerede en overgang med de billige bådeforsikringer fra Tyskland. Men det stoppede de med igen.

– Jeg har ingen mening om Club Maritim 09, men vi er medlem af brancheforeningen DanBoat, og de accepterede ikke samarbejdet med Club Maritim 09, fortæller YachtBrokers ejer, Mikkel Synnestvedt. Han forklarer, at samarbejdet med DanBoat var vigtigere for ham end samarbejdet med Club Maritim 09.

– Hvis det er ulovligt, må de danske myndigheder skride ind og få det stoppet, tilføjer Mikkel Synnestvedt.

Skatteministeriet og SKAT fortæller, at de ikke kan kommentere på Club Maritim 09 på grund af tavshedspligt vedrørende konkrete sager eller virksomheder.

– Helt generelt er det ikke ulovligt at sælge en procentdel af sin båd til et udenlandsk selskab. Det ændrer dog ikke på, at en båd efter en konkret vurdering fortsat kan være afgiftspligtig i Danmark, hvis den overvejende vurderes som værende dansk, oplyser en pressemedarbejder i Skatteministeriet.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har tidligere udtalt, at han gerne vil drøfte en eventuel afskaffelse af forsikringsafgiften på lystbåde. Steen Wintlev mener, at Club Maritim 09 i det tilfælde også vil forsvinde.

Flensborg Avis har i et interview på Club Maritim 09s adresse i Tarp forelagt kritikken af firmaets forretningsmodel. Efter mødet er Flensborg Avis af firmaets advokat blevet forsøgt truet til ikke at omtale Club Maritim 09 overhovedet. På den baggrund kan vi desværre ikke bringe de udsagn, som Club Maritim 09 ellers ville have kunnet fremkomme med.

Det siger Club Maritim 09 
på sin hjemmeside:

  • Det er dyrt at være bådejer i Danmark, og afgiften på 1,34 procent af kaskoforsikringsværdien giver bestemt ikke 
megen luft i sejlene.
  • Club Maritim 09’s koncept er unikt og enestående: Det sikrer, at vore medlemmer kun betaler tyske forsikrings­afgifter, og at den danske kaskoforsikringsafgift på for 
tiden 1,34 procent af forsikringsværdien bortfalder.
  • Club Maritim 09 GmbH køber 3 procent af din båd og sikrer registrering i det tyske skibsregister. Foruden købsaftalen oprettes et dokument, der beskriver parternes rettigheder og pligter i ejerfællesskabet.

Det sagde Skatterådet i 2013:

  • Det bemærkes, at det endvidere er SKATs opfattelse, at et givent fartøj ved overdragelse af en ejerandel på 3 pct. ikke kan anses for udenlandsk ejet. Fartøjet kan dermed ikke blive omfattet af den beskrevne praksis, hvorefter der ikke skal betales afgift af forsikringer for udenlandsk ejede lystfartøjer, der er optaget i et udenlandsk skibsregister, selv om lystfartøjer har fast bådplads her i landet.

Dansk båd, dansk ejer, tysk bådbevis

Det tyske skatteministerium betragter både, der har fået et Internationales Bootsschein (IBS) som afgiftspligtige i Tyskland. De forbund, der uddeler et IBS, har forskellige regler for, om bådens ejer overvejende skal være dansk eller tysk.

En dansk statsborger med bopæl i Danmark og med en båd, som sejler under dansk flag, kan ikke henvende sig til det tyske Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) og ad den vej få sin båd registreret i Tyskland.

– Hvis båden skal i det offentlige tyske register, skal over 50 procent af den være ejet af en tysker, fortæller lederen af skibsopmåling hos BSH, Rainer Koch.

Der er imidlertid andre muligheder. Via et ejerfællesskab – som en dansk bådejere eksempelvis kan tegne hos Club Maritim 09 i Tarp – kan en overvejende danskejet båd få et bådbevis i Tyskland: det såkaldte Internationales Bootsschein (IBS). Det dokument anser det tyske skatteministerium som bevis for, at bådens forsikringer underligger tysk skattepligt.

I Tyskland er der tre sejlerforbund som har statens anerkendelse til at tildele lystbåde et IBS: Deutsche Motoryachtverband (DMYV), Deutsche Segler-Verband (DSV) og Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC). De tre forbund har imidlertid hver deres krav, som bådejerne skal leve op til for at modtage et IBS.

ADAC skriver i deres regler, at det kun er bådens hovedejer, som kan modtage et IBS hos dem, og udlændinge kan kun anskaffe sig dokumentet, hvis de har bopæl i Tyskland. Anderledes ser det ud hos DMYV og DSV. De skeler ikke til, hvor stor en andel tyskeren eller udlændingen har i båden, så længe der er en tysk medejer.

Lystfartøjs­forskringsafgiften

  • Afgiften på bådeforsikringer blev indført i 1976 og er siden ændret flere gange.
  • I 1983 blev afgiften ændret fra 0,75 procent til 1 procent af bådens handelsværdi.
  • I 2012 ændrede daværende skatteminister Holger K. Nielsen igen afgiften fra 1 til 1,34 procent af bådens forsikringssum.
  • Staten forventede en provenustigning på 39 millioner kroner fra 2012 til 2013. Den reelle stigning blev på 19 millioner kroner.
  • Jo dyrere båden er, desto flere penge skal der betales i forsikringsafgift.
  • Såvel bådejere som bådebyggere og forsikringsselskaber er utilfredse med afgiften, da de mener, den beskatter bådejere urimeligt, og fordi den giver ulige konkurrenceforhold over for udenlandske selskaber.

Kilde: 
Dansk Sejlunion, SKAT

Tyskland er der tre sejlerforbund, som har statens anerkendelse til at tildele lystbåde et såkaldt Internationales Bootsschein (IBS).
(Foto: wikimedia.org)

kommentar
deling del

Skriv et svar