Single Daily
af

redaktionen

To parallelle systemer passer skolebørnene

Inden for mindretallet bliver 2800 skolebørn passet enten i Skoleforeningens SFOer og heldagsskoler eller Sydsles­vigs danske Ungdomsforeningers (SdU) børne- og ungdomshuse. De to systemer arbejder tæt sammen, men om de skal fortsætte som parallelle tilbud, afgøres efter strukturdebatten.
Inden for mindretallet bliver 2800 skolebørn passet enten i Skoleforeningens SFOer og heldagsskoler eller Sydsles­vigs danske Ungdomsforeningers (SdU) børne- og ungdomshuse. De to systemer arbejder tæt sammen, men om de skal fortsætte som parallelle tilbud, afgøres efter strukturdebatten.

Af Annelise Mølvig

Fritidshjem og skolefritidsordninger eksisterer side om side i det danske mindretal i Sydslesvig. Ingen andre fritidshjem i Tyskland kører som SdUs børne- og ungdomshuse, og i Danmark er de fleste fritidshjem erstattet af skolefritidsordninger, SFOer.

De sydslesvigske fritidshjem har flere tilbud og mere plads end SFOerne, men det er også langt dyrere at få sit barn passet på et fritidshjem fremfor at få det passet i en SFO.

Hverken SdUs eller Skoleforeningens administrative ledere, eller de politisk valgte formænd vil ind i en diskussion om, hvorvidt de to systemer fortsat skal eksistere side om side.

Formanden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Udo Jessen, og formanden for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Kirstin Asmussen, er fåmælte og henviser til, at Samrådet har nedsat et udvalg, der skal se på mindretallets struktur.

– Det vil ikke være formålstjenstligt at indgå i en offentlig debat nu, da vi har sagt ja til et kommissorium, der danner rammen for det opdrag, vi har givet forvaltningscheferne, siger Udo Jessen og fra Kirstin Asmussen lyder det:

– Vores fritidshjem er historisk begrundet, men hvad der skal ske i fremtiden, vil jeg ikke udtale mig om nu, da samrådet har bedt forvaltningscheferne om at analysere strukturerne i mindretallet.

Så længe strukturudvalget arbejder på, hvordan de sydslesvigske tilbud skal organiseres fremover, fortsætter tingene som hidtil.

Uanset om et barn bliver passet i en SFO og dermed af Skoleforeningen, eller om det går på et børne- og ungdomshus ved siden af skolen, men drevet af Sydslesvig danske Ungdomsforeninger, SdU, arbejder lærere og pædagoger tæt sammen om børnene. I nogle tilfælde låner fritidshjemmet lokaler på skolen, i andre tilfælde går børn fra heldagsskolen over på fritidshjemmet for at spise eller deltage i udvalgte aktiviteter.

– Vores samarbejdsflade bliver endnu større fremover. Det kan vi også mærke på bevillingsgiverne, siger Guido Petersen, der er pædagogisk områdeleder for SdU. Det vil sige, han er ansvarlig for SdUs Børne- og Ungdomshuse.

– Guido og jeg er i ugentlig kontakt med hinanden enten via mail eller telefon, siger Eberhard von Oettingen, der som områdechef for Dansk Skoleforening for Sydslesvig har skolerne og SFOerne som sit ansvarsområde.

Der går cirka 5500 børn mellem 1. og 13. klasse i de sydslesvigske skoler. Af børnene mellem 1. og 6. klasse bliver 1200 passet i de sydslesvigske fritidshjem efter skoletid, mens 839 børn bliver passet i SFOer og 778 børn mellem 1. og 9. klasse går i heldagsskole. I alt 2800.

– 80 procent af vores børn mellem 1. og 6. klasse går i et af vores fritidstilbud, siger Eberhard von Oettingen og fortæller, at uanset om børnene går i SFO eller på fritidshjem, er der et tæt samarbejde med skolerne om børnenes trivsel.

Læs mere om fritidshejm og skolefritidsordningen i tirsdagsudgaven af Flensborg Avis eller se mere her.

kommentar
deling del

Skriv et svar