Single Daily
af
AS
Anker Simonsen

Torsten Albig og SSW mødtes på lige fod

Landsformand Flemming Meyer (SSW) respekterer den hidtidige ministerpræsidents beslutning om at trække sig ud af politik og ser gerne tilbage på fem års godt samarbejde i regeringen.
Landsformand Flemming Meyer (SSW) respekterer den hidtidige ministerpræsidents beslutning om at trække sig ud af politik og ser gerne tilbage på fem års godt samarbejde i regeringen.

– Det er Torsten Albigs (SPD) helt personlige afgørelse, om han vil fortsætte i slesvig-holstensk politik. Personligt beklager jeg det, idet vi har haft et godt samarbejde i de fem år han har stået i spidsen for regeringen i Kiel. Det gode samarbejde skyldes ikke mindst hans personlighed, idet man altid har kunnet stole på ham. Et ord har været et ord, kommenterer landsformand og landdagsmedlem Flemming Meyer (SSW) den fungerende ministerpræsidents beslutning om ikke blot at opgive forsøget på at fortsætte som regeringsleder, men også til at sige farvel til det mandat i landdagen, som han opnåede ved at vinde sin valgkreds i Kiel.

Som medlem af det mindste regeringsparti har Flemming Meyer især glædet sig over, at Torsten Albig har mødt sine koalitionspartnere på øjenhøjde.

– Han var helt klart ministerpræsident for hele Slesvig-Holsten og ikke blot for SPD, konstaterer Flemming Meyer.

Allerede inden valget erklærede Wolfgang Kubicki (FDP), at FDP ikke ville gå med til en regering under ledelse af Torsten Albig. Spørgsmålet er nu, om FDP i forhandlingerne nu vil være mere åben for en regering med SPD.

– Det står frit for Wolfgang Kubicki at stille sådanne krav. Selv om kemien naturligvis skal være i orden i et samarbejde, er det mig personligt inderligt imod at knytte et samarbejde op på en enkelt person, giver Flemming Meyer udtryk for.

Han udelukker, at SSW går med en i regering med CDU. Dertil er de politiske uoverensstemmelser efter hans mening for store. Desuden har SSW allerede i valgkampen erklæret, at partiet kun står til rådighed for en fortsættelse af det hidtidige regeringssamarbejde med SPD og De Grønne.

– SSW kan man stole på. Kan det ikke lade sig gøre at fortsætte rød, grøn, blå, så går vi i opposition. Det er vi gode til, for det har vi øvet i mange år, siger Flemming Meyer med et lille smil.

Regeringsdeltagelsen i 2012 skete i en helt speciel situation. Det skete med opbakning også fra Det Sydslesvigske Samråd, der på grund af tilskudsnedskæringerne i 2010 gik ind for en anden regering, og det lod sig kun gøre med SSW.

kommentar
deling del

Skriv et svar