Single Daily
af

Jens Nygaard

Tip til ledige sydslesvigere: Bliv voksenlærling i Danmark

En ny ordning i Danmark, som også de sønderjyske kommuner er med i, betyder, at ordningen med voksenlærlinge nu bliver attraktiv for langt flere end tidligere.

Hvis man nu er over 25 år og for eksempel ikke har en uddannelse og har været ledig i mere end to måneder, vanker der et løntilskud på op til 40 kroner i timen. Det gælder også, hvis man har en uddannelse, men ikke har brugt den i over fem år – eller hvis man har en erhvervsuddannelse og har været ledig i mere end seks måneder.

Konsekvensen er, at de voksne lærlinge for det meste bliver lige så billige for arbejdsgiveren som de unge lærlinge – selv om de voksne for det meste kan oppebære en langt højere løn under uddannelsen.

Fordel at kunne dansk

– Det er også en ordning, der kan bruges af folk, som for eksempel bor syd for grænsen, fortæller Hanna Bach-Svendsen, der er konsulent ved Jobcenteret i Aabenraa.

Hun ved, at den sikkert største gruppe syd for grænsen, som kunne komme i betragtning, er danske sydslesvigere – eftersom de kan tale dansk. Det er for det meste et krav for at kunne begynde en uddannelse.

Desuden skal man fra den tyske arbejdsformidling have dokumenteret, at man har været ledig i den krævede tid, og så skal man dokumentere sit hidtidige uddannelsesforløb.

Langt højere løn

I dag er uddannelse næsten alfa og omega for at komme ind på arbejdsmarkedet, og der er stærkt begrænsede muligheder for voksenlærlinge i Tyskland. For det meste må de lade sig nøje med en løn som almindelige lærlinge – og det vil ofte sige noget i retning af 1000 euro om måneden i det første år af uddannelsen.

I Danmark er der en bestemmelse om, at voksenlærlinge skal have det samme i løn som en ufaglært inden for det pågældende område. Lønnen til voksenlærlinge svinger inden for forskellige brancher, men ligger for det meste på mellem 17.000 og 20.000 kroner om måneden. Altså mellem omregnet 2280 og 2680 euro hver måned.

Lige nord for grænsen er der i øjeblikket blandt andet stor mangel på ældreplejere – på dansk taler man om social- og sundhedspersonale. Uddannelserne, hvoraf den korteste varer i 14 måneder, tilbydes af kommunerne og averteres regelmæssigt på deres hjemmesider. Der er også ofte uddannelsespladser som speditør, hvor det vil være et ekstra plus, hvis man taler både dansk og tysk.

kommentar
deling del

Skriv et svar