Single Daily
af

Dorthe Wolff

Niels Ole Krogh

Dansk-tyske biblioteker møder interesse – og skepsis

I slutningen af marts mødes Dansk Centralbibliotek med SSW i Slesvig for at drøfte muligheden for at samle det danske og det tyske bibliotek i en ny, central bygning. Bibliotekschefen er skeptisk.
I slutningen af marts mødes Dansk Centralbibliotek med SSW i Slesvig for at drøfte muligheden for at samle det danske og det tyske bibliotek i en ny, central bygning. Bibliotekschefen er skeptisk.

Der har gennem årene været gjort flere forsøg på at etablere et dansk-tysk bibliotek i Sydslesvig.

Seneste forsøg er i Slesvig, hvor det danske mindretalsparti SSW stiller sig positivt over for et forslag om i løbet af nogle år at etablere et fælles bibliotek i et nyt centralt byggeri, hvor Stadtbücherei får adresse.

Jens M. Henriksen, bibliotekschef for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, er åben over for at høre om mulighederne, men samtidig forbeholden over for ideen:

– Dansk Centralbibliotek har sagt ja til et møde med SSW i slutningen af marts for at høre om ideer i byen, men der er ingen tvivl om, at vi er meget glade for samarbejdet omkring Ansgarhuset, hvor vi ligger nu. Det giver god mening og fungerer fint i det daglige, siger Jens M. Henriksen.

I Sønderborg har det danske og det tyske bibliotek fælles adresse i det nye multikulturhus. Syd for grænsen er det endnu ikke lykkedes at få forenet de to. Foto: Martin Ziemer

Tidligere planer er blevet droppet

For cirka tre år siden forsøgte SSW sig også med et forslag om et dansk-tysk bibliotek i Harreslev.

– Vi var meget langt fremme. Alle tre partier i byrådet gik ind for det. Skuffelsen var derfor stor, da vi efter et møde med Dansk Centralbibliotek fik et klart afslag, siger byrådsmedlem for SSW og daværende formand for biblioteksudvalget Heinz Petersen.

– Argumentet var, at et nyt bibliotek i Harreslev ville koste lånere i centralbiblioteket i Flensborg. Men vi mener, at et dansk og et tysk fælles bibliotek vil øge udlånet markant. Blandt andet ville tyskere, der er ved at lære sig dansk, låne bøger hos os.

I Flensborg blev ideen om et fælles bibliotek luftet så sent som sidste år, men her fik man at vide, at »Centralbiblioteket har andre planer og arbejder ud fra andre koncepter end de tyske«, fortæller byens talsmand, Clemens Teschendorff.

Læs meget mere i torsdagsavisen

 

 

kommentar
deling del

Skriv et svar