Single Daily
af

Thomas Schumann

Total tavshed om forhandlinger mellem lærere og Skoleforeningen

Skoleforeningen anser det for en »pligt« at holde sig til danske overenskomster. Lærerne i Sydslesvig har færre undervisningstimer end deres kolleger i Danmark.
Skoleforeningen anser det for en »pligt« at holde sig til danske overenskomster. Lærerne i Sydslesvig har færre undervisningstimer end deres kolleger i Danmark.

Det er voksende lærerløn og faldende fremskrivninger, som giver Skoleforeningen røde tal på bundlinjen.

Derfor har Flensborg Avis ad flere omgange forsøgt at tale med Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen samt kredsformanden for Dansk Lærerforening i Sydslesvig, Kristina Sukatus, og tillidsrepræsentant for Gymnasieskolernes Lærerforening på Duborg-Skolen, Pernille Engberg-Skamling, om overenskomstforhandlingerne mellem lærere og Skoleforeningen.

Hver gang har svaret lydt, at parterne ikke vil kommentere, mens der forhandles.

Emnet er ømtåleligt.

– Vores medlemmer står med følelsen af at blive gjort ansvarlige for påtænkte skolelukninger. Som lærerforening efterlyser vi den fornødne respekt for lærernes arbejde og profession, skrev Kristina Sukatus i november i forbindelse med debatten om skolelukninger.

Ufravigelige forudsætninger

Forinden havde der kørt en debat på Facebook om lærernes løn og arbejdstid, og hvad Skoleforeningen kunne spare på den front. Skoleforeningen sørger for at bakke op om lærernes arbejde, når talen falder på overenskomstforhandlingerne.

– Vi er fuldt tilfredse med lærernes arbejde under de aftalte vilkår, skriver styrelsen og direktionen i et svar til fællesrådsmedlemmerne på baggrund af diskussionen om skolelukninger.

Samtidig står der i svaret:

– Vi anser ligestillingen med danske lønvilkår som en ufravigelig forudsætning. Vi anser ligestilling med dansk arbejdstid (p.t. 37 timer om ugen) som en ufravigelig forudsætning.

»En pligt«

Skoleforeningen anser det for en »pligt« at holde sig til de danske nøgletal af hensyn til den skattefinansierede bevilling fra Danmark.

Hvad angår løn ligger de sydslesvigske lærere ifølge Skoleforeningen på linje med deres danske kolleger. Anderledes ser det ud i forhold til den tid, de bruger på at undervise.

Skoleforeningens revisor påpegede i sin revisionsrapport for 2017, at grundskolelærerne i Danmark gennemsnitligt bruger 783,8 klokketimer årligt på uddannelsestid. De sydslesvigske lærere brugte 628 timer. Siden rapporten udkom, har grundskolelærerne og Skoleforeningen indgået en overenskomst, hvor lærerne bruger en time mere ugentligt på uddannelsestid.

Der har imidlertid ikke ændret sig noget for gymnasielærernes vedkommende. Gymnasielærere i Danmark underviser ifølge revisionsrapporten gennemsnitligt 404,6 timer i løbet af året – i Sydslsesvig ligger tallet på 349,9 timer.

Rapporten omtaler forskellen som et »effektiviseringspotentiale på næsten 20 procent«, hvis undervisningstiden tilpasses danske forhold.

Brug for mediator

Forhandlingerne mellem Skoleforeningen er gået i stå, og man arbejder for tiden på at finde en mediator, så man kan komme tilbage til forhandlingsbordet.

– Vi håber naturligvis på at nå resultater med de fagforeninger, der repræsenterer de to lærerområder. Det er uvist, om vores bevillingsgivere vil øge presset via tilskuddene, skriver styrelsen og direktionen i svarene til fællesrådsmedlemmerne.

Pernille Engberg-Skamling ville ikke udtale sig til avisen, før der indgået en ny overenskomst.

kommentar
deling del

Skriv et svar